Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Об'єкт управління державними організаціями.

Поняття менеджменту державних організацій.

Державне управління - це загальна міждисциплінарна самостійна галузь науки, що перебуває на пере­тині кількох суспільних наук, зосереджених на процесах і функціях управління у сфері виконавчо-розпорядчої діяльності держави.

Державне управління - це наука і мистецтво, у ньому поєднується об'єктивне та індивіду­альне. Адже у процесі управління відбувається своєрід­не злиття знань (наука), навичок (професійне ремесло) і твор­чості (мистецтва).

Державне управління характеризується наявністю цілісної системи, керуючою і керованою її частинами, причинно-наслідковими зв'язками між ними, динамізмом розвитку. Воно являє собою сплановану діяльність системи, яка управляє, спрямовану на забезпечення оптимального функціонування і розвиток об'єктів управління, забезпечення їх потреб.

Менеджмент державних організацій - це процес планування, організації, керування та контролю організаційних ресурсів для результативного та ефективного досягнення цілей державних організацій.

Мета і задачі менеджменту державних організацій.

Метою дисципліни «Менеджмент державних організацій» є формування у студентів уявлення про основні засади державного управління.

Перед студентами, які вивчають зазначену дисципліну стоять наступні задачі:

– сутність та особливості державного управління;

– методологічні засади менеджменту державних організацій;

– охарактеризувати склад та структуру системи державного управління в Україні;

– визначати місце та роль керівника в державних інституціях, мораль та культура в управлінні державними організаціями і установами;

 

Основні структурні елементи менеджменту державних організацій.

Організаційна структура державного управління – це органічно єдина і постійно діюча на професійній основі система державних органів, установ, організацій, посадових осіб та владних структур місцевого самоврядування, за допомогою яких держава реалізує свої повноваження щодо управління справами суспільства.

Елементи організаційної структури державного управління:

– Структури Президентської вертикалі;

– Підсистема органів законодавчої і представницької влади;

– Підсистема органів виконавчої влади центрального рівня;

– Система органів виконавчої влади силового блоку;

– Судова система і прокурорський нагляд;

– Державна і муніципальна служба;

– Виконавчі структури системи місцевого самоуправління;

– Нормативно-правова підсистема;

– Комунікаційна підсистема;

– Підсистема матеріально-фінансового забезпечення;

Суб'єкти управління державними організаціями.

Президент України;

Верховна Рада України;

– Кабінет Міністрів України;

– Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади;– Фонд державного майна України;

– Органи, що забезпечують діяльність Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України;

– Державні господарські організації

– Юридичні і фізичні особи які здійснюють функції управління акціями, які належать державі в майні господарський товариств.

 

Об'єкт управління державними організаціями.

майно, яке передане казенним підприємствам в оперативне управління;

майно, яке передане державним комерційним підприємствам (далі - державні підприємства), установам та організаціям;

майно, яке передане державним господарським об'єднанням;

корпоративні права, що належать державі у статутних капіталах господарських організацій (далі - корпоративні права держави);

державне майно, що забезпечує діяльність Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України;

державне майно, передане в оренду, лізинг, концесію;

державне майно, що перебуває на балансі господарських організацій і не увійшло до їх статутних капіталів або залишилося після ліквідації підприємств та організацій.

 


Дата добавления: 2015-10-30; просмотров: 78 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Система управління державними організаціями, її структура та зміст. | Функції управління, управлінський цикл, їх роль та місце в управлінській діяльності. | Організація вирішення управлінських задач за допомогою управлінського циклу. | Форми і методи менеджментк держ о-цій | Розробка стратегії розвитку державних організацій | Розробка і прийняття управлінських рішень у МДО | Організація виконання прийнятих управлінських рішень у МДО | Основні стилі управління колективом | Field instruments. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Для примера: сделав покупку в мае, покупатель становится участником майского этапа; сделав покупки в июне, тот же покупатель становится участником июньского этапа Акции.| Прямі та зворотні управлінські зв’язки.

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.007 сек.)