Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Якість екскурсії, способи її оцінки.

Читайте также:
  1. Вимоги до складання індивідуального тексту екскурсії. Якість екскурсії, способи її оцінки.
  2. Відомості про товар, ціну товару; якість; претензії по якості
  3. Вплив бактеріальної закваски на якість сичужних сирів
  4. Вплив сировини на якість сирів
  5. Лекція №7. Вплив вмісту деяких речовин на якість води.
  6. Морфологічні (афіксальні) способи творення слів
  7. Способи вираження підмета
Помощь ✍️ в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Ек-сія-наочний процес пізнання навкл.св.,що повязаний із заздалегіть підібраними обєктами, що вивч.на місці їх знах.Це цілеспрямований процес побудований на поєднанні зорових,слухових та інш.вражень.

Оцінка якості Е.-контроль. прослух. відгук. рецензія.

Осн.критерієм оцінки Е. -є зміст,методика,техніка проведення,а також доступність,обєктивність,науковість. Важливими рисами Е. є логічність, новизна змісту, точки застосов. різних термінів, понять, послідовність викл. матеріалу. До рецензування залуч.спеціалісти відповід. галузей знань: істор., краєзнавці, етнографи, біологи, географи, наук.співроб.(музейні, архівні. мед. та інші прац.) Рецензія за розміром скл. 4-5 аркушів А4, підпис.авторм, завір. печаткою установи, зберіг. у метод.кабінеті.

Як показ. практика екскурс.інтерес у слухачів виклик. такі елем. Е.:-інформ. насиченість,-вміло підібр.обєкти показу, їх видовишність,-факти.що запамятовуються,-життєво важл.приклади,-привабливість,манера пров. Е.

Найбл.часті недоліки:-лекційність(перевага розповіді над показом).-надмірна інформ.(багато фактів.прізвищ,цифр).- коли випадкове,незначне виступ. на перший план.

До проф.оцінки відносять-якість метод. документації, наявність технологіч. карти, портфелю екс-да і т.д. Для підвищення якості Е. необх. зд. поперед. контроль знань,прослуховування Е., що може пошир. на всю Е. чи на її частини. Прослух. повинен напис. обєктивні відгук чи рецензію,у яких відзнач. позитиви і негативи Е. Прослуховуючий повинен обрати місце в автобусі не попереду, зауваж. недавати під час ходу Е., в заключ. документі дати оцінку контакту екс-да з слухачами, манеру поведінки, викор. наочних матеріалів.

При роботі над індив. текстом слід дотрим. наступ. етапів:

1.вивч. рекоменд.літ-ру

2.систематизув. бібліографію

3.до написання індив. тексту здійснити:

-ознайом. з конкретним текстом

-опрацювати рекоменд. літ-ру

-ознайомитись з технолог. картою

-ознайом. з обєктами на маршруті

-упорядкувати добірку портфеля екск-да.

Індив. текст склад. з 3 осн частин: вступу, основ. частини, висновку.

Індив. текст повинен бути добре композиційно побудований, викладений ясно, живо, цікаво, повинен відповідати технолог. карті, відтвор. людей-творців історії, повинен маи вдало добрані літер. вставки. Якість екскурсії, способи її оцінки.

Ек-сія-наочний процес пізнання навкл.св.,що повязаний із заздалегіть підібраними обєктами, що вивч.на місці їх знах.Це цілеспрямований процес побудований на поєднанні зорових,слухових та інш.вражень.

Оцінка якості Е.-контроль. прослух. відгук. рецензія.

Осн.критерієм оцінки Е. -є зміст,методика,техніка проведення,а також доступність,обєктивність,науковість. Важливими рисами Е. є логічність, новизна змісту, точки застосов. різних термінів, понять, послідовність викл. матеріалу. До рецензування залуч.спеціалісти відповід. галузей знань: істор., краєзнавці, етнографи, біологи, географи, наук.співроб.(музейні, архівні. мед. та інші прац.) Рецензія за розміром скл. 4-5 аркушів А4, підпис.авторм, завір. печаткою установи, зберіг. у метод.кабінеті.

Як показ. практика екскурс.інтерес у слухачів виклик. такі елем. Е.:-інформ. насиченість,-вміло підібр.обєкти показу, їх видовишність,-факти.що запамятовуються,-життєво важл.приклади,-привабливість,манера пров. Е.

Найбл.часті недоліки:-лекційність(перевага розповіді над показом).-надмірна інформ.(багато фактів.прізвищ,цифр).- коли випадкове,незначне виступ. на перший план.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 324 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Визначення конкурентної переваги фірми в даному сегменті | Сплав по річкам Закарпаття як туристична атракція. Види водних плавзасобів у туризмі. | Управління ризикозахищеністю та конфліктами на туристичному підприємстві. | Основні підходи до класифікації засобів розміщення | Класифікація засобів розміщення туристів за ВТО | Типи готельних підприємств за призначенням | Спеціалізовані готелі | Основні стратегії ціноутворення в туризмі. | Реалізація продукції. Методи обслуговування і права споживачів | Фестивальний туризм в Закарпатті |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Вимоги до складання індивідуального тексту екскурсії. Якість екскурсії, способи її оцінки.| Основні функції менеджменту на підприємствах індустрії гостинності.

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.031 сек.)