Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Стаття 2. Мета, напрямки діяльності Організації.

Читайте также:
  1. XIV. Вимоги до режиму дня і навчання, організації життєдіяльності, рухової активності дітей
  2. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності підприємства
  3. Б) основний зміст діяльності у після воєнний час Р. Шухевича.
  4. Визначення поняття внутрішньошкільного контролю. Принципи, мета, задачі та функції контролю.
  5. Визначення резервів підвищення ефективності діяльності підприємства
  6. Життєдіяльності людини
  7. Засоби державного регулювання господарської діяльності

СТАТУТ

 

Громадської організації

" САМООБОРОНА МЕЛІТОПОЛЯ "

 

 

м. Мелітополь

2014 р.

 


Стаття 1. Назва, повноваження, юридичний статус

 

1.1. Громадська організація "САМООБОРОНА МЕЛІТОПОЛЯ" (далі Організація), є міською громадською неприбутковою організацією, яка створена на підставі єдності інтересів громадян для спільної реалізації, задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, національно-культурних прав, свобод та інших інтересів, відповідно до Конституції України, Законів України „ Про об’єднання громадян ” та інших Законів України.

1.2. Діяльність Організації розповсюджується на м. Мелітополь Запорізької області.

1.3. Організація, після державної реєстрації набуває статусу юридичної особи, має самостійний баланс, круглу печатку, кутовий штамп та інші штампи, товарний знак, та впроваджує свою статутну діяльність згідно із чинним законодавством України.

1.4. Для здійснення цілей і завдань, Організація користується правом:

- виступати учасником цивільно-правових відносин, укладати угоди, мати обов’язки, бути позивачем та відповідачем у цивільному, господарчому або третейських судах, мати рухоме та нерухоме майно та надавати його в оренду, мати самостійний баланс, відкривати рахунки в банках у національній та іноземній валюті, мати свій прапор, символіку, печатки та штампи зі своїм найменуванням та символікою, які затверджуються Радою Організації та реєструється в установленому порядку;

- представляти свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у органах, установах, організаціях не залежно від підпорядкованості та форми власності;

- ідейно, організаційно, матеріально тощо підтримувати інші об’єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні та організації роботи;

- одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;

- вносити пропозиції до органів державної та місцевої влади, управління та самоврядування;

- розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;

- засновувати засоби масової інформації;

- засновувати підприємства, необхідні для виконання статутних цілей;

- засновувати або вступати в спілки (фонди, союзи, асоціації тощо), укладати угоди про взаємодопомогу та співробітництво;

- іншими правами не забороненими законами України.

1.5. Офіційною назвою Організації є:

Повне найменування: Громадська організація "САМООБОРОНА МЕЛІТОПОЛЯ"

Скорочене найменування – ГО "СОМ";

 

Стаття 2. Мета, напрямки діяльності Організації.

 

2.1. Метою Організації є захист прав і свобод членів Організації, їх суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, спортивних інших інтересів, правовий, соціальний захист членів Організації, розвиток м. Мелітополь, громадський контроль за діяльністю органів представницької, виконавчої влади м. Мелітополь, комунальних підприємств, інші цілі, не заборонені законодавством України.

2.2. Основними напрямками діяльності організації є:

• сприяння розв’язанню соціальних, культурних, економічних тощо проблем міста Мелітополь, як складової і невід’ємної частини Української держави;

• сприяння співпраці територіальної громади з громадськими організаціями, політичними партіями, рухами, засобами масової інформації, підприємствами, установами та організаціями;

• сприяння безпосередній участі громадян у прийнятті важливих рішень щодо соціального, екологічного, духовного та інших напрямів розвитку територіальної громади міста Мелітополь;

• співпраця з іншими громадськими організаціями та органами самоорганізації населення шляхом створення і пропаганди спільних проектів;

• сприяння проведенню моніторингу з питань життєдіяльності міста та участі в цьому молоді; аналізу та доведенню даної інформації до жителів міста;

• участь у попередньому обговоренні програм, пов’язаних з життєдіяльністю міста, підготовці до них висновків;

• сприяння визначенню пріоритетних напрямків соціального, духовного, екологічного тощо розвитку міста, формуванню пропозицій щодо вирішення його актуальних проблем шляхом здійснення аналітичної діяльності;

• участь у різноманітних проектах і заходах з розвитку інфраструктури міста, що проводяться органами місцевого самоврядування та органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності і підпорядкування;

• сприяння організації, проведенню та участь в освітніх, оздоровчих, культурних, спортивних, екологічних та інших заходах на території міста;

• надання правової, інформаційної та іншої допомоги членам громадської організації;

• здійснення громадського контролю за дотриманням чинного законодавства України на території міста;

• сприяння організації та проведенню наукових та творчих конференцій, конкурсів, вистав, концертів, книжкових та образотворчих виставок з метою розвитку та популяризації історії, культури краю, мови, літератури та релігії, народних звичаїв, традицій та обрядів;

• сприяння увічненню визначних подій та осіб;

• поширення інформації про свою діяльність, пропаганда своєї мети;

• презентація та захист своїх законних інтересів, а також законних інтересів своїх членів у державних та громадських органах;

• сприяння організації виставок, ярмарок, концертів, оздоровчо-туристичних, спортивних заходів;

• сприяння організації, проведенню та участь у проведенні громадських експертиз.


Дата добавления: 2015-10-30; просмотров: 113 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Р О З Д І Л IІ МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ | Р О З Д І Л V Структура та склад громадської організації | правил МВУ-МБ | РОЗДІЛ IV. Підрозділи НТІФ | Мета діяльності та головні завдання Партії | Члени Партії, їхні права та обов’язки | Місцеві партійні організації. Загальні засади | Районна, міська, районна у місті партійна організація | МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ | Мета діяльності та завдання СНТ Інституту |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Політична Рада Партії| Конкурсна програма Школи

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.018 сек.)