Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Заявка ВАТ „Завод сантехнічних заготовок” на отримання кредиту для поповнення обігових коштів

Читайте также:
  1. quot;Концерт по заявкам". MARS-дом.
  2. АНКЕТА - ЗАЯВКА 26 - 28 лютого 2016 року
  3. АНКЕТА-ЗАЯВКА
  4. АНКЕТА-ЗАЯВКА 27 - 29 листопада 2015 р.
  5. В) узаконювали привілейоване становище шляхтичів та магнатів на отримання шляхетських звань, державних посад
  6. Використання коштів за поточними рахунками фізичних осіб
  7. Державне кредитування підприємств

10 січня 2010 року до Банку звернулося ВАТ з клопотанням про надання кредиту в сумі 700 тис. грн. терміном до 3 місяців для розрахунків з постачальниками.

Загальна інформація про підприємство: «ЗСТЗ» – один з найбільших український виробників будівельної продукції. Згідно із статутом підприємство «Завод сантехнічних заготовок» створено у формі відкритого акціонерного товариства. Акціонерами Товариства є фізичні та юридичні особи України та інших країн. Метою діяльності ВАТ «Завод сантехнічних заготовок» є одержання прибутку від фінансово-господарської діяльності та забезпечення ефективного функціонування підприємства і подальшого його розвитку шляхом здійснення виробничої, комерційної, посередницької та інших видів діяльності згідно статуту та чинного законодавства України. Інша інформація надана у Додатку 5.1., дані про економічну діяльність позичальника представлена у Додатку И 1, що надається в електронному вигляді в НТБ.

ВАТ є постійним клієнтом Банку з 1994 року. ВАТ є власником свого майна з правом розпоряджатися ним.

Позиція на ринку. ВАТ «Завод сантехнічних заготовок» є досить великим підприємством і з самого початку свого функціонування завжди займало значну частку на ринку будівництва та будівельних матеріалів, однак цей показник за останні роки значно зменшився, і якщо у 2007 році підприємство займало 28% ринку, то у 2009 цей показник становив лише 17%. В галузі існує досить інтенсивна конкуренція. Це зумовлено наявністю в ній кількох великих компаній та певної кількості малих, що тим не менш намагаються посилити своє становище. Їх число зростає, особливо у регіональних масштабах. Серед найбільш відомих гравців даного ринку такі компанії, як: ТОВ «Рубежанський трубний завод», ТОВ «Евротрубпласт», ЗАТ «Броварський завод пластмас», ВАТ «Трубмаш Україна» тощо. Ще одним фактором посилення конкуренції є легкість та доступність зміни торгової марки. Це означає, що споживач без значних втрат у ціні чи витратах часу може перейти на купівлю продукції інших компаній, адже їх вироби досить стандартизовані.

Кредитна історія. Останнім часом кредитами ВАТ користується часто, Останні 3-4 роки підприємство постійно має потребу у банківських кредитах на поповнення обігових коштів. Не всі отримані кредити поверталися вчасно, але у повному обсязі, і використані за цільовим призначенням. На даний момент у ВАТ „Завод сантехнічних заготовок” існує заборгованість по кредитах у Банку, простроченої заборгованості немає. Згідно з договором від 14.02.2009 року за № 21 підприємству було надано кредит на суму 4000 тис. грн. у рамках відновлювальної кредитної лінії терміном на 6 місяців. За період дії кредитної угоди позичальник погасив борг у сумі 2700. Коли настав кінцевий термін погашення кредиту в повній сумі, за Клопотанням ВАТ, банк пролонгував цей кредит ще на 6 місяців. За період пролонгації позичальник погасив кредит у сумі 500 тис. грн. Заборгованості за процентами немає.Аналіз фінансового стану. За останні роки показники результативності діяльності підприємства помітно погіршилися. За результатами фінансової звітності у 2009 році підприємство отримало збитки, можна сказати, що зараз підприємство знаходиться у стані кризи.

Дані про фінансово-економічний стан позичальника наведені у Додатку И 1, що надається в електронному вигляді в НТБ.

Обґрунтування отримання кредиту. Останнім часом підприємство має постійну нестачу ліквідних коштів. Керівництво підприємства мотивує це несвоєчасною оплатою покупцями відвантаженої продукції. Але повідомляє, що постійно проводить переговори з боржниками про скорочення і ліквідацію заборгованості.

