Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Суть і види усного професійного мовлення

Читайте также:
  1. IV. ГРУППА УПРАЖНЕНИЙ - ИЗМЕНЕНИЕ ФОКУСНОГО РАССТОЯНИЯ
  2. Види усного спілкування
  3. Види, типи і форми професійного спілкування
  4. Выбор фокусного расстояния и коэффициента преломления металлических линз.
  5. Етикет професійного спілкування
  6. Короткий словник сталих виразів ділового мовлення
  7. Культура усного професійного спілкування.

Основою будь-якої мови є живе розмовне мовлення. Мов-лення процес добору і використання засобів мови для спілку-вання з іншими членами певного мовного колективу. Мовлен-ня є формою існування живої мови, у мовленні мова функціонує, розвивається. Мова і мовлення тісно між собою пов'язані. Мовлення існує на основі певної мови, а мова виявляє себе в мовленні її носіїв. Мова щодо мовлення явище загальне; вона належить усім, хто нею користується. Мовлення ж щодо мови часткове, окреме, індивідуальне. Та без повсяк-денного вжитку на всіх вікових і соціальних рівнях, невпинного розвитку форм і засобів спілкування навіть найрозвиненіша мова приречена на асиміляцію і зникнення.

Порівняно з писемним мовленням усне є мовною творчістю, імпровізацією; воно значно емоційніше й експресивніше, ніж писемне.

У межах усного мовлення розрізняють два типи:

Розмовнолітературне мовлення, тобто усне літературне мовлення;

Розмовнофамільярне мовлення мовлення, яке містить

Усне професійне мовлення належить до першого типу. Це розмовнолітературне мовлення людей у процесі виконання ними службових обов’язків.

Усне професійне спілкування передбачає всілякі способи взаємодії між співрозмовниками за допомогою вербальних (словесних) і невербальних (поза, жести, міміка, одяг, знаки, символи) засобів.

Усне професійне мовлення можна поділити на такі види:

залежно від способу сприймання інформації:

контактне (безпосереднє);

дистанційне (телефонне, селекторне, за допомогою комп’ютера);

залежно від кількості учас-ників:

діалогічне (бесіда з одним співрозмовником);

монологічне (доповідь, промова, лекція);

полілогічне (дискусія);

залежно від форми і ситуації спілкування:

міжперсональне (нарада, колоквіум тощо);

публічне (виступ на зборах, конференції тощо).

Міжперсональне професійне мовлення це засіб повсякденного спілкування двох або кількох людей під час виконання ними службових обов’язків.

Міжперсональне професійне спілкування найчастіше відбувається в таких ситуаціях:ділова нарада (інформаційна, директивна (інструктивна), оперативна (селекторна, телефонна, комп’ютерна), дискусійна, виробнича); ділова телефонна розмова; спілкування між співробітниками в колективі;

спілкування керівника з підлеглим;

приймання відвідувачів;

ділова бесіда, переговори;

анонімне спілкування (спілкування типу водій пасажир, продавець покупець, лікар хворий тощо);

пресконференція; інтерв’ю; допит; іспит.

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 589 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Массы и центровки | ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА | РАСШИФРОВКА МЕТЕОИНФОРМАЦИИ | РАСЧЕТ ПОТРЕБНОГО КОЛИЧЕСТВА ТОПЛИВА ДЛЯ ПОЛЕТА. | Українська літературна мова | Офіційно-діловий стиль та його різновиди. Реалізація офіційно-ділового стилю в ділових паперах | Науковий стиль: функції, характерні ознаки, мовні засоби, різновиди. Словники у професійному мовленні | Лексичні засоби української мови за професійним спрямуванням. Термінологічна і виробничо-технічна лексика | Морфологічні засоби української мови за професійним спрямуванням | Синтаксичні засоби української мови у професійному мовленні |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Культура усного професійного спілкування.| Особливості публічного мовлення. Жанри публічних виступів

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.006 сек.)