Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

РОЗРАХУНКОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА ТЕПЛОЗАСВОЄННЯ ПОВЕРХНЕЮ ПІДЛОГИ

Читайте также:
  1. Анкета перевірки визначення порогу різниці інтен­сивності смаку методом потрійної проби
  2. В Аристотеля ми знаходимо також і розуміння, що дають підставу для, кількісного визначення сили. Для того щоб краще розібратися в суті справи
  3. Визначення
  4. Визначення
  5. Визначення автокореляції залишків, її природа, причини виникнення і наслідки .
  6. Визначення виробничого складу бетону
  7. ВИЗНАЧЕННЯ ВИТРАТ НА УТРИМАННЯ І ЕКСПЛУАТАЦІЮ ЗАСОБІВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ

Показник теплозасвоєння поверхнею підлоги YП,Вт/(м2 ·К), визначають:

а) якщо покриття підлоги (перший шар конструкції підлоги) має теплову інерцію D1 = R1s1 ≥ 0,5, показник теплозасвоєння поверхнею підлоги визначають за формулою:

YП = 2s1. (С.1)

 

б) якщо перші n шарів конструкції підлоги (n≥1) мають теплову інерцію D1+D2+…+Dn<0,5, але теплова інерція n+1 шарів D1+D2+…+Dn+1≥0,5, показник теплозасвоєння підлоги Yп визначається послідовним розрахунком показників теплозасвоєння поверхнями шарів конструкції, починаючи з n-го до 1-го за формулами:

 

– для n-го шару – за формулою:

 

(С.2)

 

– для i-го шару ( i = n-1; n-2;...; 1) – за формулою:

 

(С.3)

Показник теплозасвоєння поверхнею підлоги Yп приймається рівним показнику теплозасвоєння поверхні 1-го шару Y1.

У формулах (С.1) – (С.3) та нерівностях:

D1, D2 ,..., Dn+1 – теплова інерція відповідно 1-го, 2-го,...,(n+1)-го шарів конструкції підлоги, що визначається за формулою (4);

Ri, Rn – термічні опори, м2·ºС/Вт, i-го й n-го шарів конструкції підлоги, що визначається за формулою (5);

s1, s2, …, sn, sn+1 – розрахункові коефіцієнти теплозасвоєння матеріалу 1-го, 2-го,...,(n+1)-го шарів конструкції підлоги, Вт/(м2·К), що приймаються згідно з табл.Л1 додатку Л для умов експлуатації А;

Yi+1 – показник теплозасвоєння поверхні (i+1)-го шару конструкції підлоги, Вт/(м2 ·К).


Дата добавления: 2015-07-10; просмотров: 202 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ОЦІНКА ВОЛОГІСНОГО РЕЖИМУ ОГОРОДЖУвальних КОНСТРУКЦІЙ | ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПАСПОРТ БУДИНКУ | ДОДАТОК А | ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ | РОЗРАХУНКОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ПРИМІЩЕНЬ, ЩО НЕ ОПАЛЮЮТЬСЯ | РОЗРАХУНКОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПРИВЕДЕНОГО ОПОРУ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ | ДОДАТОК К | РОЗРАХУНКОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПРИВЕДЕНОГО ОПОРУ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ СВІТЛОПРОЗОРИХ КОНСТРУКЦІЙ ТА ТЕМПЕРАТУРНОГО ПЕРЕПАДУ КОНСТРУКЦІЙ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД КОЕФІЦІЄНТУ СКЛІННЯ | РОЗРАХУНКОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПИТОМИХ ТЕПЛОВИТРАТ НА ОПАЛЕННЯ БУДИНКУ | РОЗРАХУНКОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ АМПЛІТУДИ КОЛИВАНЬ ТЕМПЕРАТУРИ ВНУТРІШНЬОЇ ПОВЕРХНІ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ ПРИ ОЦІНЦІ ЇХ ТЕПЛОСТІЙКОСТІ У ЛІТНІЙ ПЕРІОД РОКУ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
РОЗРАХУНКОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ АМПЛІТУТУДИ КОЛИВАНЬ ТЕМПЕРАТУРИ ПРИМІЩЕННЯ ПРИ ОЦІНЦІ ТЕПЛОСТІЙКОСТІ В ЗИМОВИЙ ПЕРІОД| РОЗРАХУНКОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ПОВІТРОПОНИКНОСТІ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.006 сек.)