Керівництво ВАТ надало до Банку угоди на реалізацію готової продукції. Також було надано копії Додаткових угод з покупцями продукції про ліквідацію заборгованості.

Загрузка...

Забезпечення кредиту У якості забезпечення повернення кредиту підприємство пропонує готову продукцію, яка перебуває на його балансі. Сума наданого забезпечення складає 1500 тис. грн.

Ресурси банку. Банк має у своєму розпорядженні вільні кредитні ресурси.

На основі наданої інформації зробіть наступне:

1. Наведіть перелік документів необхідних для отримання кредиту, складіть пакет документів, що повинен надати позичальник Банку для отримання кредиту.

2. На основі наданої інформації зробіть висновки про фінансовий стан позичальника і його кредитоспроможність.

3. Обґрунтуйте і прийміть рішення про можливість надання додаткового кредиту ВАТ „Завод сантехнічних заготовок”.

4. Зробіть окремі висновки про забезпечення кредиту. Які умови може висунути банк позичальнику щодо забезпечення кредиту.

5. Складіть висновок на кредит.

6. За умови позитивного рішення зробіть відповідні розпорядження бухгалтерії і підготуйте до підписання відповідні договори.

7. Зробіть розрахунки відрахувань до резерву на відшкодування можливих втрат від кредитних операцій.

8. Зробіть опис проведених етапів кредитування ВАТ „Завод сантехнічних заготовок”.

Додатки до кредитної справи 5.

Додаток 5.1

Загальна інформація про позичальника

  Параметри Інформація
1. Позичальник ВАТ „Завод сантехнічних заготовок”
2. Власність Колективна
3. Галузь Будівництво
4. Діяльність Виробництво конструкцій для будівництва
5. Дата заснування 1955р.
6. Остання реєстрація
7. Юридична адреса М. Київ, вул. Екскаваторна, 3.
8. Фактична адреса М. Київ, вул. Екскаваторна, 3.
9. Телефон 044- 449-55-87
10. Клієнт АБ Банк Є клієнтом АБ Банк
11. Керівник Ковтун Ярослав Маркович
12. Головний бугалтер Мирська Ірина Михайлівна
13. Власники Юридичні і фізичні особи
14. Персонал

 

Додаток 5.2.

Інформація про Директора

Параметр Інформація
Прізвище, ім’я, по батькові вкладника Ковтун Ярослав Маркович
Резидентність резидент
Дата народження 12.08.1957
Освіта Вища
Професія Економіст
Загальний стаж роботи
Стаж роботи на керівних посадах
Стаж роботи на останній посаді

 

Додаток 5.3.

Інформація про головного бухгалтера

Параметр Інформація
Прізвище, ім’я, по батькові вкладника Мирська Ірина Михайлівна
Резидентність резидент
Дата народження 08.01.1969
Освіта Вища
Професія Бухгалтер
Загальний стаж роботи
Загальний стаж роботи на керівних посадах
Стаж роботи на останній посаді

 

Кредитна справа 6.

Кредит на поповнення обігових коштів СП„ТіТайм”.

 

10 серпня 2010 року до Банку в м. Києві звернулося Підприємство ТОВ „ТіТайм” з проханням надати кредит у сумі 300 тис грн. для поповнення обігових коштів. Придбання сировини і матеріалів з метою розширення асортименту продукції, терміном на 6 місяців.

Загальна інформація про підприємство надана у Додатку 6.1

Товариство є самостійним господарським суб’єктом, володіє правами юридичної особи, має відокремлене майно, від свого імені набуває майнової та особисті немайнові права і несе обов’язки, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в банках. ТОВ „Тітайм” не є клієнтом Банку.

Позиція на ринку. Основним видом діяльності є оптова торгівля чаєм, кавою та аксесуарами. Підприємство створено 100% на основі іноземного капіталу. Мета створення – організація збуту продукції чайно-кавової компанії (Росія) на території України. Фактично діяльність підприємства було розпочато у кінці ІV кварталі 2007 року. Підприємство є головним розповсюджувачем продукції ТМ „Надін” в Україні. Конкуренція досить жорстка. Підприємство займає середні позиції на ринку, знаходиться у стадії розвитку.

