Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ЕДЗ при трифазному струмі.

і1 = Іm · Sinωt

і2 = Іm · Sin(ωt-1200)

і3 = Іm · Sin(ωt-2400)

У симетричній трифазній системі, струм кожної фази зсунутий відносно струмів в інших фазах на кут 120 о.

У систему паралельних провідників, у яких струм змінюється за синусоїдальним законом. Будемо умовно вважати, що струм усіх фаз проходять в одному напрямку. Сила взаємодії трьох фаз, яка діє на будь-який крайній провідник визначається як сума сил взаємодій цього провідника, з провідниками інших фаз. До того ж сила взаємодії провідника І з провідником ІІІ у два рази менша, ніж з провідником ІІ через подвоєну відстань між ними.

Сила, що діє на середній провідник більша, ніж сила, що діє на крайній провідник. При цьому у трифазних колах максимальна сила складає лише 0,866 від зусиль в однофазному колі при тому самому струмі.

Електродинамічна стійкість апаратів. ЕДС – здатність апаратів протистояти короткочасній дії струмів КЗ без пошкоджень, які б перешкоджали подальшій їх роботі.

Заводи виробники характеризують ЕДС апаратів двома параметрами: діючим значенням струму динамічної стійкості та миттєвим значенням.

Ідин ідин ≥ іу

Це умови перевірки обладнання на електродинамічну стійкість.


 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 177 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Итого по объекту: 222502 (Двести двадцать две тысячи пятьсот два) рубля 53 копейки. | Принципи гасіння дуги в апаратах понад 1000 В | Струмообмежуючі реактори: принцип дії, особливості конструкції, умови вибору та перевірки | Наведіть переваги здвоєних струмообмежувальних реакторів. Доведіть розрахунками. | Апарати захисту від перенапруг: принцип дії, особливості конструкції, вади та переваги. Загальні вимоги до розрядників |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Електродинамічні зусилля в електричних апаратах. Методи розрахунку зусиль та їх напрямку.| Нагрів електричних апаратів в режимі короткого замикання. Перевірка апаратів на термічну стійкість

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.008 сек.)