Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Електродинамічні зусилля в електричних апаратах. Методи розрахунку зусиль та їх напрямку.

Читайте также:
  1. Crown Down-методика (от коронки вниз), от большего к меньшему
  2. Cостав и расчетные показатели площадей помещений центра информации - библиотеки и учительской - методического кабинета
  3. I. Общие методические приемы и правила.
  4. I. Организационно-методический раздел
  5. I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
  6. II. Методические указания
  7. II. МЕТОДЫ (МЕТОДИКИ) ПАТОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДИКИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ВНИМАНИЯ И СЕНСОМОТОРНЫХ РЕАКЦИЙ

Електродинамічні зусилля в електричних апаратах. В аварійних режимах роботи в ЕА протікають великі струми. При взаємодії цих струмів з МП інших струмоведучих систем апарата виникають ЕДЗ. Ці зусилля намагаються деформувати як провідники струмоведучих систем так і ізолятори, на яких вони кріпляться. Зусилля залежать від струму, форми, розмірів та взаємного розташування елементів струмоведучих систем цього полюса та інших полюсів, але і від розподілення струму за перерізом елемента, обумовленим поверхневим ефектом та ефектом близькості.

Методи розрахунку ЕДЗ. Існують два методи розрахунку ЕДЗ. У першому методі ЕДЗ визначається як результат взаємодії провідника зі струмом і магнітним полем за правилом Ампера.

Другий метод базується на використанні енергетичного балансу системи провідників зі струмом. Якщо нехтувати електростатичною енергією системи та прийняти, що при деформації струмоведучих контурів або їх переміщення під дією ЕДЗ стуми в них незмінні. Тоді зусилля можна знайти за рівнянням:

F = – зусилля = частинній похідній від електромагнітної енергії даної системи за координатами, у напрямку якої воно діє.

Електромагнітна енергія системи обумовлена як енергією МП кожного ізольованого контура так і енергією, обумовлено магнітним зв’язком між контурами.

Для двох взаємозв’язаних контурів:

L1, L2 – індуктивності ізольованих контурів;

І1, І2 – струми, що протікають в контурах;

М – взаємоіндукція контурів.

Перші дві складові рівняння визначають енергію незалежних контурів, друга – енергію їх взаємодії.

Це рівняння дозволяє розрахувати як зусилля, що діють в ізолювальному контурі, так і зусилля взаємодії.

Другий метод зручно використовувати, коли відома аналітична залежність індуктивності або взаємної індуктивності від геометричних розмірів.

Напрям дії ЕДЗ. При визначенні напрямку за першим методом враховується індукція., утворена усіма іншими провідниками за винятком того провідника, для якого він знаходиться.

Якщо ЕДЗ визначається за другим методом, то в позитивному напрямку зусилля відповідає зростання енергії системи. Т.ч. зусилля спрямоване так, щоб електромагнітна енергія зростала.


 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 323 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Нагрів електричних апаратів в режимі короткого замикання. Перевірка апаратів на термічну стійкість | Принципи гасіння дуги в апаратах понад 1000 В | Струмообмежуючі реактори: принцип дії, особливості конструкції, умови вибору та перевірки | Наведіть переваги здвоєних струмообмежувальних реакторів. Доведіть розрахунками. | Апарати захисту від перенапруг: принцип дії, особливості конструкції, вади та переваги. Загальні вимоги до розрядників |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Итого по объекту: 222502 (Двести двадцать две тысячи пятьсот два) рубля 53 копейки.| ЕДЗ при трифазному струмі.

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.006 сек.)