Кредитна історія. Раніше ТОВ „ТіТайм” за кредитами до згаданого банку не зверталося. Але підприємство має кредитну історію у банку, де обслуговується. У серпні 2008 року підприємство отримало у своєму банку відновлювальну кредитну лінію у розмірі 200,0 тис. грн. на поповнення обігового капіталу, дію якої було подовжено у 2009 ще на рік. Протягом останнього року підприємство мало затримки з погашенням заборгованості по кредиту, але проценти сплачувались вчасно. У липні 2010 року Керівництво підприємства звернулося до свого Банку з проханням продовжити дію кредитної лінії, але банк відмовив ТОВ „ТіТайм” мотивуючи своє рішення відсутністю вільних ресурсів. Після чого підприємство звернулося з кредитною заявкою до АБ Банку.

Обґрунтування необхідності кредиту. Отримання кредиту керівництво підприємства мотивує необхідністю оновлення асортименту продукції перед початком нового сезону, з метою підвищення своєї конкурентоспроможності на ринку, і одночасно нестачею грошових коштів на оплату існуючої заборгованості. Головна причина нестачи ліквідних коштів є несвоєчасність оплати постачальниками відвантаженої продукції. Частину коштів підприємство планує направити на реструктуризацію існуючого боргу перед своїм банком. План використання кредитних коштів підприємством представлено у табл. 6.1.

Таблиця 6.1

План використання кредитних коштів

  Напрямок використання Сума, (тис. грн..)
1. Реструктуризація існуючої заборгованості згідно Договору № _____ 165,0
2. Оплата товарів згідно Договорів 110,0
3. Фінансування поточних витрат 25,0

 

Додаткова інформація. Підприємство подало всі необхідні документи на отримання кредиту, в тому числі договори на купівлю товарної продукції чайно-кавового асортименту, але не представило прогнозного плану прибутку/збитків на наступні 6 місяців.

Аналіз фінансового стану. Враховуючи те, що підприємство не є постійним клієнтом Банку, останній запросив у позичальника бухгалтерську звітність за весь період діяльності. У зв’язку з тим, що підприємство працює лише 3 роки, річний баланс за останній рік ще не зведений, розглядати перший 2007 рік не доцільно у зв’язку з відсутністю господарської діяльності як такої, для аналізу фінансового стану підприємства керівництвом СП ”ТіТайм” було надано первинну інформацію за 6 місяців 2008-2010 років. Фінансово-економічні показники діяльності підприємства представлені у Додатку И 2.

Забезпечення повернення позички. У якості забезпечення повернення позички СП „ТіТайм” пропонує готову продукцію, що знаходиться на його балансі. Крім того пропонується гарантія директора підприємства Малікової Н.П., що може бути забезпечена іпотекою і іншими особистими активами, з правом стягнення майна за борги. Загальна інформація про Директора представлена у Додатку 6.2. Інформація про стан особистих активів Малікової Н.П. представлена у табл. 6.2 .

Таблиця 6.2.

Інформація про стан і вартість особистих активів директора Малікової Н.П., тис. грн.

Вид майна Середня ринкова вартість
3-кімнатна квартира в Києві (у спів власності з чоловіком) 500,0
Легковий автомобіль (іноземного виробництва), рік випуску 2007 120,0

 

Інформація про наявність вільних ресурсів в Банку. Банк має у розпорядженні вільні кредитні ресурси у достатній кількості. Базова процентна ставка по подібних кредитах Банку становить 24 %. Маржа за додаткові ризики 1-2 %. Інформація про Банк приведена у Додатку Ж 1.

На основі наданої інформації зробіть наступне:

1. Зробіть перелік і складіть пакет документів, що необхідні для отримання даного кредиту.

2. Використовуючи інформацію про фінансово-господарську діяльність СП „ТіТайм” проаналізуйте фінансовий стан позичальника (за весь період) і зробіть оцінку його кредитоспроможності, зробіть розширений висновок.

3. Вкажіть, яких додаткових документів і інформації можливо невистачає для більш грунтовного аналізу.

4. Зробіть висновок по кредиту.

5. Прийміть рішення про можливість надання/ненадання кредиту позичальнику на заданих умовах.

6. За умови прийняття позитивного рішення, структуруйте кредит, зробіть відповідні розпорядження бухгалтерії і складіть відповідні договори.

