Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Які гирі використовують для перевірки ваг і гир на точність?

Читайте также:
  1. Довідники, журнали та документи, що використовуються для обліку основних засобів
  2. Документація та інвентаризація як елементи методу бухгалтерського обліку. Види документації. Способи перевірки документів.
  3. На які потреби використовуються кошти бюджети розвитку місцевих бюджетів?
  4. На які цілі використовуються міжбюджетні трансферти в зарубіжних країнах і оцінка ефективності їх використання.
  5. На якому рисунку правильно зображена схема перевірки напруги спрацювання котушки електромагнітного пускача?
  6. Організація навчання і перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві
  7. Перелік типових форм, що їх використовують для первинної документації господарських явищ і процесів на підприємствах України

1. Зразкові

 

366. За ступенем агрегатування фасувально-пакувальне обладнання є:

1. Автономне та комплексне

 

До яких операцій підйомно-транспортного обладнання відноситься відкриття-закриття дверей вагонів, бортів автомобілів, закріплення ящиків?

1. Допоміжних

 

Яку міру маси застосовують для зважування вантажів на вагах?

1. Гирі

 

369. За конструкцією зважувального пристрою існують такі види ваг:

1. Важільні та електронно-тензонометричні

370. Складання вартості покупки декількох товарів, запам’ятовування ціни за допомогою схеми клавіш цін, друкування даних відноситься до:

1. Функцій, що виконують ваги

 

Як називають пристрої, які автоматично здійснюють відпускання товарів покупцям після отримання платіжних засобів?

1. Торговельні автомати

 

372. Для відмірювання рідких продуктів не застосовують такі міри об’єму, як:

1. Металеві

 

373. Машини для нарізання гастрономічних товарів, моноліту масла, заморожених продуктів, м’ясорубки, розпушники та хліборізки класифікують за:

1. Видом продукту

 

374. Підняття вантажу, переміщення і укладання його на стелажі, зняття зі стелажів, навантаження на транспортні засоби – це:

1. Основні операції підйомно-транспортного обладнання

Як називають переносні касові апарати з автономним живленням?

1. Портативними

376. Електронні, товарні, автомобільні та вагові ваги – це:

1. ВНЦ

 

377. Необмеженість покупців у часі придбання товарів, швидкий процес купівлі-продажу під час використання торговельних автоматів – це:

1. Позитивні ознаки

378. До основних вимог торговельних автоматів не відносять:

1. Доступність

 

За якими ознаками не класифікують фасувально-пакувальне обладнання?

1. Формою

 

Які ККА призначені для самостійної експлуатації у стаціонарних умовах з використанням комп’ютера?

1. Автономні

381. Сукупність машин і механізмів, необхідних для виконання важких трудомістких робіт, називається обладнанням:

1. Підйомно-транспортним

382. Для аналізу ступеня ризиків застосовують методи:

1. Якісний та кількісний

 

383. Ступінь невизначеності результату – це:

1. Ризик

 

384. Отримання прибутку від поточної господарської діяльності називається ризиком:

1. Критичним

385. Основними показниками ефективності комерційної діяльності є:

1. Прибуток і рентабельність

 

386. Залежно від розмірів втрат ризики бувають:

1. Допустимі та критичні

 

387. Ризик, що виникає внаслідок будь-яких видів діяльності, пов’язаних з виробництвом продукції, товарів чи послуг називається:

1. Комерційним


Дата добавления: 2015-07-14; просмотров: 146 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Позначте правильне твердження. | Які функції відносять до основних підрозділів комерційних служб? | Особу, що займається приватною торгівлею, називають... | Оптовий продаж і закупівля товарів, укладення прямих договорів або контрактів між продавцями і покуп­цями є …... ярмаркових торгів. | Що не відноситься до етапів укладання прямих договорів? | Які склади використовують для зберігання і складської роботи практично всіх продовольчих і непродовольчих товарів? | Найважливішими категоріями товарн. | Згідно з якою класифікацією торговельний асортимент поділяється на асортимент продовольчих товарів? | Як називається набір товарів, що має задовольняти передбачувані потреби? | Як називається особа, яка передає товар аукціоністу за договором для подальшої реалізації на аукціоні? |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Як позначають ваги важільні, стаціонарні, межею зважування 30 кг, дисконтно-цифрові, автомобільні?| Як називається небезпека втрат, які заздалегідь перевищують очікуваний прибуток?

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.032 сек.)