Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

РОЗРАХУНКОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПРИВЕДЕНОГО ОПОРУ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ СВІТЛОПРОЗОРИХ КОНСТРУКЦІЙ ТА ТЕМПЕРАТУРНОГО ПЕРЕПАДУ КОНСТРУКЦІЙ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД КОЕФІЦІЄНТУ СКЛІННЯ

Читайте также:
  1. Анкета перевірки визначення порогу різниці інтен­сивності смаку методом потрійної проби
  2. В Аристотеля ми знаходимо також і розуміння, що дають підставу для, кількісного визначення сили. Для того щоб краще розібратися в суті справи
  3. Визначення
  4. Визначення
  5. Визначення автокореляції залишків, її природа, причини виникнення і наслідки .
  6. Визначення виробничого складу бетону
  7. ВИЗНАЧЕННЯ ВИТРАТ НА УТРИМАННЯ І ЕКСПЛУАТАЦІЮ ЗАСОБІВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ

М.1 Приведений опір теплопередачі світлопрозорих огороджувальних конструкцій розраховується за формулою:

(М.1)

де RΣ cп – приведений опір теплопередачі світлопрозорої ділянки, що приймається залежно від характеристик скління (склопакетів) - відстані між шарами скла, виду газонаповнення та ступеня чорноти поверхні скла згідно з табл..М.1, Fспплоща світлопрозорої частини, м2;

RΣi, Fі – опір теплопередачі та площа і-го непрозорого елементу;

kj – лінійній коефіцієнт теплопередачі, Вт/(м . К), j-гоконструктивного непрозорого елементу (імпосту, стулок, рами, ригелів, стійок тощо) світлопрозорої конструкції, що визначаються за И.5 на підставі розрахунків двомірних (тримірних) температурних полів;

Lj, - лінійній розмір, м, j-гоконструктивного непрозорого елементу (імпосту, стулок, рами, ригелів, стійок тощо) світлопрозорої конструкції.

 

Табл.М1 ПРИВЕДЕНИЙ ОПІР ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ СКЛОПАКЕТІВ

Кількість камер у склопакеті   Варіанти скління* Газовий склад середовища камер склопакетів, % Опір теплопередачі, м2 К/Вт
Повітря Кріптон Аргон
1-8-4М1     0,28
1-10-4М1     0,29
1-12-4М1     0,30
1-16-4М1     0,32
1-8-4M1     0,30
1-10-4M1     0,31
1-12-4M1     0,32
1-16-4M1     0,34
1-16-4М1     0,38
1-8-4К     0,47
1-10-4К     0,49
1-12-4К     0,51
1-16-4К     0,53
1-8-4K     0,53
1-10-4K     0,55
1-12-4K     0,57
1-16-4K     0,59
1-16-4K     0,62
4К-16-4К     0,67
Продовження табл.М1
1-8-4і     0,51
1-10-4і     0,53
1-12-4і     0,56
4М1-16-4і     0,59
1-8-4і     0,57
1-10-4і     0,60
1-12-4і     0,63
1-16-4і     0,66
1-16-4і     0,75
1-16-4і   0,72
1-16-4і   0,70
1-16-4і   0,67
1-6-4М1-6-4М1     0,42
1-8-4М1-8-4М1     0,45
1-10-4М1-10-4М1     0,47
1-12-4М1-12-4М1     0,49
4М1-16-4М1-16-4М1     0,52
1-6-4M1-6-4M1     0,44
1-8-4M1-8-4M1     0,47
1-8-4M1-8-4M1     0,51
1-10-4M1-10-4M1     0,49
1-12-4M1-12-4M1     0,52
1-16-4M1-16-4M1     0,55
1-6-4М1-6-4К     0,53
1-8-4М1-8-4К     0,55
1-10-4М1-10-4К     0,59
1-12-4М1-12-4К     0,61
1-16-4М1-16-4К     0,65
1-6-4M1-6-4K     0,60
1-8-4M1-8-4K     0,62
1-10-4M1-10-4K     0,65
1-12-4M1-12-4K     0,68
1-16-4M1-16-4K     0,72
1-10-4М1-10-4К     0,85
1-10-4М1-10-4К   0,82
1-10-4М1-10-4К   0,80
1-10-4М1-10-4К   0,78
4К-10-4М1-10-4К     0,73
1-10-4К-10-4К     1,28
4К-10-4М1-10-4К     1,32
1-8-4М1-8-4і     0,61
1-10-4М1-10-4і     0,64
1-12-4М1-12-4і     0,68
1-16-4М1-16-4і     0,72
1- 6-4М1-6-4і     0,64
1- 8-4М1-8-4і     0,67
1-10-4М1-10-4і     0,71
1- 12- 4М1-12-4і     0,75
1 -16-4М1-16-4і     0,80
1-10-4М1-10-4і     0,94
Закінчення табл.М1
1-10-4М1-10-4і   0,90
1-10-4М1-10-4і   0,85
1-10-4М1-10-4і   0,78
4і-10-4М1-10-4і     0,93
4і-10-4М1-10-4і     1,35
4і-10-4М1-10-4і   1,28
4і-10-4М1-10-4і   1,18
4і-10-4М1-10-4і   1,14
* Примітка. Порядок скління - від зовнішньої поверхні Позначення скла: М1 – листове стандартне, К - енергозберігаюче з твердим покриттям, і – енергозберігаюче з м’яким покриттям
             