7. Зробіть розрахунки відрахувань до резерву на відшкодування можливих втрат від кредитних операцій.

8. Зробіть описання проведених етапів кредитування позичальника.

 

Додатки до Кредитної справи 6.

Додаток 6.1.

Загальна інформація про позичальника

  Параметри Інформація
  Позичальник ТОВ „ТіТайм”
  Власність Приватна
  Галузь Торгівля
  Діяльність Оптова торгівля
  Дата заснування 12.11.2007
  Остання реєстрація 12.11.2007
  Юридична адреса Київ, пров. Радіщева,8
  Фактична адреса Київ, пров. Радіщева, 8
  Телефон 380 44 333-22-11
  Клієнт АБ Банк Не є клієнтом АБ Банк
  Керівник Малікова Наталія павлівна
  Головний бугалтер Шимко Олена Леонідівна
  Власники Приватна особа (нерезидент)
  Персонал

 

Додаток 6.2.

Інформація про директора

Параметр Інформація
Прізвище, ім’я, по батькові вкладника Малікова Наталья Павлівна
Документ, що засвідчує особу паспорт
Серія документа, що засвідчує особу громадянина ОС
№ документа, що засвідчує особу громадянина
Дата видачі документа, що засвідчує особу громадянина 05.10.2004р.
Ким виданий документ, що засвідчує особу громадянина Дніпровським РУГУ МВС України в м. Києві
Адреса місця проживання М.Київ, вул. Братиславська, 4, кв. 21.
Індекс
№ ідентифікаційного коду громадянина
Резидентність резидент
Дата народження 17.09.1964р.
Освіта Вища
Професія Бугалтер
Загальний стаж роботи
Загальний стаж роботи на керівних посадах
Стаж роботи на останній посаді
Сукупний середньомісячний дохід 10000 грн.
Сукупні середньомісячні витрати 4100 грн.

 

Додаток 6.3.

Інформація про Головного бугалтера

Параметр Інформація
Прізвище, ім’я, по батькові вкладника Шимко Олена Леонідівна
Документ, що засвідчує особу паспорт
Серія документа, що засвідчує особу громадянина СО
№ документа, що засвідчує особу громадянина
Дата видачі документа, що засвідчує особу громадянина 23.08.2000р.
Ким виданий документ, що засвідчує особу громадянина Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві
Адреса місця проживання Київ, пр-т Оболонський, б.8, кв 234
Індекс
№ ідентифікаційного коду громадянина
Резидентність резидент
Дата народження 06.09.1968
Освіта Вища
Професія Бухгалтер
Загальний стаж роботи
Загальний стаж роботи на керівних посадах
Стаж роботи на останній посаді

 

 

Кредитна справа 7.

Надання бланкового овердрафту юридичній особі ВАТ „Комбінат хлібопродуктів”

10 січня поточного року до Банку звернулося ВАТ „Комбінат хлібопродуктів” з проханням надати бланковий овердрафт на суму 400 тис.грн. строком на 6 місяців. Мета кредиту – забезпечення безперервності платежів за отримані сировину і матеріали. Основні положення надання бланкового овердрафту Банком приведені у Додатку 7.4.

Загальна інформація про підприємство надана у Додатку 7.1.

ВАТ є постійним клієнтом Банку з 1998 року. ВАТ є власником свого майна з правом розпоряджатися ним.

Позиція на ринку. З моменту введення в експлуатацію у 1952 р. (спочатку ХПП (хлібопереробне підприємство), з 1987 р. – комбікормовий завод, з 1998 р. (зміна форми власності з державної на колективну) – комбінат хлібопродуктів) підприємство має два основних стратегічних напрямки діяльності:

- надання послуг із зберігання зерна, його обробки та технологічної переробки;

- виробництво комбікормів для всіх видів великої рогатої худоби, птиці та риби.

Продукція є якісною і конкурентноспроможною. Користується постійним попитом в Україні і країнах СНД.

Кредитна історія клієнта позитивна, кредитами ВАТ користується не часто, раніше отримані кредити повернуті вчасно і у повному обсязі, використані за цільовим призначенням. На даний момент у ВАТ „Комбінат хлібопродуктів” не існує заборгованості по кредитах у Банку. За інформацією позичальника іншої заборгованості у банках немає.

