Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Квітка — генеративний орган. Суцвіття

Читайте также:
  1. Пагін — вегетативний орган. Системи пагонів
  2. Плід — генеративний орган
  3. Сорочках усі груди повишивала, квітками унизала; каптани пообшивала
  4. Типы мышечных волокон. Мышца как орган.

Квітка — орган насіннєвого розмноження. У квітці розрізняють такі частини від периферії до центру: оцвітина, тичинки, маточка (або маточки). Оцвітина складається з чашечки і віночка. Чашечка оточує віночок, який знахо­диться всередині чашечки. Така оцвітина називається подвійною. Іноді оцвітина не розділена на чашечку і віночок. Така оцві­тина — проста. Так, яблуня, горох, дзвіночки, картопля — рослини з подвійною оцвітиною. Тюльпан, конвалія, цибуля, дуб, береза — рослини з прос­тою оцвітиною. Верба, тополя — рослини без оц­вітини (квітки «голі»).

Чашечка іноді складається з окремих чашо­листків. Тоді її називають роздільнолистою. В інших рослин чашолистки зростаються один з одним. Тоді чашечка зрослолиста. Віночок та­кож може бути роздільнопелюстковим і зросло­пелюстковим. Так, яблуня, шипшина, жовтець, герань — рослини з роздільнопелюстковим ві­ночком; дзвіночки, тютюн, бузок — рослини зі зрослопелюстковим віночком.

Часто через квітку можна провести декілька площин симетрії. Такі квітки називають пра­вильними (лілія, гвоздика, огірки). Іноді можна провести тільки одну площину. Такі квітки на­зивають неправильними (шавлія, горох, леви­ний зів).

Тичинка складається з пиляка на тичинковій нитці. Всередині пиляка утворюється пилок. Кількість тичинок у квітці може бути найріз­номанітніша: в орхідей — 1; у пшениці та інших злаків — 3; у вишні — до ЗО; у шипшини — до 100; у деяких кактусів — до 1000. Маточка у квітці частіше одна (рідше їх декілька). Маточка складається з приймочки, стовпчика і зав'язі. У зав'язі утворюються на­сінні зачатки, а після запилення і запліднення — насіння. Зав'язь буває верхня і нижня. Верхня зав'язь розташовується вище інших частин квітки. Вона вільна, її легко виділити з квітки. Нижня зав'язь знаходиться під іншими части­нами квітки (мал. 18). її не можна виділити, не руйнуючи квітку. Горох, картопля, редька, гвоздика — рослини з верхньою зав'яззю. Со­няшник, огірки, дзвіночки — рослини з ниж­ньою зав'яззю. Квітки, які мають тичинки і маточки, нази­ваються двостатевими. Є рослини, у яких ти­чинки і маточки розташовуються в різних квіт­ках. Такі квітки — або тичинкові (чоловічі), або маточкові (жіночі). Жіночі і чоловічі квітки іно­ді знаходяться на одній і тій же рослині (одно­домні) або на різних (дводомні). Наприклад, гарбуз, береза, кукурудза — рослини однодомні. Тополя, верба, конопля — рослини дводомні.

Всі частини квітки знаходяться на квітко­ложі — осьовій частині квітки. Часто під квіт­кою добре помітна квітконіжка. Якщо квітко­ніжки відсутні, то квітки називають сидячими (наприклад, подорожник).

Суцвіття. Квітки рідко розташовані пооди­ноко. Зазвичай вони зібрані у менші компактні групи — суцвіття. Суцвіття можуть бути прості і складні. Прості суцвіття мають тільки головну вісь. Складні суцвіття, крім головної осі, мають і бічні, на яких і розташовані квітки.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 215 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Перечень основных действующих нормативных, методических и справочных документов по вопросам питания детей и подростков | Розвиток науки про сім’ю, історичні зміни сім’ї та шлюбу | Проблематика психологічних досліджень сім’ї та сімейних стосунків | Сучасні дослідження сімейно-шлюбних відносин. | Генеративні і вегетативні органи організму рослин. | Пагін — вегетативний орган. Системи пагонів | Запилення і запліднення | НЕ 1.2. Рослинний світ України | Рослини лісів. | Рослини лук |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Плід — генеративний орган| Видозміни вегетативних органів

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.014 сек.)