Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ПРО НАДХОДЖЕННЯ У НАТУРАЛЬНІЙ ФОРМІ

Читайте также:
  1. Визначення заробітної плати за системами відрядної формі оплати праці
  2. Визначення прискорення точки при векторній формі рівнянь руху
  3. Визначення прискорення точки при натуральній формі рівнянь руху
  4. Джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна Асоціації, порядок звітності ТА контролю.
  5. Зведення накопичувальних відомостей про надходження продуктів харчування
  6. НАДХОДЖЕННЯ ВІД ФІНАНСОВОЇ ТА ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
  7. Надходження радіонуклідів в організм людини

 

за станом на «____»_____________20____ р.

 

Установа    
Територія    
Код та назва відомчої класифікації видатків головного розпорядника бюджетних коштів    
Код та назва програмної класифікації видатків державного бюджету    
Код та назва тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів    

 

(грн.)

Показники Загальний фонд Спеціальний фонд
надходження касові видатки надходження касові видатки
Надходження – усього        
у тому числі: за видами надходжень        
Благодійні внески        
за кодами класифікації доходів        
25020100        
Видатки – усього        
у тому числі: за кодами економічної класифікації видатків        
         

 

Керівник: _____________________ ____________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер: _________________ ____________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)

“__” ____________________ 20 _ р.

 


________________________ (назва установи)   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ   МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР № 6 за _________________ 20 __ р.   Типова форма № 409 (бюджет) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державного казначейства України 27.07.2000 р. № 68 Код за ДКУД  


Дата добавления: 2015-07-10; просмотров: 473 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Бюджетних коштів | Теема 5. Облік розрахунків з дебіторами та кредиторами. | Типова форма № КО-4 | Накопичувальна відомість за касовими операціями | Накопичувальна відомість позабалансового обліку | Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими дебіторами | Журнал господарських операцій | Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій | Класифікація необоротних активів | За _________________ 20 __ р. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ| Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами

mybiblioteka.su - 2015-2019 год. (0.009 сек.)