Аналіз фінансового стану. Фінансовий стан позичальника є задовільним. Дані про фінансово-економічний стан позичальника представлені у Додатку И 3, що надається в електронному вигляді в НТБ.

Обґрунтування кредиту. Останнім часом підприємство має певні проблеми з своєчасним отриманням платежів від покупців за відвантажену продукцію, що в свою чергу вплинуло на зростання власної кредиторської заборгованості перед постачальниками сировини. Керівництво ВАТ отримало попередження від окремих постачальників про можливе скорочення/припинення відвантаження продукції за умови подальшого зростання заборгованості перед ними. Паралельно було проведено переговори з керівництвом підприємств, що є основними боржниками Комбінату. Підприємства в цілому є платоспроможними, але мають певні труднощі з розрахунками, їх керівництво пообіцяло прийняти заходів щодо скорочення існуючої заборгованості протягом 3-6 місяців. Отримання кредиту керівництво підприємства мотивує необхідністю забезпечення безперебійного фінансування витрат підприємства у наступні 6 місяців. Контракти й угоди на придбання матеріалів і реалізацію замовлень дирекція ВАТ представила.

Забезпечення кредиту. Підприємство планує отримати кредитні ресурси на умовах бланкового овердрафту.

Ресурси Банку. Банк має у своєму розпорядженні вільні кредитні ресурси. Базова процентна ставка по подібних кредитах Банку становить 23 %. Маржа за додаткові ризики 2-4 %. Інформація про Банк приведена у Додатку Ж 1, що надається в електронному вигляді в НТБ.

На основі наданої інформації зробіть наступне:

1. Наведіть перелік документів, що повинен надати позичальник Банку для отримання наданого кредиту.

2. Зберіть пакет документів для подання Заявки на отримання бланкового овердрафту.

3. На основі наданої інформації зробіть висновки про фінансовий стан позичальника і його кредитоспроможність.

4. Зробіть окремі висновки про забезпечення кредиту. Які умови може висунути банк позичальнику щодо забезпечення кредиту.

5. Зробіть висновок на кредит.

6. Обґрунтуйте і прийміть рішення про можливість надання бланкового овердрафту ВАТ „Комбінат хлібопродуктів” на запропонованих умовах.

7. За умови позитивного рішення зробіть розпорядження бухгалтерії про відкриття відповідних рахунків підприємству.

8. Підготуйте до підписання кредитний (інший) договори.

9. Зробіть нарахування відсотків за користування овердрафтом і заповніть необхідні документи. (Деталізація завдання робиться тренером).

10. Зробіть описання проведених етапів кредитування ВАТ „Комбінат хлібопродуктів”.

 

Додатки до кредитної справи 7.

Додаток 7.1.

Загальна інформація про позичальника

  Параметри Інформація
1. Позичальник ВАТ «Комбінат хлібопродуктів»
2. Власність Колективна
3. Галузь Сільське господарство
4. Діяльність Зерноперербка
5. Дата заснування 1952р.
6. Остання реєстрація 03.07.1998р.
7. Юридична адреса Київська обл. М. Васильків, вул. Промислова, 4.
8. Фактична адреса Київська обл. М. Васильків, вул. Промислова, 4.
9. Телефон 044-222-33-44
10. Клієнт АБ Банк Є клієнтом АБ Банк
11. Керівник Бабак Іван Петрович
12. Головний бугалтер Яровенко Людмила Іванівна
13. Власники Фізичні і юридичні особи
14. Персонал 700 осіб

 

Додаток 7.2.

Інформація про Директора

Параметр Інформація
Прізвище, ім’я, по батькові вкладника Бабак Іван Петрович
Резидентність резидент
Дата народження 07.06.1952р.
Освіта Вища
Професія Інженер-Технолог
Загальний стаж роботи
Загальний стаж роботи на керівних посадах
Стаж роботи на останній посаді

 

Додаток 7.3.

Інформація про Головного бухгалтера

Параметр Інформація
Прізвище, ім’я, по батькові вкладника Яровенко Людмила Іванівна
Резидентність резидент
Дата народження 01.07.1974
Освіта Вища
Професія Економіст
Загальний стаж роботи
Загальний стаж роботи на керівних посадах
Стаж роботи на останній посаді

Додаток 7.4.

