Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Захист роботи

Читайте также:
  1. IV. Порядок зберігання документів з роботи із сім'ями або особами, яким надається соціальна допомога в ході соціального супроводу
  2. Адміністративно-правовий захист суб'єктів підприємницької діяльності
  3. Аналіз роботи очісувального апарату
  4. Будова і принцип роботи
  5. В результаті виконання даної роботи студент повинен
  6. В результаті виконання даної роботи студент повинен
  7. В результаті виконання даної роботи студент повинен

Захист проводять з дозволу керівника за графіком, затвердженним завідуючим кафедрою. Студент робить доповідь протягом 8-10 хвилин і відповідає на запитання. У доповіді необхідно сповістити відомості про значення корисної копалини в народному господарстві, вимогах до концентрату, обгрунтувати схему флотації, реагентний режим, тип вибраного обладнання, прийняти міри очистки стічних вод і охорони праці, пояснити особливості компоновки флотомашин, розподілення реагентів за схемою.


 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Разумов К.А., Перов В.А. Проектирование обогатительных фабрик.-

М.: Недра, 1982.

2. Справочник по проектированию рудных обогатительных фабрик: Книга 1.-

М.: Недра, 1988. – 374с.

3. Справочник по обогащению руд. Основные процессы. -М.: Недра, 1983.

4. То же. Специальные и вспомогательные процессы. -М.: Недра, 1983.

5. То же. Обогатительные фабрики. -М.: Недра, 1984.

6.Справочник по обогащению руд черных металлов. – М.: Недра, 1980

7.Абрамов А.А. Флотационные методы обогащения. –М.: Недра, 1984.

8. Абрамов А.А. Технология обогащения руд цветных металлов. - М.: Недра, 1983.

9. Семиошко В.М., Гольдберг Ю.С. Флотация марганцевых руд. - М.: Недра, 1970.

10. Фомин Я.И. Технология обогащения марганцевых руд. - М.: Недра, 1981.

11. Классен В.И. Обогащение руд химического сырья. -М.: Недра, 1979.

12.Руденко К.П, Шемаханов М.М. Обезвоживание и пылеулавливание. –

М.: Недра, 1978

13. Единые правила безопасности при дроблении, сортировке, обогащении полезных ископаемых и окусковании руд и концентратов. -М.: Недра, 1978.

14. Загальні вимоги та правила оформлення текстових та графічних студентських робіт./:В.А. Дворніков, А.Г. Дербас, О.А. Гулівець. - Кривий Ріг: КТУ, 2007. - 33с.

 


ДОДАТКИ


 

Завдання для курсової роботи


Додаток А.


 

Схема Варіант Тема курсової роботи Густина, вихідн., т/мЗ Література
Б.5 1, 2, 3, 4 Обгрунтувати технологію, розрахувати схему і обладнання для циклу цинкової флотації Алмаликської збагачувальної фабрики 3,5-3,6 [1-5, 7, 8, 12-14]
Б.6 5, 6, 7, 8 Обгрунтувати технологію, розрахувати схему і обладнання для флотаційної доводки низькосортних продуктів марганцевих фабрик Чиатурського родовища 2,9-3,0 [1-6, 9, 10, 12-14]
Б.7 9, 10 Обгрунтувати технологію, розрахувати схему і обладнання для флотації шламів окисних марганцевих руд Нікопольського родовища 2,6-2,7 [1-6, 9, 10, 12-14]
Б.7 11, 12 Обгрунтувати технологію, розрахувати схему і обладнання для цикла мідної флотації поліметалічної руди Джезказганського родовища 3,4-3,5 [1-5, 7, 8, 12-14]
Б.8   Обгрунтувати технологію, розрахувати схему і обладнання для флотації сірчаної руди Подорожненського родовища 2,5-2,6 [1-5, 11-14]
Б.8 14, 15 Обгрунтувати технологію, розрахувати схему і обладнання для флотації апатитової руди в умовах АНОФ-1 (АНОФ-2) 2,8-3,0 [1-5, 12-14]
Б.8   Обгрунтувати технологію, розрахувати схему і обладнання для флотації окиснених залізних кварцитів Кривбасу 3,2-3,3 [1-6, 12-14]
Б.8 17, 18 Обгрунтувати технологію, розрахувати схему і обладнання для циклу цинкової флотації поліметалічної сульфідної руди Зиряновської збагачувальної фабрики 3,5-3,6 [1-5, 7, 8, 12-14]

Закінчення додатку А.

 

Схема Варіант Тема курсової роботи Густина, вихідн., т/мЗ Література
Б.8 19, 20 Обгрунтувати технологію, розрахувати схему і обладнання для флотації окислених залізних кварцитів Кривбасу 3,3-3,4 [1-6, 12-14]
Б.1 21, 22, 23, 24 Обгрунтувати технологію, розрахувати схему і обладнання для флотації шламів окисних марганцевих руд Нікопольського родовища 2,6-2,7 [1-6, 9, 10, 12-14]
Б.2 25, 26, 27, 28 Обгрунтувати технологію, розрахувати схему і обладнання для флотації шламів окисних марганцевих руд Нікопольського родовища 2,6-2,7 [1-6, 9, 10, 12-14]
Б.3 29, 30 Обгрунтувати технологію, розрахувати схему і обладнання для флотаційної доводки концентрату магнітної сепарації магнетитових кварцитів Кривбасу 4,3-4,5 [1-6, 12-14]
Б.3 31, 32 Обгрунтувати технологію, розрахувати схему і обладнання для циклу піскової флотації мідної сульфидної руди Джезказганського родовища 2,8-2,9 [1-5, 7, 8, 12-14]
Б.4 33, 34, 35, 36 Обгрунтувати технологію, розрахувати схему і обладнання для циклу колективної флотації мідно-свинцевої руди Джезказганського родовища 2,8-2,9 [1-5, 7, 8, 12-14]

 

 

Додаток Б.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 197 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Розрахунок кількісної схеми | Розрахунок шламової схеми | Порядок розрахунку водно-шламової схеми | Розрахунок обладнання | Вихідні дані для розрахунку шламової схеми і обладнання |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Пояснювальна записка| Схеми флотації

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)