Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

СПИСОК ЛіТЕРАТУРи

Читайте также:
  1. VI. Список Основной РЕКОМЕНДУЕМОЙ
  2. Б) список жителей никогда не бывает совершенно точным, так как постоянно происходит пополнение и выезд. В территориальной выборке заложен учет текучести в принципе”.
  3. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
  4. Библиографический список
  5. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
  6. Библиографический список
  7. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Освітньо-кваліфікаційна характеристика та освітньо-професійна програма підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальністю галузі знань «Медицина» 5.12010101 «Лікувальна справа» / Наказ МОЗ України від 24.06.11 р. № 649 «Про затвердження і введення в дію складових галузевих стандартів вищої освіти зі спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста галузей знань «Медицина» та «Фармація».

2. Освітньо-кваліфікаційна характеристика та освітньо-професійна програма підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальністю галузі знань «Медицина» 5.12010102 «Сестринська справа» / Наказ МОЗ України від 24.06.11 р. № 649 «Про затвердження і введення в дію складових галузевих стандартів вищої освіти зі спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста галузей знань «Медицина» та «Фармація».

3. Освітньо-кваліфікаційна характеристика та освітньо-професійна програма підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальністю галузі знань «Медицина» 5.12010105 «Акушерська справа» / Наказ МОЗ України від 24.06.11 р. № 649 «Про затвердження і введення в дію складових галузевих стандартів вищої освіти зі спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста галузей знань «Медицина» та «Фармація».

4. Губенко І.Я., Шевченко О.Т., Бразалій Л.П., Апшай В.Г. Медсестринський процес: Основи сестринської справи та клінічного медсестринства. – К.: Здоров’я, 2001. – 208с.

5. Губенко І.Я., Шевченко О.Т., Бразалій Л.П., Апшай В.Г. Медсестринський догляд за пацієнтом: Стандарти медсестринських процедур, маніпуляцій та планів догляду і навчання: навч.посібник. – К.: Медицина, 2008. – 304с.

6. Касевич Н.М. Основи медсестринства в модулях: навч. посіб. – К.: Медицина, 2009.

7. Касевич Н.М. Загальний догляд за хворими і медична маніпуляційна техніка : підручник. – К.: Медицина, 2008. – 424 с.

8. Ковальова О.М., Лісовий В.М., Шевченко С.І., Фролова Т.В. та ін. Догляд за хворими: підручник. – К.: ВСВ Медицина, 2010. – 488 с.

9. Лісовий В.М., Ольховська Л.П., Капустник В.А. Основи медсестринства: підручник. – К.: ВСВ Медицина, 2010. – 560 с.

10. Савка Л.С., Разінкова Л.І., Коплик А.Ф., Коцар О.І., Аленіч О.І. Догляд за хворими і медична маніпуляційна техніка: навч. посіб. / За ред. Л.М. Ковальчука, О.В. Кононова. – К.: Медицина, 2009. – 480 с.

11. DeLaune S.C., Ladner P.C., Fundamentals of Nursing: standarts & practice. – N.Y.: Delmar Pablishers, 1998. – 1267 p.

12. Taylor C., Lillis C., Lemore P. Fundamentals of Nursing. – Philadelphia: J.B. Lippincott Company, 2003. – 1000 p.

 

13. Нормативна база:

 

Сан Пін 5179 - 90від 29.06.1990р. «Санітарні правила устрою, обладнання та експлуатації лікарень,пологових будинків та інших лікувальних стаціонарів»; Наказ МОЗ Украіни №798від 21.09.2010р. «Про затвердження методичних рекомендацій «Хірургічна та гігієнічна обробка рук медичного персоналу»;Наказ МОЗ Украіни № 181від 04.04.08 «Епідеміологічний нагляд за інфекціями області хірургічного втручання та її профілактика».

 

 

Заступник директора І.В.ФЕСЕНКО


  Додаток 2   ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації від 20.09.2013 № 624  

1.2. ПРОТОКОЛ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ (ФЕЛЬДШЕРА, АКУШЕРКИ) З ВЗЯТТЯ МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

 


Дата добавления: 2015-07-07; просмотров: 281 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Виды локальных нормативных актов | Специфические особенности ЛНА | Дослідження пульсу на променевій артерії. | А.2.1.3. Взяття мазків із носоглотки на наявність менінгококу | А.2.1.4. Взяття матеріалу методом мазків-відбитків для імунофлюоресцентного дослідження | А.2.1.7. Взяття крові з вени для бактеріологічного дослідження | А.2.1.8. Взяття крові з вени для біохімічного дослідження | А.4. Ресурсне забезпечення виконання протоколу | А.2.1.1. Допомога пацієнту під час гігієнічної ванни та миття голови. | А.2.1.2. Допомога пацієнту під час гігієнічного душу та миття голови. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Вимірювання артеріального тиску.| А.2.1.1. Взяття мазка із зіва для бактеріологічного дослідження

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.008 сек.)