Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Рекомендаційний лист. Це службовий лист, який містить позитивний або негативний відгук (відзив) про особу чи

Читайте также:
  1. Рекомендаційний лист

Це службовий лист, який містить позитивний або негативний відгук (відзив) про особу чи організацію, фірму. У разі, якщо це позитивна рекомендація, то в ній ітиметься здебільшого про готовність узяти на себе відповідальність за рекомендовану особу.

Рекомендаційного листа подають під час клопотання про посаду, влаштування на нову роботу, вступу до вищого навчального закладу тощо. Рекомендаційні листи істотно відрізняються від характеристики.

Відмінності:

- рекомендацію не обов'язково подають з місця роботи;

- за рекомендацією можна звернутися до того, хто добре знає особу, фірму, компанію;

- особа, яка дає рекомендацію, повинна мати певний авторитет і визнання у своїй сфері діяльності, репутацію моральної людини.

- у рекомендаційному листі обов'язковим є висновок - "рекомендую" чи "не рекомендую".

Отже, в рекомендаційних листах необхідно вказати:

- з якого часу ви знаєте особу чи фірму;

- рівень її професійної майстерності;

- чи мас вона авторитет;

- які досягнення має особа тощо.

Реквізити:

назва документа і заголовок;

текст;

підпис;

печатка (необов’язковий реквізит);

дата.

Існує ще один вид рекомендацій — так звані закриті. Вони містять негативну інформацію про претендента. Якщо ви вважаєте, що людина не відповідає вимогам, пропонованим здобувачам напосаду, то треба про це сказати. Такий вид рекомендаційного листа може містити поради щодо виправлення ситуації, особливо якщо це стосується професійних якостей.

 

13.Звіт,види

Звіт — письмове повідомлення про виконання певної роботи.

Звіти бувають статистичні (цифрові) й текстові. Статистичні звіти пишуться наспеціальних, виготовлених друкарським способом бланках, текстові — на звичайному папері.

Види звітів: наукові звіти, анотовані звіти, рекомендаційні звіти, річні звіти, аудиторські звіти, робочі звіти, звіти про поїздки, звіти про розслідування, бюджетні звіти, поліцейські звіти, демографічні звіти, кредитні звіти, оціночні звіти, перевірочні звіти, військові звіти тощо.

Реквізити:

Штамп установи

Назва виду документа.

Заголовок (вказуються установа, напрям діяльності, звітний період).

Текст, який має такі частини:

вступ (вказуються завдання, які було поставлено перед установою за звітний період);

основна частина (опис та аналіз виконаної роботи);

висновки (пропозиції, зауваження, перспективи на майбутнє).

Підпис керівника установи або особи відповідальної за складання звіту.

Дата складання.

Печатка.

Великий за обсягом звіт поділяється на частини, кожна з яких має свій заголовок.

У звітах, які не виходять за межі структурного підрозділу, печатка, штамп установи не ставляться.

Види:

Усний та письмовий; 2. Цифровий та у вигляді тексту; 3. Разовий та періодичний.

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 647 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Документація з кадрово-контрактних питань | Етика службового листування. | Українська термінологія у професійному спілкуванні | Термін та його ознаки. Термінологія як система. Загальнонаукова, міжгалузева і вузькоспеціалізована термінологія | Реферат як жанр академічного письма. Складові реферату | Доповідна записка |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Протокол, витяг з протоколу| Презентація, види

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.012 сек.)