Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Як позначають ваги важільні, стаціонарні, межею зважування 30 кг, дисконтно-цифрові, автомобільні?

Читайте также:
  1. Гідростатичним зважуванням

1. ВС – 30Д 24А

 

Як класифікують нарізання продуктів, подрібнення твердих і м’ясних харчових продуктів?

1. За дією на продукт

Які машини призначені для підіймання й опускання вантажів?

1. Вантажні

 

345. Пристрій для підняття вантажу або людей у спеціальних вантажонесучих пристроях – це:

1. Підйомник

 

346. Холодильні камери, шафи, прилавки, вітрини, прилавки-вітрини – це класифікація за:

1. Призначенням

 

347. За принципом дії фасувально-пакувальне обладнання буває:

1. Безперервної та періодичної дії

Які ЕККА використовують на підприємствах сфери послуг і які потребують реєстрації та обліку інформації про товарно-грошовий обіг?

1. Спеціалізовані

 

349. Найпоширенішим холодильним агентом є:

1. Аміак і хладон

350. Гирі загального призначення, відповідно до державного стандарту, виготовляють:

1. П’ятьох класів

 

351. Пристрої, які використовуються для вертикального і горизонтального переміщення вантажів – це:

1. Лебідка

 

352. Машини неавтоматичної, напівавтоматичної, автоматичної дії класифікують за:

1. Ступенем автоматизації технологічного процесу

353. Охолодження за допомогою льоду, льодосоляне, сухим льодом – це спосіб охолодження:

1. Безмашинний

 

Як маркують ваги циферблатні, лоткові, з найбільшою межею зважування 10 кг?

1. ВЦЛ – 10М

355. За методом використання холодильне обладнання не класифікується для:

1. Підприємств нетрадиційних методів продажу

 

356. Фасування і пакування в бавовняну і полімерну сітки, в паперові пакети та пакети з плівкою полімерних матеріалів – це:

1. Ознака фасувально-пакувального обладнання

 

Які ЕККА призначені для експлуатації у складі електронних систем контролю та управління торговельним і грошовим об’ємом?

1. Системні

 

358. Організація основних і допоміжних складських операцій за допомогою різних машин і пристроїв називається механізацією робіт:

1. Комплексною

359. За видом відлікового пристрою існують такі види вагів:

1. Електронно-циферблатні, оптично-гирьові

 

Якого класу гирі використовують для зважування товарів на настільних вагах?

1. П’ятого

 

361. До основних вимог торговельних автоматів не відноситься:

1. Збереження якості товару

 

362. Визначення маси і вартості вагового товару, автоматичне встановлення нуля, вибірка ваги тари із діапазону зважування – це:

1. Функції, що виконують ваги

 

363. Машини з дисковими ножами, пилками, струнами та жорнами класифікують за:

1. Видом виконавчого механізму

 

364. За способом зняття показників ваги бувають:

1. Місцеві та дистанційні

 


Дата добавления: 2015-07-14; просмотров: 125 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Позначте правильне твердження. | Позначте правильне твердження. | Які функції відносять до основних підрозділів комерційних служб? | Особу, що займається приватною торгівлею, називають... | Оптовий продаж і закупівля товарів, укладення прямих договорів або контрактів між продавцями і покуп­цями є …... ярмаркових торгів. | Що не відноситься до етапів укладання прямих договорів? | Які склади використовують для зберігання і складської роботи практично всіх продовольчих і непродовольчих товарів? | Найважливішими категоріями товарн. | Згідно з якою класифікацією торговельний асортимент поділяється на асортимент продовольчих товарів? | Як називається набір товарів, що має задовольняти передбачувані потреби? |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Як називається особа, яка передає товар аукціоністу за договором для подальшої реалізації на аукціоні?| Які гирі використовують для перевірки ваг і гир на точність?

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.014 сек.)