Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ЗАВДАННЯ

Читайте также:
  1. I. Проблемне завдання
  2. I. Проблемне та контрольне завдання
  3. IV. ОЦІНИТИ ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ
  4. ВПРАВИ ТА ЗАВДАННЯ
  5. Громада", її завдання. Перехід „Громади" на періодичне видання. Відгуки та їх наслідки
  6. Дайте письмово відповідь на завдання
  7. Домашнє завдання

Для курсового проектування з предмету «Зварні конструкції»

студента________ курсу, спеціальності 5.05050401, групи_____________

________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)

 

ВИХІДНІ ДАНІ

 

Спроектувати стропильну ферму промислової будівлі прольотом – l1,=____ м та шагом у поздовжньому напряму – l2, =____м. Ферма обпирається на колону _________. Нормативні навантаження, діючі на ферму:

а) постійні: вага покрівлі - = ______кН/м2 з коефіцієнтом надійності по навантаженню =___; власна вага металоконструкції =______кН/м2 з коефіцієнтом надійності по навантаженню =___;

б) тимчасові:навантаження від снігу - =_____кН/м2 з коефіцієнтом надійності по навантаженню =___; навантаження від ваги робочих з інструментом - =______ кН/м2 з коефіцієнтом надійності по навантаженню =___;

 

Курсовий проект виконується в наступному обсязі:

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

ВСТУП.

1. ВИХІДНІ ДАНІ.

2. ОСНОВНА ЧАСТИНА.

2.1 Визначення навантажень на вузли ферми та реакції опор.

2.2 Визначення зусиль в стержнях ферми.

2.3 Визначення розрахункових довжин стержнів ферми.

2.4 Підбір та перевірка перерізів стержнів ферми.

2.3 Розрахунок зварних швів.

2.4 Конструювання проміжних вузлів та деталей ферми.

2.5 Конструювання опорних вузлів.

2.6 Конструювання монтажного стику ферми.

2.7 Розставлення з’єднувальних прокладок уздовж стержня ферми.

3. Висновки по проекту.

4. Перелік використаних джерел.

 

ГРАФІЧНА ЧАСТИНА

 

Лист 1 Стропильна ферма Ф- ____

 

 

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. А.М.Михайлов «Сварные конструкции», - М.: Стройиздат, 1983 – 367с.

2. А.Мандрыков «Примеры расчета металлических конструкций», - М.: Стройиздат, 1991- 431с.

3. Е.И. Беленя «Металлические конструкции», - М.: Стройиздат, 1986 – 560с.

4. А.А.Васильев «Металлические конструкции», - М.: Строиздат, 1968 – 394с.

5. СНИП ІІ – 23 – 81* Строительные нормы и правила. Нормы проектирования. Нагрузки и воздействия – Гостстрой СССО, - М.: ЦИТП Гостстрой СССР, 1987 – 36с.

6. Методичні рекомендації щодо виконання курсового проекту.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

виконання курсового проекту

  Зміст робот Приблизний об’єм роботи, % Місяці та дні виконання
 
                   
  Мета і зміст курсового проекту Вихідні дані для розрахунку і конструювання конструкції.                      
  Вступ. Визначення навантажень на вузли ферми та реакції опор.                      
  Визначення зусиль в стержнях ферми. Визначення розрахункових довжин стержнів ферми.                      
  Підбір та перевірка перерізів стержнів ферми.                      
  Розрахунок зварних швів. Конструювання вузлів та деталей ферми. Ескізи окремих вузлів ферми.                      
  Висновки по проекту. Перелік використаних джерел.                      
  Розрахункова схема конструкції. Робочі креслення загального вигляду конструкції.                      
  Креслення вузлів конструкції, перерізів, окремих видів. Специфікація металу.                      
  Оформлення пояснювально записки.                      
  Захист курсового проекту                      

 Дата видачі «______» ______________20__р.

Загрузка...

Термін закінчення «_____»_____________20__р.

 

Керівник проекту________________ (Н.П. Мізіна)

Голова ЦМК ___________________(Т.О. Пархомець)

Завдання підшивається до пояснювальної записки курсового проекту.Дата добавления: 2015-07-10; просмотров: 332 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Острый гнойный тиреоидит.| 

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.008 сек.)