Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Формування товарної політики на підприємстві

Читайте также:
  1. Види рекреаційних комплексів. Умови формування рекреаційних потреб
  2. Використання структурно-логічних схем для формування основних понять квантової фізики
  3. Відкриття банківського рахунку для формування статутного фонду господарського товариства
  4. ГЕОГРАФІЧНІ ЧИННИКИ ЯК ПІДСТАВА ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
  5. Джерела формування доходів місцевих бюджетів
  6. Енеоліт України. Формування трипільської культури.
  7. Керівництво і лідерство на туристичному підприємстві

 

Термін «товарна політика» доволі широкий і охоплює різні аспекти продуктової стратегії і тактики підприємства. Це формування товарного асортименту, модифікація існуючих виробів, зняття з виробництва застарілих, розроблення і запуск у виробництво нових товарів, забезпечення належного рівня їх якості і конкурентоспроможності. Товарна політика ― це не тільки цілеспрямоване формування асортименту і управління ним, але й врахування внутрішніх і зовнішніх факторів впливу на товар, його створення, виробництво, просування на ринок і реалізація, юридичне підкріплення такої діяльності, ціноутворення як засіб досягнення стратегічних цілей товарної політики.

Діяльність будь-якого комерційного підприємства здійснюється в постійно мінливій економічній ситуації, яка викликає наступні питання:

1. Які товари варто робити й у яких кількостях? Коли їх треба робити, яке співвідношення повинне бути між різними товарами? Дослідження діяльності ТОВ «ІННОВАЦІО» показало, що перевага в асортиментній структурі підприємства віддівалася товарам, які найбільш потребувані в м.Донецьк та області, а саме труби водопровідні, фільтри для води побутові та промислові, іонізатори та пом’якшувачі води тощо, бо в місті і регіоні питна вода не відповідає санітарним вимогам.

Монтаж і обслуговування систем очищення басейнів займає меншу частку в асортиментній структурі підприємства, бо це робота адресна. Асортимент подукції ТОВ «ІННОВАЦІО» представлений у додатку 2.

2. На яких ринках припускає працювати підприємство, тобто визначення кола потенційних покупців і попиту на пропоновану продукцію. ТОВ «ІННОВАЦІО» працює як з окремими клієнтами, так і з виробничими підприємствами, об’єктами торгівлі. В клієнтській базі підприємства спортивні комплекси, школи, лікарні, дітсадки, гостинічні комплекси, а також великі мережеві|мережних| магазини|, такі як Ашан, Карусель, Стрічка, Metro,| Cash&Carry|, Перехрестя, Пятерочка, Домовик|домовий|, |Сільпо і багато інших. Перелік партнерів ТОВ «ІННОВАЦІО» представлений у додатку 3.

3. Яким чином ці продукти виготовити, за допомогою яких ресурсів?

4. Яка конкурентноздатність даного товару в порівнянні з товарами конкурентів? Окрім|крім| пом’якшувачів| і очищувачів|очисників| води, які виробляються|виробляють| безпосередньо ТОВ «ІННОВАЦІО|», підприємство було|з'являлося| ділером таких крупних російських компаній, як АКВАФОР, АКВА, КЕДРОН, німецькій компанії TOTEM, HOME. Увага до специфіки проблем водоочищення в різних умовах і науковий потенціал співробітників дозволили ТОВ «ІННОВАЦІО» зайняти|позичати| місце|місце-милю| технологічного лідера ринку побутової водоочистки.

Відповіді на всі ці питання і складають зміст товарної політики.

Товарна політика підприємства значною мірою впливає на результати його діяльності в умовах підвищення рівня конкуренції та розширення асортименту товарів в сучасній торгівлі.В основі формування асортименту товарів для деяких підприємств торгівлі лежить вивчення різних видів купівельного попиту з метою його наступного аналізу використання отриманих результатів.

Під час формування ассортименту доцільно особливу увагу акцентувати саме на підвищеній, в порівнянні з товарами замінниками і товарами конкурентів, ефективності засобів. Для формування товарного асортименту важливим є також визначення найбільш конкурентоспроможних товарів на ринку. В ході проведення досліджень для ТОВ «ІННОВАЦІО» було визначено найбільш конкурентоспроможні препарати та системи очищення фірм АКВАФОР, АКВА, КЕДРОН. Структура замовників продукції ТОВ «ІННОВАЦІО» представлена у табл. 2. Додатку 4.

Таким чином, переважну більшість договірних відносин становлять комерційні зв’язки із регіональними замовниками продукції ТОВ «ІННОВАЦІО», частка обсягів замовлень яких зростала у 2008 р. порівняно з 2007 р. на 7,2%.

Динаміка укладених угод із замовниками продукції ТОВ«ІННОВАЦІО» наведена у табл. 3 Додатку 5. Таким чином, у 2008 р. порівняно з 2007 р. спостерігається збільшення кількості успішно реалізованих угод ТОВ «ІННОВАЦІО» на 29 од. Частка невиконаних угод скоротилася на 1,7% у 2008 р., що вказує на позитивні зміни у договірних відносинах. У 2006 р. ТОВ «ІННОВАЦІО» не змогло виконати договірні зобов’язання, що пов’язане із затримками у постачанні матеріалів для виробництва продукції.

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 378 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ЗВ‘ЯЗКІВ СУБ‘ЄКТІВ ОПТОВОГО РИНКУ | Поняття «Господарські зв‘язки», їх вид та структура | Організаційно правове регулювання взаємодії суб‘єктів на оптовому ринку | Завдання та функції комерційної служби підприємства оптового ринку | Впровадження прямих договірних зв‘язків торговельних підприємств із виробниками товарів | Контроль виконання договірних зобов‘язань | ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ | ДОДАТКИ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Економічна характеристика комерційної діяльності суб‘єкта оптового ринку| Пошук партнерів і укладання договорів постачання

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.015 сек.)