Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Поршневі компресори. Принцип дії, будова, класифікація

Читайте также:
  1. I. Назначение и принцип работы зубофрезерных станков, работающих червячной фрезой
  2. I.Происхождение христианства и принципов, заложенных в нем
  3. Quot;Потомучтность" Принципов.
  4. V.4.3. Принцип автор-дата
  5. А только дети - воспитывают наши Принципы.
  6. А. Принцип спадковості влади
  7. Аккутан принципиально отличается от остальных лекарств против угревой сыпи. Он ДЕЙСТВУЕТ.

Принцип дії поршневих компресорів аналогічний принципу дії поршневих насосів: при зворотно-поступальному русі поршнів відбувається циклічне наповнення робочих камер і виштовхування з неї порцій перекачуваного середовища. Але характер робочого процесу в компресорі суттєво інакший, ніж в насосі. За будовою ці машини також значно відрізняються. За системою охолодження циліндрів і їх мащення поршневі компресори близькі поршневим двигунам внутрішнього згоряння (ДВЗ). Деякі деталі цих машин аналогічні.

За способом передачі руху робочим органам поршневі компресори поділяються на дві групи:

1) з механізмом руху (найчастіше кривошипно-шатунним);

2) вільно-поршневі.

Кривошипні компресори бувають приводні і моноблочні.

З метою здешевлення виробництва компресорів, їх випускають з уніфікованими базами, які представляють сукупність нормалізованих елементів руху, систем їх мащення, а для моноблочних машин – також і приводу. Модифікація компресорів з однією базою, розраховані на різні тиски і продуктивності, що мають однакову потужність і довжину ходу поршнів, відрізняються розмірами циліндрів і числом ступеней стиснення. Уніфікація вигідна і для експлуатації машин, тому що спрощується їх обслуговування і ремонт. Крім цього можна модифікувати компресор в процесі його експлуатації.

На рис.5.1 зображений двоступеневий компресор з уніфікованою базою, яка складається із станини, колінчастого вала з корінними підшипниками, шатунів, крейцкопфів, проміжного холодильника, а також системи мащення і деяких інших частин машини. Циліндр першої ступені більшого діаметра розташований вертикально, а циліндр другої ступені – горизонтально, причому вихідна лінія направлена вниз, а не вгору, як у поршневих насосах (це необхідно для виносу із циліндрів конденсату). Циліндри і кришки циліндрів мають порожнини для циркуляції в них охолоджувальної рідини.

В поршневих компресорах використовують різні способи регулювання продуктивності. Один із способів – штучне збільшення “шкідливого” простору в циліндрі. На рис.5.1 видно, що в кришці циліндра першої ступені розміщена додаткова порожнина, яка приєднується до основної за допомогою клапана пневматичної дії.

 

1 – станина; 2 – колінчастий вал; 3 – противаги колінчастого вала;
4 – шатун; 5 – крейцкопф; 6 – направляючі крейцкопфа; 7 – циліндр першої ступені; 8 – поршень першої ступені; 9 – циліндр другої ступені; 10 – поршень другої ступені; 11 – клапан вхідний; 13 – ущільнення штока; 14 – проміжний холодильник; 15 – додаткова порожнина (для регулювання продуктивності компресора); 16 – клапан;
17 – маховик

 

Рисунок 5.1 – Поршневий компресор

 

Мащення циліндрів мінеральним мастилом часто небажане або недопустиме із-за різних причин (якщо мастило забруднює перекачуваний газ або вступає з ним в реакцію (кисень, хлор тощо), або якщо газ розчиняється в мастилі і погіршує його властивості, чи створює конденсат, який змиває мастило із стінок циліндра). При високих температурах компресорне мастило розкладається і викликає небезпеку вибуху. Тому створені компресори, що не потребують мащення циліндрів, і ущільнень штоків. Існує три різновиди таких машин: з ущільнюючими елементами поршня і штока, що не потребують мастила; з лабіринтним ущільненням; мембранні компресори.Компресори однакового типу розрізняються числом рядів циліндрів, розміщенням циліндрів і ступеней, конструкцією кривошипно-шатунного механізму, який може бути крейцкопфним і безкрейцкопфним. Це – ознаки схеми компресора, яка обумовлює конструкцію машини, її масу, габарити, вартість, а також економічність в експлуатації, надійність, зручність обслуговування і ремонту.

Схеми поршневих компресорів приведені на рис.5.2. Безкрейцкоп-

 

 

І, II, III, IV, V – ступені стиснення

 

Рисунок 5.2 – Схеми поршневих компресорів

Загрузка...

 

фні компресори (а-д) прості за конструкцією і компактні, а тому їх використовують у пересувних установках. В потужних компресорах відчуваються недоліки цієї схеми: понижений ККД, велика втрата газу через поршневі кільця, підвищений виніс мастила із картера і насичення ним транспортованого газу, неефективне використання об’єму циліндра (поршні односторонньої дії). Вказані недоліки ліквідовані в схемах з крейцкопфом (е-к).

В схемі и (опозитний компресор) повністю зрівноважені сили інерції поступальних мас, сили тиску газу на поршні протилежні за напрямком, внаслідок чого корінні підшипники розвантажені. Цим самим зменшується робота сил тертя, а значить і зношування підшипників і корінних шийок вала.

Опозитні компресори, володіючи доброю динамічною зрівноваженістю, розвивають більш високу частоту обертів вала. Це дозволяє знизити масу на (50 ... 60)% і габарити порівняно з неопозитними горизонтальними компресорами.

На рис.5.2, к зображена схема так званого диференційного блоку поршнів, яка застосовується в багатоступеневих компресорах. Це дозволяє зменшити число ущільнень і довжину ряду циліндрів. Камеру з високим тиском для зниження втрат газу через ущільнення поршня найменшого діаметра, як правило, розміщують у торці блока.

На нафтових і газових промислах потужні і складні газоперекачувальні агрегати (ГПА) використовують, як в стаціонарних, так і в пересувних компресорних станціях. Основні параметри баз газомотокомпресорів (ГМК) приведені в табл.5.1, а їх схеми на рис.5.3.

 

Таблиця 5.1 – Основні параметри газомотокомпресорів

1.1 Параметри ГМ-8 (а) 10 ГКН (в) МК-8 (б) ДР-12 (г)
Номінальна потужність, МВт 0,4 1,1 2,06 5,5
Частота обертання вала, с-1 10,0 5,0 5,0 5,5
Хід поршня, мм
Число циліндрів двигуна
Число компресорних циліндрів
Штокове зусилля, МН 0,11 0,15 0,39 0,80
Маса бази (без компресорних циліндрів), т

 

За кордоном найбільш розповсюджені ГМК американських фірм Купер-Бессемер, Дрессер-Кларк, Інтерсолл-Ренд Вортингтон. За ліцензіями цих фірм випускають компресори в інших країнах (Франція, Італія). ГМК власної конструкції виготовляє голландська фірма Томассен (з філією в Японії) і італійська Нуово-Піньоне. Потужність цих ГМК від 1,35 МВт до 10 МВт при частоті вала 5,5 с-1.


Дата добавления: 2015-07-10; просмотров: 452 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Основи теорії роботи клапана | Умови виникнення стуку клапана | Розрахунок штока насоса двохсторонньої дії | Регулювання режиму роботи зворотно-поступальних насосів | Будова і принцип дії турбобурів | Види турбобурів | Однорозмірна теорія осьових турбін | Полігон швидкостей. Кінематичні коефіцієнти турбін | Умови роботи турбобура на вибої | Характеристика турбіни |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Ремонт і регулювання турбобура| Основні параметри компресорів

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.005 сек.)