Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Принципи гасіння дуги в апаратах понад 1000 В

Читайте также:
  1. Види, принципи та інструменти взаємодії державного та місцевих бюджетів у зарубіжних країнах.
  2. Газораспределительная станция. Принципиальная схема, устройство.
  3. Договір про принципи діяльності держав
  4. Електродинамічні зусилля в електричних апаратах. Методи розрахунку зусиль та їх напрямку.
  5. Європейська хартія місцевого самоврядування про основні принципи організації місцевих фінансів.
  6. Запомните: человек не должен зависеть от длины своего клинка. Не имеет принципиального значения, чем вы владеете. Гораздо важнее то, кем вы являетесь.
  7. ИДЕАЛИЗАЦИЯ- мысленный акт, связанный с образованием некоторых абстрактных объектов, принципиально не осуществимых в опыте и действительности.

 

1-й спосіб. Розтягування електричної дуги + вузькі щілини (електромагнітні вимикачі);

2-й спосіб. Збільшення тиску.

3-й спосіб. Охолодження електричної дуги.

У високовольтних вимикачах комутуються струми у 10-ки кіло ампер і для виконання такої складної задачі як гасіння дуги використовують стиснутий елегаз, повітря, трансформаторну оливу.

Гасіння дуги потоком стиснутого повітря. Стиснуте повітря має високу густину та теплопровідність, омиваючи дугу з високою швидкістю воно охолоджує її та при проходженні струму через нуль забезпечує d-іонізацію дугового стовпа. Окрім того стиснуте повітря має високу електричну міцність. Повітря з компресора очищають від механічних домішок за допомогою фільтрів.

Використовують такі види дуття:

- Поперечне дуття;

- Повздовжне дуття між двома суцільними контактами;

- Повздовжне дуття між суцільним та порожнистим контактом;

- Повздовжне дуття між двома порожнистими контактами однакового діаметру (симетричне дуття);

- Повздовжне дуття між двома порожнистими контактами різного внутрішнього діаметру (несиметричне дуття)

Елемент ,в якому електрична дуга піддається повздовжньому охолодженню повітрям називається соплом. Після розходження контактів у дузі виділяється потужність під впливом якої відбувається підігрів повітря та місцеве підняття тиску. Може навіть відбутися закупорка сопла та зупинка потоку.

Гасіння дуги в елегазі. Елегаз в порівнянні з повітрям має такі переваги:

1. Електрична міцність у елегазу у 2,5 рази вища, ніж у повітря;

2. При повздовжньому дутті дугогасна здатність у п’ять разів вища, ніж у повітря;

3. Висока питома густина елегазу та тепловіддача струмоведучих частин, що дозволяє збільшити густину струму і зменшити масу міді у вимикачі;

4. Елегаз дозволяє збільшити між контактні проміжки та скоротити кількість розривів на вимикачі.

5. Елегаз – інертний газ, не взаємодіє з киснем та воднем і майже не розкладається електричною дугою.; не токсичний, але деякі продукти, що утворюються під дією дуги небезпечні для людини.

Недоліком є висока температура скраплення.

Гасіння дуги в трансформаторній оливі. Якщо контакти вимикача розміщено в мастилі, то при їх розмиканні дуга призводить до інтенсивного випарування мастила. Гази, що при цьому виділяються, доволі швидко проникають в зону ствола дуги та призводять до перемішування холодного та гарячого газів в пузирі, що забезпечує інтенсивне охолодження та деіонізацію дугового проміжку. Окрім того, деінізуючу здатність газів підвищує тиск всередині пузиря, що створюється при швидкому розкладанні мастила.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 370 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Итого по объекту: 222502 (Двести двадцать две тысячи пятьсот два) рубля 53 копейки. | Електродинамічні зусилля в електричних апаратах. Методи розрахунку зусиль та їх напрямку. | ЕДЗ при трифазному струмі. | Наведіть переваги здвоєних струмообмежувальних реакторів. Доведіть розрахунками. | Апарати захисту від перенапруг: принцип дії, особливості конструкції, вади та переваги. Загальні вимоги до розрядників |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Нагрів електричних апаратів в режимі короткого замикання. Перевірка апаратів на термічну стійкість| Струмообмежуючі реактори: принцип дії, особливості конструкції, умови вибору та перевірки

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.006 сек.)