Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

РОЗРАХУНКОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ПРИМІЩЕНЬ, ЩО НЕ ОПАЛЮЮТЬСЯ

Читайте также:
  1. Анкета перевірки визначення порогу різниці інтен­сивності смаку методом потрійної проби
  2. В Аристотеля ми знаходимо також і розуміння, що дають підставу для, кількісного визначення сили. Для того щоб краще розібратися в суті справи
  3. Визначення
  4. Визначення
  5. Визначення автокореляції залишків, її природа, причини виникнення і наслідки .
  6. Визначення виробничого складу бетону
  7. ВИЗНАЧЕННЯ ВИТРАТ НА УТРИМАННЯ І ЕКСПЛУАТАЦІЮ ЗАСОБІВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ

 

Розрахункова температура, 0С, у приміщенні або об'ємі, що не опалюється або може не опалюватися за умови поквартирного регулювання теплоносія, визначається за формулою:

(Д.1)

де L11, L22,…- довжина теплопровідних включень, м, які межують з об'ємом, що опалюється з температурою повітря tв1;

Lаа, Lвв, …- довжина теплопровідних включень, м, що межують із зовнішнім повітрям з температурою tз;

К1, К2,…- коефіцієнт теплопередачі огороджувальних конструкцій, Вт/(м2 К), із площею F1, F2, …, які межують з об'ємом, що опалюється;

Ка, Кв, …- коефіцієнт теплопередачі огороджувальних конструкцій, Вт/(м2 К), із площею Fа, Fв,…, які граничать із зовнішнім повітрям з температурою tз;

k11,k22, …- лінійний коефіцієнт теплопередачі вузлів, Вт/(м К), довжиною L11, L22, …, які межують з об'ємом, що опалюється з температурою повітря tв1;

kаа, kвв, …- лінійний коефіцієнт теплопередачі вузлів, Вт/(м К), довжиною Lаа, Lвв, …, які межують із зовнішнім повітрям з температурою tз;

КТ - коефіцієнт теплопередачі трубопроводу, Вт/(м2 К), із площею поверхні FТ;

- температура теплоносія, оС.

 


Дата добавления: 2015-07-10; просмотров: 209 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ДБН В.2.6-31:2006 | ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ З ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ І ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПОКАЗНИКІВ БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ | ПРОЕКТУВАННЯ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНОЇ ОБОЛОНКИ за ТЕПЛОВИТРАТами будинкУ НА ОПАЛЕННЯ | ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ТЕПЛОСТІЙКОСТІ | ВИЗНАЧЕННЯ ПОВІТРОПРОНИКНОСТІ ОГОРОДЖУвальних КОНСТРУКЦІЙ | ОЦІНКА ВОЛОГІСНОГО РЕЖИМУ ОГОРОДЖУвальних КОНСТРУКЦІЙ | ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПАСПОРТ БУДИНКУ | ДОДАТОК А | ДОДАТОК К | РОЗРАХУНКОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПРИВЕДЕНОГО ОПОРУ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ СВІТЛОПРОЗОРИХ КОНСТРУКЦІЙ ТА ТЕМПЕРАТУРНОГО ПЕРЕПАДУ КОНСТРУКЦІЙ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД КОЕФІЦІЄНТУ СКЛІННЯ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ| РОЗРАХУНКОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПРИВЕДЕНОГО ОПОРУ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.006 сек.)