Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ПРОЕКТУВАННЯ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНОЇ ОБОЛОНКИ за ТЕПЛОВИТРАТами будинкУ НА ОПАЛЕННЯ

Читайте также:
  1. ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПАСПОРТ БУДИНКУ
  2. МЕТА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ
  3. Опалення, вентиляція і кондиціонування
  4. Опис об'єкту проектування
  5. Проектування і дослідження схем механізму довбального верстату
  6. Проектування роботи у підприємствах туристичної індустрії
  7. ПРОЕКТУВАННЯ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНОЇ ОБОЛОНКИ БУДИНКІВ ЗА ТЕПЛОТЕХНІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ ЇЇ ЕЛЕМЕНТІВ

3.1 Питомі тепловитрати на опалення будинків повинні відповідати умові

 

qбуд ≤ Emax. (7)

 

де qбуд – розрахункові або фактичні питомі тепловитрати, що визначаються за 3.2,

Emax – максимально допустиме значення питомих тепловитрат на опалення будинку за опалювальний період, кВт . год/м2 або кВт . год/м3 , що встановлюється згідно з табл.4, 5 залежно від призначення будинку, його поверховості, та температурної зони експлуатації будинку, що приймається згідно з додатком В.

3.2 Виконання умови (7) для будинку, що проектується або експлуатується, перевіряється на підставі результатів енергетичного аудиту будинку, або з використанням математичних моделей теплового режиму будинку, а також за результатами розрахунків згідно з додатком Н.

3.3 При виконанні умови за формулою (7) допускається застосовувати окремі конструктивні елементи теплоізоляційної оболонки із зниженими значеннями опору теплопередачі - до рівня 75 % від Rq min для непрозорих частин зовнішніх стін і до рівня 80 % від Rq min для інших огороджувальних конструкцій відповідно до умови за формулою (1), при обов’язковому виконанні умов для цих елементів теплоізоляційної оболонки за формулами (2) та (3).

 

 

Таблиця 4 – Нормативні максимальні тепловитрати багатоповерхових будинків, Emax ,

кВт∙год/м2, [кВт∙год/м3]

Призначення будинку / кількість поверхів Значення Emax, кВт∙год/м2, [кВт∙год/м3], для температурної зони
I II III IV
Житлові будинки та готелі /        
від 1 до 3 Відповідно до табл.5
від 4 до 5 89 [32] 77 [28] 65 [24] 53 [19]
від 6 до 7 83 [30] 72 [26] 61 [22] 50 [18]
від 8 до 9 79 [29] 69 [25] 58 [21] 48 [17]
від 10 до 11 75 [27] 65 [23] 55 [20] 45 [16]
12 і більше 73 [26] 63 [23] 54 [19] 44 [16]
Громадські й адміністративні будинки /        
[44] [38] [32] [26]
[40] [34] [29] [24]
[38] [33] [28] [23]
від 4 до 5 94 [35] 81 [31] 69 [26] 56 [21]
від 6 до 7 89 [33] 77 [29] 65 [24] 53 [20]
від 8 до 9 83 [31] 72 [27] 61 [23] 50 [19]
від 10 до 11 79 [29] 69 [25] 58 [21] 48 [17]
12 і більше 77 [28] 67 [24] 57 [20] 46 [17]
Лікувальні та дитячі навчальні заклади /        
[35] [31] [26] [21]
[34] [30] [25] [21]
[33] [29] [24] [20]
від 4 до 5 [32] [28] [24] [19]
від 6 до 7 [31] [27] [23] [[19]
від 8 до 9 [30] [26] [22] [18]
від 10 до 11 [29] [25] [21] [17]
Дошкільні заклади /        
від 1 до 3 [43] [37] [31] [26]
Магазини, універмаги, універсами /        
[24] [21] [18] [92]
[23] [20] [17] [14]
[22] [19] [16] [13]
від 4 до 5 [21] [18] [15] [12]
від 6 до 7 [21] [18] [15] [12]

 


Таблиця 5 – Нормативні максимальні тепловитрати малоповерхових будинків, Emax ,

кВт∙год/м2

Площа будинку, що опалюється, м2 Кількість поверхів
Значення Emax, кВт∙год/м2, для температурної зони
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
до 60 - - -
від 60 до 150 - -
від 151 до 250 -
від 251 до 400
від 401 до 600 -
від 601 до 1000 -
більше 1000 -

  


Дата добавления: 2015-07-10; просмотров: 252 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ДБН В.2.6-31:2006 | ВИЗНАЧЕННЯ ПОВІТРОПРОНИКНОСТІ ОГОРОДЖУвальних КОНСТРУКЦІЙ | ОЦІНКА ВОЛОГІСНОГО РЕЖИМУ ОГОРОДЖУвальних КОНСТРУКЦІЙ | ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПАСПОРТ БУДИНКУ | ДОДАТОК А | ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ | РОЗРАХУНКОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ПРИМІЩЕНЬ, ЩО НЕ ОПАЛЮЮТЬСЯ | РОЗРАХУНКОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПРИВЕДЕНОГО ОПОРУ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ | ДОДАТОК К | РОЗРАХУНКОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПРИВЕДЕНОГО ОПОРУ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ СВІТЛОПРОЗОРИХ КОНСТРУКЦІЙ ТА ТЕМПЕРАТУРНОГО ПЕРЕПАДУ КОНСТРУКЦІЙ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД КОЕФІЦІЄНТУ СКЛІННЯ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ З ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ І ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПОКАЗНИКІВ БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ| ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ТЕПЛОСТІЙКОСТІ

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.007 сек.)