Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

B) Қоғамның трансформациялануы

C) Қоғамның регресті дамуы

D) Секуляризация

E) Локализация

3611. Азаматтық құқықтарының қалыпқа келтіріле отырып, эмигранттардың шығу тегімен байланысты мемлекетке қайтып оралуы қалай аталады?

A) релаксация

B) эмиграция

C) деперсонализация

D) идентификация

E) репатриация

3612. Қоғамның негізгі әлеуметтік институты

A) Адвокатура институты

B) Жекеменшік институты

C) Билік институты

D) Отбасы институты

E) Жоғарыда аталғандардың бәрі де

3701. Кәсіби мәртебе көрсеткішінің төменгі бөлігін қазіргі заманғы қоғамда кімдер құрайды?

A) Шығармашылық мамандықтар

B) Техникалық мамандықтар

C) Интеллектуалдық еңбек иелері

D) Басқару аппараты

E) Физикалық еңбекті аз қажет ететін кәсіби еңбек

3702. Қазіргі қоғамдағы стратификация түрін атаңыз

A) Касталар

B) Таптар

C) Сословиелер

D) Құлдық

E) Лауазымдар

3703. АҚШ-та саны ең көп қоғамды тұрақтандырушы тап өкілдері

A) Жоғарғы- жоғарғы

B) Жоғарғы- төмен

C) Орта

D) Төменгі- жоғарғы

E) Төменгі- төменгі

3704. “Жасөспірім” бұл –

A) Туа біткен мәртебе

B) Дисфункция

C) Аномия

D) Жастық мәртебе

E) Норма

3705. Әлеуметтік мобильділік теориясының авторы?

A) Спенсер

B) Дюркгейм

C) Хоманс

D) Сорокин

E) Вебер

3706. Әлеуметтік мәртебенің өзгеруіне әкелетін әлеуметтік мобильділік түрі?

A) Вертикалды

B) Жабық

C) Дисфункция

D) Девиация

E) Аномия

3707. Екі және одан да көп мәдениеттер арасында тұрған индивидтің аралық жағдайын қалай атаймыз?

A) Еркін мобильділік

B) Горизонталды мобильділік

C) Маргиналдылық

D) Девиация

E) Конформизм

3708. Тарихи отаны - Қазақстанға оралған адамдарды қалай атаймыз?

A) Үміткерлер

B) Гуманистер

C) Оралмандар

D) Ғалымдар

E) Отансүйгіштер

3709. Қазақстандағы «дін мен мектептің бір-бірінен бөлінуі» қойылымы нені түсіндіреді?

A) әлеуметтік ынтымақтастықты

B) қоғамның көпұлттылығын

C) мемлекеттің зайырлылығын

D) діни сенім бостандығын жоюды

E) орта тапты қалыптастыруды

3710. Қазақстандағы діни сенім еркіндігін қамтамасыз етуге кепілдік беретін мемлекеттің ұстанымы?

A) Секуляризация

B) Модернизация

C) Трансформация

D) Зайырлылық

E) Жасампаздық

3711 Адамдардың өзара қызметі ұйымының тарихи қалыптасқан мықты формасы қалай аталады?

Адамдардың өзара қызметі ұйымының тарихи қалыптасқан мықты формасы қалай аталады?

A) Әлеуметтік өзгерістер

B) Әлеуметтік ұйымдар

C) Әлеуметтік институт

D) Әлеуметтік қоғам

E) Әлеуметтік топтар

3712. Қазіргі қоғамда құрамы жағынан кең тараған отбасының түрі:

A) Жұптық отбасы

B) Шағын (нуклеарлық) отбасы

C) Жартылай отбасы

D) Пуналуалды отбас

E) Патриархалды отбасы

3801. Әлеуметтік институттардың басты қызметі қандай?

A) Қоғамдағы қажеттіліктерді қанағаттандырып, қоғамға тұрақтылық беру

B) Жақсы климат жағдайын қалыптастыру

C) Қоғамда тұрақсыздық орнату

D) Зерттеулерді жүргізуді қамтамасыз ету

E) Жоғарғы білім беру

3802. Қоғамда әлеуметтік институттардың пайда болу үрдісі мен нәтижесі қалай аталады?


Дата добавления: 2015-07-12; просмотров: 349 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: B) баланы психофизиологиялық, әлеуметтік дамытып, мектепке даярлайды | D) трансформация | B) бейбітшілікті нығайту мақсатындағы бір мемлекеттің басқа мемлекетке ықпал етуі | C)сауалнамаға жауап беретіндер | E) Жоғарыда аталғандардың барлығынан | A) қол жетімді тұрғын үй және жылжымайтын мүлік нарығын дамыту | A) Әлеуметтік факт | A) автоматтандыру | D) Материалдық және рухани | B) Прогресс |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
B) Анкета| A) Институттану

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.007 сек.)