Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Наведіть переваги здвоєних струмообмежувальних реакторів. Доведіть розрахунками.

Читайте также:
  1. Апарати захисту від перенапруг: принцип дії, особливості конструкції, вади та переваги. Загальні вимоги до розрядників
  2. Їх переваги та недоліки.
  3. Наведіть порядок складання, розгляду та затвердження звіту про виконання місцевого бюджету.
  4. Переваги
  5. Переваги застосування адгезивних систем
  6. Переваги та недоліки векторних зображень

В здвоєних реакторах реактори сусідніх гілок наближені один до одного так, що між ними існує сильний магнітний зв’язок. Сумісність в одному реакторі двух зменшує габарити апарата, зменшує вартість та робить прилад менш складним.

В номінальному режимі магнітні поля реакторів направлені зустрічно і мають розмагнічу вальний вплив відносно один одного. В наслідок цього індуктивний опір гілки зменшується. Отже зменшується падіння напруги на реакторі. Падіння напруги на реакторі при номінальному струмі складає:

Хр,в – індуктивний опір гілки реактора;

Хм – опір взаємоіндукції гілок реактора;

k – коефіцієнт зв’язку гілок реактора;

Чим більший коефіцієнт зв’язку, тим менше падіння напруги в гілці реактора. З точки зору зменшення падіння напруги в номінальному режимі бажано збільшення коефіцієнта зв’язку k. Для його збільшення реактори повинні бути розташовані якомога ближче один до одного.

При КЗ в одній з гілок реактора напруга визначається її опором Хр,в. Вплив сусідньої гілки, по якій протікає номінальний струм, дуже малий, так як розмагнічу вальний вплив цієї гілки невеликий.

Якщо перша гілка реактору розімкнута, а по другій протікає струм КЗ, то в реакторі першої гілки наводиться додаткова ЕРС Е = Ік · k · Хр,в, внаслідок чого напруга на першій гілці реактора зростає і може досягти подвійного значення.

При одночасному КЗ в обох гілках реактора між ними виникають великі електродинамічні зусилля. Причини: реактори розташовані дуже близько один відносно іншого; зростає струм КЗ, так як падає індуктивний опір гілок. Для обмеження перенапруг та електродинамічних сил коефіцієнт зв’язку обирається в межах 0,3÷0,5.


 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 184 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Итого по объекту: 222502 (Двести двадцать две тысячи пятьсот два) рубля 53 копейки. | Електродинамічні зусилля в електричних апаратах. Методи розрахунку зусиль та їх напрямку. | ЕДЗ при трифазному струмі. | Нагрів електричних апаратів в режимі короткого замикання. Перевірка апаратів на термічну стійкість | Принципи гасіння дуги в апаратах понад 1000 В |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Струмообмежуючі реактори: принцип дії, особливості конструкції, умови вибору та перевірки| Апарати захисту від перенапруг: принцип дії, особливості конструкції, вади та переваги. Загальні вимоги до розрядників

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.007 сек.)