Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Районна, міська, районна у місті партійна організація

Читайте также:
  1. III. Організація навчально-виховного процесу
  2. IІІ. Організація роботи Приймальної комісії
  3. Громадська організація «Європейська фестивальна-концертна молодіжна ліга».
  4. ЕКЗОН-ІНТРОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ГЕНОМА
  5. ІV. Організація та проведення вступних випробувань
  6. Күрделі кемістік ұғымының мәні.
  7. Ліквідація та реорганізація Лабораторії.

11.1. До складу районної партійної організації входять первинні, міські, крім міст обласного, республіканської в Автономній Республіці Крим значення (підпорядкування), партійні організації, які знаходяться на території відповідного району.

До складу міської партійної організації у місті з районним поділом входять районні у відповідному місті партійні організації.

11.2. Районна, міська, районна у місті партійна організація утворюється шляхом проведення установчих зборів або установчої конференції, за відповідним рішенням Ради Кримської республіканської, обласної, Київської міської та Севастопольської міської партійної організації, за поданням виконавчого комітету Кримської республіканської, обласної, Київської та Севастопольської міської партійної організації або за відповідним рішенням Політичної ради Партії.

11.3. Реєстрація районної, міської, районної у місті партійної організації здійснюється відповідними органами юстиції Міністерства юстиції України у встановленому Законом порядку.

Рішення про набуття районною, міською, районною у місті партійною організацією статусу юридичної особи приймається Політичною радою Партії. В разі набуття районною, міською, районною у місті партійною організацією статусу юридичної особи, вона має окремий баланс, рахунки в установах банків, печатку з власним найменуванням, штампи, бланки та інші необхідні реквізити, зразки яких затверджуються Радою відповідної партійної організації.

11.4. Районні, міські, районні у місті партійні організації здійснюють свою діяльність на підставі цього Статуту, Програми Партії, рішень центральних органів Партії та органів відповідних партійних організацій, в межах яких вони знаходяться.

 

Повноваження районної, міської, районної у місті партійної організації

12.1. Районні, міські, районні у місті партійні організації повноважні розробляти та реалізовувати заходи з ідеологічної та політичної роботи, співпрацювати з місцевими організаціями інших політичних партій, громадських організацій, іншими юридичними особами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, фізичними особами у вирішенні питань, які не суперечать статутним і програмним документам Партії, рішенням керівних органів організацій Партії вищого рівня та центральних керівних органів Партії.

12.2. Районні, міські, районні у місті партійні організації у межах своїх повноважень:

12.2.1. організовує виконання цього Статуту і Програми Партії, рішень центральних керівних органів Партії, керівних органів організацій Партії вищого рівня;

12.2.2. координує роботу первинного осередку Партії, що входять до її складу;

12.2.3. висуває і обирає делегатів на конференцію відповідної територіальної організації Партії, пропонує своїх членів до складу керівних органів організацій Партії вищого рівня;

12.2.4. у межах, визначених Політичною Радою Партії, організовує виборчі кампанії Партії на відповідній території;

12.2.5. може вирішувати інші питання, що стосуються діяльності Партії на відповідній території, у межах компетенції, визначеної цим Статутом.

 


Дата добавления: 2015-10-30; просмотров: 93 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Р О З Д І Л IІ МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ | Р О З Д І Л V Структура та склад громадської організації | правил МВУ-МБ | РОЗДІЛ IV. Підрозділи НТІФ | Мета діяльності та головні завдання Партії | Члени Партії, їхні права та обов’язки | Стаття 2. Мета, напрямки діяльності Організації. | Конкурсна програма Школи | МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ | Мета діяльності та завдання СНТ Інституту |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Місцеві партійні організації. Загальні засади| Політична Рада Партії

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.01 сек.)