Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Сфера дії договору

Читайте также:
  1. Атмосфера
  2. Атмосфера
  3. Атмосфераны ластаудан залалдың экономикалық бағалауы
  4. Атмосфераның ластаушы - халықтың денсаулығы мен қоршаған
  5. АФФЕКТИВНАЯ СФЕРА
  6. В обществе создалась тихая атмосфера разрушающего души безмолвия.
  7. В основном люди умеют хорошо трудиться во всех сферах жизни, но трудиться над тем, чтобы создать счастливую Семью, как-то не принято.

1.7. Положення цього колективного договору діють безпосередньо і є обов'язковими для дотримання Стороною власника, профспілковою Стороною, працівниками університету та особами, що навчаються, незалежно від форми їх трудового договору та членства у профспілці.

Дія колективного договору поширюється на всіх штатних працівників університету та осіб, що навчаються в Університеті.

1.8. Жодна зі Сторін, що уклали цей договір, не може протягом усього строку його дії в односторонньому порядку приймати рішення, що змінюють норми, положення, зобов'язання колективного договору або припиняють їх виконання.

1.9. Невід'ємною частиною колективного договору є додатки до нього, які включають:

Додаток 1. Склад робочої комісії з контролю за виконанням колективного договору.

Додаток 2. Положення про преміювання у ДВНЗ «Криворізький національний університет».

Додаток 3. Порядок призначення і виплати стипендій, матеріальної допомоги та заохочення (преміювання) студентам, аспірантам та докторантам Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет».

Додаток 4. Положення про порядок та умови надання матеріальної допомоги працівникам ДВНЗ «Криворізький національний університет».

Додаток 5. Положення про порядок та умови надання грошової допомоги у ДВНЗ «Криворізький національний університет».

Додаток 6. Кількість робочих місць прибиральниць службових приміщень, двірників, які використовують в роботі дезінфікуючі засоби та мають право на доплату в розмірі 10% посадового (місячного) окладу.

Додаток 7. Положення про кадрову комісію з розгляду питань щодо оформлення трудових відносин із науково-педагогічними працівниками ДВНЗ «КНУ».

Додаток 8. Положення про обрання за конкурсом і прийняття на роботу науково-педагогічних працівників у ДВНЗ «Криворізький національний університет».

Додаток 9. Положення про переведення студентів ДВНЗ «КНУ» з навчання за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб (за контрактом), на навчання за рахунок коштів державного бюджету.

Додаток 10. Положення про порядок навчання студентів за індивідуальним графіком у ДВНЗ «Криворізький національний університет».

Додаток 11. Правила внутрішнього розпорядку ДВНЗ «Криворізький національний університет».

Додаток 12. Перелік посад працівників, яким надається право на додаткову оплачувану відпустку понад норми, визначені законодавством, за ненормований робочий день.

Додаток 13. Склад робочої комісії з питань охорони праці ДВНЗ «Криворізький національний університет».

Додаток 14. Положення про комісію з питань охорони праці ДВНЗ «Криворізький національний університет».

Додаток 15. Перелік професій та посад працівників, яким видається безкоштовно спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту.

Додаток 16. Перелік професій та посад працівників, яким безкоштовно видається мило або інші мийні засоби у зв'язку з виконанням робіт, пов'язаних із забрудненням.

Додаток 17. Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійним захворюванням і аваріям на 2012 рік.

Додаток 18. Перелік професій та посад робітників, що дає право на отримання безоплатного за встановленими нормами молока за роботу у шкідливих умовах праці у ДВНЗ «КНУ»

Додаток 19. Положення про застосування підсумованого обліку робочого часу у ДВНЗ «КНУ».

 


Дата добавления: 2015-07-14; просмотров: 81 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: РОЗДІЛ III ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ | РОЗДІЛ ІV ОПЛАТА ПРАЦІ | РОЗДІЛ V ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ, РЕЖИМ ПРАЦІ Й ВІДПОЧИНКУ | ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ЗДОРОВ'Я ПРАЦІВНИКІВ | РОЗДІЛ VІІ. СОЦІАЛЬНІ ПІЛЬГИ ТА ГАРАНТІЇ, СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОВО-ПОБУТОВОГО, КУЛЬТУРНОГО, МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ ВідпОЧИНКУ ПРАЦІВНИКІВ | РОЗДІЛ VIII ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ | ФОРС-МАЖОР | ГОРОХІВЩИНИ З ФУТБОЛУ СЕЗОНУ 2015 РОКУ | РАЙОНУ (МІСТА) З ФУТБОЛУ СЕЗОНУ 2015 РОКУ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Сторони договору та їх повноваження| РОЗДІЛ II ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ І РОЗВИТОК УНІВЕРСИТЕТУ

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.014 сек.)