Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Р о з д і л iі Мета та завдання організації

Читайте также:
  1. E)Андерс Гейлсберг, Скот Вілтамут і Пітер Гольде 5)Паскаль (Pascal) Д Завдання 15-17 з відкритою відповіддю.
  2. IІ. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ
  3. X. Гігієнічні вимоги до організації харчування
  4. XIV. Вимоги до режиму дня і навчання, організації життєдіяльності, рухової активності дітей
  5. XV. Санітарно-гігієнічні вимоги до організації фізичного виховання
  6. А.9 Приклад оформлення завдання на курсовий проект (роботу)
  7. Аналіз ресурсного забезпечення організації проектування технологічного процесу на підприємстві

СТАТУТ

Молодіжної громадської організації «Молодь Ємільчинщини»

 

Смт Ємільчине 2014 р.

Р О З Д І Л I


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Молодіжна громадська організація «Молодь Ємільчинщини», надалі "Організація" є районною молодіжною громадською організацією, яка об’єднує громадян на основі добровільності та спільності інтересів з метою виконання статутних завдань та цілей.
1.2. Організація створюється і здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства України та цього Статуту.
1.3. Організація здійснює свої повноваження за наступними принципами:

1.4. Організація може мати відокремлене майно, самостійний баланс, банківські рахунки, в т. ч. валютний, печатку, штампи, бланки, власну символіку, зразки яких затверджуються Зборами та реєструються у встановленому законом порядку.

Після реєстрації в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", з урахуванням особливостей, установлених Законом України «Про громадські об’єднання» може набувати статус юридичної особи.


1.5. Організація взаємодіє з державними органами, органами самоврядування, підприємствами, установами, в т. ч. міжнародними, окремими громадянами..
1.6. Діяльність Організації поширюється на територію всього Ємільчинського району..
1.7. Повна назва Організації українською мовою: Молодіжна громадська організація «Молодь Ємільчинщини»;

Скорочене найменування Організації українською мовою: МГО «Молодь Ємільчинщини»

 

1.8 Місцезнаходження Організації: Україна, 11201, смт. Ємільчине, вул. Леніна, буд. 18.

 

Р О З Д І Л IІ МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ


2.1. Основною метою Організації є сприяння розширенню світогляду молоді, можливості участі молоді у всеукраїнських процесах розвитку демократії та громадянського суспільства в Україні, підвищення правової, політичної, духовної культури молоді, сприяння реалізації наукового, творчого, політичного, організаційного та іншого потенціалу молодих людей, сприяння створенню умов для організованого дозвілля та спілкування, захист законних соціальних, економічних, культурних інтересів молодих людей.

2.2. Завдання Організації:

· представлення і захист законних інтересів усієї молоді та законних інтересів своїх членів у встановленому чинним законодавством порядку в державних та громадських органах, внесення пропозиції до органів влади та управління, сприяння вирішенню соціальних проблем;

2.3. З метою виконання своїх статутних завдань, Організація в порядку встановленому чинним законодавством:

 


Дата добавления: 2015-10-30; просмотров: 111 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: правил МВУ-МБ | РОЗДІЛ IV. Підрозділи НТІФ | Мета діяльності та головні завдання Партії | Члени Партії, їхні права та обов’язки | Місцеві партійні організації. Загальні засади | Районна, міська, районна у місті партійна організація | Політична Рада Партії | Стаття 2. Мета, напрямки діяльності Організації. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Тримання на гауптвахті Служби правопорядку військовослужбовців, які за обвинувальним вироком засуджені до арешту з відбуттям кримінального покарання на гауптвахті| Р О З Д І Л V Структура та склад громадської організації

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.011 сек.)