Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Порядок виконання роботи. 1. Ознайомитись з поняттями послідовностей дискретизації та квантування сигналів

Читайте также:
  1. D6.3 Порядок заезда
  2. I. Мета роботи
  3. II. Порядок объявления фестиваля. Направления. Номинации.
  4. III . Порядок присвоения квалификационной категории
  5. III. Организация и порядок проведения конкурса
  6. III. Порядок выполнения работы
  7. III. Порядок выполнения работы

 

1. Ознайомитись з поняттями послідовностей дискретизації та квантування сигналів, а також методами реалізації послідовностей за допомогою функцій математичного пакету Matlab.

2. Згенерувати аналоговий та дискретний гармонічний сигнал по заданій функції (Таблиця 2), з заданою частотою синусоїди w та вектором аналогового моменту часу t (кількості відрахунків). За допомогою дискретного перетворення Фур'є (ДПФ) виділити піки частот, які являються частотами регулярних складових сигналу і за допомогою вікна Ханна позбавитись розтікання спектру.

3. Зробити висновки.

Зміст звіту

Звіт повинен містити тему завдання згідно варіанта, відповідні розрахунки та лістинг програмного коду виконання завдання, відповідно до того, як наведено в прикладі. Повині бути описані дії та хід виконання роботи. Для покращення результату виконання роботи, самостійно вибрати крок дискретизації та інтервал дискретного часу. Після закінчення виконання завдання, по отриманим даним зробити висновки.

Таблиця 2

Дані для формування сигналу

№ п/п Вид сигналу (функція) Частота синусоїди Кількість відліків Рівень перешкод Рівень перешкод
w t n1 n2
1. 2.1
2. 0.8 3.2
3. 1.3 1.7 2.5
4. 1.5 1.8
5. 1.2 2.7
6. 0.9 1.5 0.8
7. 3.1 3.4
8. 1.1 4.2 1.9
9. 1.5 1.3
10. 0.7 1.4 2.6
11. 1.3 1.1 0.8
12. 1.5 1.2 2.1
13. 2.1
14. 0.8 3.4

Продовження таблиці 2

 

№ П/п Вид сигналу (функція) Частота синусоїди Кількість відліків Рівень перешкод Рівень перешкод
w t n1 n2
15. 1.3 1.3 2.5
16. 1.5 2.1 1.8
17. 1.2 2.3 2.7
18. 0.9 1.5 0.8
19. 1.4 1.8 3.4
20. 1.1 4.2 0.9
21. 1.5 1.2 1.3
22. 0.7 1.4 2.6
23. 1.2 2.1 3.1
24. 1.1 4.2 1.6
25. 1.2 1.2 2.1
26. 0.7 1.4 2.6
27. 1.3 1.3 0.8
28. 1.5 2.1 1.2
29. 1.3 1.3 2.5
30. 1.1 3.1 1.8

Контрольні запитання

1. Поясніть, що розуміється під цифровою обробкою сигналу (ЦОС)?

2. Яка різниця між дискретизацією та квантуванням?

3. Охарактеризуйте основні види сигналів в ЦОС.

4. Охарактеризуйте види квантування.

5. Що розуміють під бітністю, або глибиною дискретизації?

6. Опишіть поняття решітчастої функції.

7. Що розуміється під втратою інформації при квантуванні?

8. Що називається екстраполятором нульового порядку?

9. Який висновок можна зробити на підставі теореми Котельникова?

 


Дата добавления: 2015-10-24; просмотров: 108 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Теоретична частина | Двовимірне дискретне пряме й зворотне перетворення Фур'є | Теоретична частина |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Співвідношення для заміни похідних різницями| Переводчик: Leonessa

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.007 сек.)