Анотація до банківського продукту: «Надання бланкового овердрафту юридичним особам (клієнтам АБ "Банк")»

Даний продукт призначений для використання філіями ВАТ КБ "Банк". У його основу покладений принцип бланкового кредитування шляхом надання овердрафту. Даний продукт описує процедуру надання овердрафту в автоматичному режимі.

Кредитування по овердрафту проводиться в межах встановленого ліміту, визначеного розрахунковим шляхом, згідно встановленої Положенням «Про кредитування» методиці визначення ліміту бланкового кредитування, а також залежно від фінансового стану позичальника і розміру поточних надходжень по рахунку клієнта.

Кредитування по овердрафту може здійснюватися по двох варіантах встановлення процентної ставки:

1.процентна ставка на рівні базових кредитних котирувань;

2.плаваюча процентна ставка.

Операція за поданням овердрафту полягає в наступному:

1) Впродовж операційного дня Клієнт, залежно від поточної потреби і на підставі своїх платіжних документів, здійснює платежі з поточного рахунку в межах вхідного залишку, що є на нім, надходжень засобів за день, а також понад залишок власних засобів на поточному рахунку (за рахунок і в межах наданого ліміту кредитування).

2) На кінець операційного дня, з урахуванням всіх надходжень і списань засобів по поточному рахунку клієнта, визначається залишок на поточному рахунку клієнта.

3) В кінці робочого дня, на використану Клієнтом протягом дня суму овердрафту [1]нараховуються відсотки, які підсумовуються і підлягають сплаті щомісячно в терміни, обумовлені Договором про надання овердрафту.

4) Всі надходження на поточний рахунок Клієнта (окрім платіжних документів на безакцептне списання згідно чинному законодавству України) розподіляються в наступному порядку:

· погашення заборгованості Клієнта перед Банком по овердрафту (пеня по прострочених платежах, відсотки за користування овердрафтом, основна сума овердрафту);

· платежі, пов'язані з господарською діяльністю клієнта.

Обов'язковими умовами надання овердрафту є:

· послуга надається виключно клієнтам ВАТ КБ «Банк»;

· сплата комісії Клієнтом за підтримку ліміту овердрафту, оскільки руху по поточному рахунку клієнта можуть протягом операційного дня викликати потребу в кредитних засобах;

· процентні ставки по овердрафту встановлюються по котируваннях Управління планування і економічного прогнозування Головного Банку;

· оскільки дана кредитна операція за своєю суттю бланкова і зв'язана з підвищеним кредитним ризиком, то процентна ставка за договором овердрафту, заснована на базових кредитних котируваннях, встановлюється на рівні вище за середню ставку кредитування по банківській установі;

· можливість перегляду процентної ставки за надання овердрафту, при встановленні процентних ставок виходячи з базових кредитних котирувань, шляхом підписання відповідних додаткових угод;

· щомісячний перегляд процентної ставки за надання овердрафту при встановленні плаваючої процентної ставки по овердрафту, шляхом підписання відповідних додаткових угод;

· за рахунок овердрафту не проводиться оплата штрафних санкцій, пред'явлених до оплати Клієнтові;

· у зв'язку з підвищеним ризиком операції, обов'язковий щомісячний моніторинг оборотів по рахунку з щомісячним переглядом ліміту овердрафту, з переглядом ставки овердрафту і комісії за підтримку ліміту овердрафту;

· Договір овердрафту полягає на строк до 6-ти місяців;

· терміни і порядок погашення суми овердрафту проводитися згідно умов укладеного Договору.

 

4.5. Документи для оформлення результатів тренінгу за блоком «Кредитні операції банків»


Дата добавления: 2015-10-30; просмотров: 181 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: QUOTATION FOR OPEN COVER | WRITING PATTERNS | FOCUS 4. Fill in the gaps with one of the following words or word combinations. Use the appropriate tense form. | FOCUS 6. Translate into English. | FOCUS 7. Letters to make up. | Блок 4. Кредитні операції банків | Методичні поради щодо здійснення банківських операцій з кредитування | Інформація про стан майна позичальника | Кредит на купівлю нового автомобіля іноземного виробництва. | Кредит фізичній особі на купівлю автомобіля іноземного виробництва. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Кредити на поточні потреби учасникам „Зарплатного проекту”.| Внутрішньобанківські положення та інші документи банку

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.029 сек.)