Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Порядок виконання лабораторної роботи

Читайте также:
  1. D6.3 Порядок заезда
  2. I. Мета роботи
  3. II. Порядок объявления фестиваля. Направления. Номинации.
  4. III . Порядок присвоения квалификационной категории
  5. III. Организация и порядок проведения конкурса
  6. III. Порядок выполнения работы
  7. III. Порядок выполнения работы

Дослідження властивостей емiтерного повторювача проводяться при виконаннi цієї лабораторної роботи за схемою на рис. 2. При дослідженні визначаються значення опорів Rвх i Rвих емiтерного повторювача i його амплітудної i частотної характеристик.

Дослідження емiтерного повторювача виконуються під’єднанням до його схеми на лабораторному стендi напруги живлення Uж = 9 В від лабораторного джерела постійної регульованої напруги, змінної напруги вхідного сигналу від звукового генератора ЗГ та електронних вольтметрів i осцилоскопа для вимірювання на напруги Uвх, Uвих i оцінки форми вхідного i вихідного сигналів.

Рис. 3. Схеми визначення амплітудної і частотної характеристик

Визначення вхідного Rвх i вихідного Rвих опорів емiтерного повторювача здійснюється за схемою на рис. 4 шляхом подачі на його вхід від ЗГ сигналу з заданою постійною напругою Uвх=5 В i частотою F=1000 Гц через послідовно включений магазин опорів RМО1 i вимірюванням вихідного сигналу Uвих вольтметром V2.

Рис. 4. Схеми визначення вхідного та вихідного опорів

Визначення вхідного опору Rвх емiтерного повторювача відбувається встановленням на RМО1 нульового значення опору, а RМО2 не підключений до схеми. При цьому Uвим=Uвих при поданому вхідному сигналі Uвх. Далі проводять збільшення опору на RМО1 до встановлення на вольтметрi V2 показiв Uвих=Uвим/2. Значення опору RМО1 при Uвих=Uвим/2 вiдповiдає Rвх, оскільки отримане значення RМО1 привело до зменшення вихідної напруги Uвих.

 

Визначення вихідного опору Rвих емiтерного повторювача відбувається встановленням на RМО1 нульового значення опору, а на RМО2 максимально можливого. При цьому Uвим=Uвих при поданому вхідному сигналі Uвх. Далі проводять зменшення опору на RМО2 до встановлення на вольтметрi V2 показiв Uвих=Uвим/2. Значення опору RМО2 при Uвих=Uвим/2 вiдповiдає Rвих, оскільки отримане значення RМО2 привело до зменшення вихідної напруги Uвих.

Визначення амплітудної характеристики емiтерного повторювача проводиться вимірюванням напруги Uвх i Uвих сигналів на його вході i виході при подачі на вхід від звукового генератора ЗГ гармонічного сигналу (синусоїди) з різними значеннями напруги Uвх i постійною частотою F=1000 Гц. Значення напруги Uвх вхідного сигналу вибираються в межах від 0 до 10 В.

Результати виконаних вимірювань напруги Uвх i Uвих та розрахованих за ними значень величин Рвх, Рвих i kр записуються в таблицю 1.

Таблиця 1.

 
Uвх, В                                
Uвих, В                                
Рвх                                
Рвих                                
kр                                

За отриманими значеннями величин Uвх, Uвих , Рвх i Рвих будуються графiки Uвих=f(Uвх) i Рвих=f(Рвх) амплiтудної характеристики емiтерного повторювача.При визначенні частотної характеристики емiтерного повторювача виконуються вимірювання напруги його вихідного сигналу Uвих при заданому постійному значенні напруги вхідного сигналу Uвх=5В i різних значеннях частоти F цього сигналу в межах вiд 20 до 20000 Гц. Значення частоти F звукового генератора встановлюються: 20, 100, 200, 1000, 2000, 5000 i 20000 Гц. Результати вимірювань напруги Uвих та розрахованих за ними значень потужності Рвих i коефiцiєнта kр записуються в таблицю 2.

 

Таблиця 2.

Uвх=5 В, Rвх= , Pвх= , Rвих= .
F ,Гц
Uвих, В              
Рвих, mВат              
kр              

 

На основі одержаних результатів вимірювань i розрахунків будується графік частотної залежності kр=f(F) емiтерного повторювача. За отриманими результатами проведених дослiджень емiтерного повторювача робиться аналіз i оцінка його властивостей i характеристик .

Загрузка...

Контрольні питання

1. Пояснити принципи побудови i дії емiтерного повторювача.

2. Пояснити призначення основних елементів схеми емiтерного повторювача.

3. Чим визначаються основні властивості емiтерного повторювача?

4. Чим визначається коефiцiєнт підсилення емiтерного повторювача за потужністю?

5. Як визначаються вхідний i вихідний опори емiтерного повторювача?

6. Пояснити порядок визначення амплітудної i частотної характеристик емiтерного повторювача.


 


Дата добавления: 2015-10-26; просмотров: 145 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Sample Preparation | Теоретичні відомості | Схема лабораторної установки | Схема лабораторної установки | Режим насичення | Production of hemin crystals. | Detection of dehydrogenase (xanthine oxidase, aldehyde dehydrogenase, EC 1.1.3.22) in milk (Schardinger reaction). | Specificity of amylase and sucrase. | Test Questions | Experiment 3. Qualitative reactions to vitamin D (calciferol) with aniline. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Схема лабораторної установки| Laboratory task

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.005 сек.)