 М2. Температурний перепад, Δtпр, для огороджувальних конструкцій з коефіцієнтом скління не більше ніж 0,18 при визначенні щодо виконання умови за формулою (2) розраховується тільки для непрозорої частини огородження за формулою:

Загрузка...

Δtпр = tв , (М.2)

де τв пр – приведена температура внутрішньої поверхні, 0С, термічно неоднорідної непрозорої конструкції, що розраховується при розрахунковому значенні температури внутрішнього повітря, tв, прийнятому залежно від призначення будинку за додатком Г, і розрахунковому значенні температури зовнішнього повітря, tз, прийнятому залежно від температурної зони експлуатації будинку за додатком Ж, за формулою:

. (М.3)

 

М.3 Для огороджувальних конструкцій з коефіцієнтом скління 0,18 і більше температурний перепад Δtпр при визначенні виконання умови за формулою (2) розраховується за формулою:

. (М.4)

де , Fн- приведена температура внутрішньої поверхні, 0С, та площа, м2, непрозорої частини огороджувальної конструкції;

Fсп – площа світлопрозорої частини, м2;

- приведена температура внутрішньої поверхні, 0С, світлопрозорої частини огороджувальної конструкції, що розраховується за формулою:

, (М.5)

де τсп Fcп середня температура внутрішньої поверхні, 0С, та площа, м2, склопакету чи скла;

τj, Fj – середня температура внутрішньої поверхні, 0С, та площа, м2, j-го конструктивного непрозорого елементу (імпосту, стулок, рами, дистанційних рамок склопакету, ригелів, стійок тощо) світлопрозорої конструкції, відповідно.


Дата добавления: 2015-07-10; просмотров: 196 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ З ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ І ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПОКАЗНИКІВ БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ | ПРОЕКТУВАННЯ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНОЇ ОБОЛОНКИ за ТЕПЛОВИТРАТами будинкУ НА ОПАЛЕННЯ | ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ТЕПЛОСТІЙКОСТІ | ВИЗНАЧЕННЯ ПОВІТРОПРОНИКНОСТІ ОГОРОДЖУвальних КОНСТРУКЦІЙ | ОЦІНКА ВОЛОГІСНОГО РЕЖИМУ ОГОРОДЖУвальних КОНСТРУКЦІЙ | ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПАСПОРТ БУДИНКУ | ДОДАТОК А | ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ | РОЗРАХУНКОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ПРИМІЩЕНЬ, ЩО НЕ ОПАЛЮЮТЬСЯ | РОЗРАХУНКОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПРИВЕДЕНОГО ОПОРУ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ДОДАТОК К| РОЗРАХУНКОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПИТОМИХ ТЕПЛОВИТРАТ НА ОПАЛЕННЯ БУДИНКУ

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.011 сек.)