Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Впровадження прямих договірних зв‘язків торговельних підприємств із виробниками товарів

Читайте также:
  1. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства.
  2. Взаємозв’язок факторів, які визначають середньорічне вироблення продукції працівником підприємства
  3. Визначення послуги, загальна класифікація послуг на підприємствах індустрії гостинності.
  4. Визначення районів примикання транспортного підприємства
  5. Виробничо-торгівельна структура підприємств готельно-ресторанного комплексу, що обслуговують туристів.
  6. ВИРУЧКА ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ЯК ГОЛОВНЕ ДЖЕРЕЛО ГРОШОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ПІДПРИЄМСТВ
  7. Відображення відображення,відбиття фінансових інвестицій в підприємства, створені закордоном

 

Прямі довготривалі господарські зв’язки – необхідна умова діяльності підприємств, тому що вони забезпечують безперебійність постачання, безперервність процесу виробництва й своєчасність відвантаження й реалізації продукції. Господарські зв'язки на поставку товарів розрізняються по своїй структурі, за кількістю учасників, термінам дії, відомчої підпорядкованості. За кількістю учасників договірних відносин господарські зв'язки підрозділяються на прямі й опосередковані.

Під прямими зв'язками маються на увазі взаємини двох учасників договорів поставки: підприємств-виробників або виробничих об'єднань безпосередньо з роздрібними організаціями й підприємствами. Поряд з ними в торгівлі широке поширення одержали так звані безпосередні (прямі) господарські зв'язки торгівельних підприємств із промисловими підприємствами (об'єднаннями) по поставках товарів без участі позасистемных оптових посередників.

Ефективність прямих тривалих господарських зв'язків виражається в економії матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, і є результатом цілеспрямованих зусиль комерційних служб підприємств-виробників і споживачів – відповідно до перспективних планів спільних заходів, довгостроковими господарськими договорами.

Робота виробничих об'єднань і великих підприємств показує, що ефективними такі зв'язки можуть бути при наступних умовах: взаємній зацікавленості у встановленні прямих тривалих зв'язків як підприємства-споживача, так і підприємства-виробника; ритмічності роботи виробника; якості продукції, що постачається; можливості й готовності задоволення постачальником асортиментного замовлення споживача; наявності у виробника резерву виробничих потужностей, необхідного для оперативного задоволення обґрунтованих вимог споживача: по кількості, якості й асортиментам продукції й строкам її поставки; стабільності показників обсягів поставок продукції споживачеві; платоспроможності споживача; наявності між підприємствами довгострокових договорів поставки, що передбачає зобов'язання сторін по ефективному виконанню умов.

В даний час|нині| дія деяких довгострокових прямих договорів припинена зважаючи на|внаслідок| військові|воєнні| дії на південному сході України, зокрема в м. Донецьку, а також продовження економічної блокади частини|частки| Донецької і Луганської областей|триває|. Тим більше важливим|поважним| став напрям|направлення| роботи з|із| постачальниками з|із| Російської Федерації.

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 263 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ЗВ‘ЯЗКІВ СУБ‘ЄКТІВ ОПТОВОГО РИНКУ | Поняття «Господарські зв‘язки», їх вид та структура | Організаційно правове регулювання взаємодії суб‘єктів на оптовому ринку | Завдання та функції комерційної служби підприємства оптового ринку | Економічна характеристика комерційної діяльності суб‘єкта оптового ринку | Формування товарної політики на підприємстві | ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ | ДОДАТКИ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Пошук партнерів і укладання договорів постачання| Контроль виконання договірних зобов‘язань

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.012 сек.)