Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тема: Навчання дітей вимови українських звуків та словникова робота з дітьми

Читайте также:
  1. Батогами. Одначе робота ця забрала не всі її думки: дівчина стиха
  2. Денної форми навчання
  3. Для денної форми навчання
  4. ДЛЯ СТУДЕНТІВ У КУРСУ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ КАФЕДРИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ І ПРАВА
  5. ДЛЯ СТУДЕНТІВ У КУРСУ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ
  6. Економетрична оцінка міжнародної конкурентоспроможності туристичної сфери в українських та польських регіонах
  7. ЗАДАНИЕ N 26 сообщить об ошибке Тема: Изучающее чтение с элементами аннотирования

1. Правила вимови українських звуків.

2. Розвиток інтонаційної виразності українського мовлення.

3. Ігри та ігрові вправи у навчання дітей звуковимови.

4. Принципи введення нових слів.

5. Дидактичні ігри та вправи у навчанні дітей лексики, їхня класифікація та характеристика.

Семінарське заняття 2.2. (2 години денна та 2 години заочна форма навчання)

Тема: Формування граматичної правильності мовлення та розвиток зв’язного мовлення дітей

1. Принципи введення граматичних значень.

2. Дидактичні ігри і вправи у формуванні граматичної будови української мови.

3. Методика розвитку зв’язного мовлення.

Модуль (ЗМ) III – Методика ознайомлення дітей з національними традиціями та культурою українського народу

Семінарське заняття 3.1. (2 години денна форма навчання)

Тема: Методика використання народних джерел у розвитку українського мовлення

1. Етнопедагогіка і виховання дітей.

2. Ознайомлення дітей з малими формами українського фольклору.

3. Українські прислів’я, приказки, загадки.

4. Методика роботи з українською казкою.

5. Методика проведення українських свят та розваг.

Семінарське заняття 3.2. (2 години денна форма навчання)

Тема: Методика ознайомлення дітей з творами українських письменників

1. Завдання і зміст ознайомлення дітей з творами українських письменників.

2. Методика використання творів українських письменників у дитячому садку.

3. Методика роботи з українською книгою.

Семінарське заняття 3.3. (2 години денна форма навчання)

Тема: Методика ознайомлення дітей з національними традиціями і культурою українського народу

1. Завдання і зміст ознайомлення дітей з рідним краєм.

2. Ознайомлення дітей з предметами домашнього вжитку і національним одягом.

3. Ознайомлення дітей з символами України.

4. Ознайомлення дітей з українською традиційною народною творчістю.

5. Ознайомлення дітей з картинами українських художників.

6. Народна метеорологія дітям.

 

Модуль (ЗМ) IV – Організація роботи з навчання дітей української мови в дошкільних навчальних закладах

Семінарське заняття 4. (2 години денна форма навчання)

Тема: Організація роботи з навчання дітей української мови в дошкільних навчальних закладах

1. Планування роботи з розвитку українського мовлення у дошкільному закладі.

2. Форми методичної роботи з української мови у дошкільному закладі.

3. Робота методиста та інспектора з навчання дітей української мови у відділах освіти.

6. Завдання для самостійної роботи


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 280 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА | Тема № 1. 2. Психолого-педагогічні та лінгвістичні засади методики навчання дітей української мови | Загальний огляд | Оцінка - 1-10 балів. Обсяг реферату – 8-10 сторінок. | Оцінка - 1-10 балів. Обсяг реферату – 8-10 сторінок. | СТУДЕНТАМИ ІІІ КУРСУ УКРАЇНСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ | ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ З КУРСУ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Тема № 1. 3. Завдання і зміст навчання дітей української мови| Модуль I – Теоретичні засади методики

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.007 сек.)