Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Типова форма № КО-4

Читайте также:
  1. EPROM (Erasable PROM – стираемая программируемая память только для чтения) - позволяет многократно изменять информацию хранящуюся в микросхеме, стирая перед этим старую.
  2. HTML-теги для форматирования текста
  3. I Понятие об информационных системах
  4. I. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
  5. I. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
  6. I. Информационные задания
  7. I. Мое информационное пространство
    ____________________________________________ (найменування підприємства (установи, організації)) Ідентифікаційний код ЄДРПОУ ______________
Касова книга на 20__ р.У цій книзі пронумеровано та прошнуровано ____ сторінок, опечатано печаткою М. П. Підпис "___" ________________ 20_ р.  

 


Каса за "___" _______________ 20__ р. Лист _______

 

Номер документа   Від кого отримано чи кому видано   Номер кореспон- дуючого рахунка Прибуток Видаток   Л і н і я   в і д р і з у Номер документа   Від кого отримано чи кому видано Номер кореспон- дуючого рахунка Прибуток Видаток
  Залишок на початок дня   Х          
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
          Разом за день        
          Залишок на кінець дня,     Х
         
          у тому числі на зарплату     Х
         
          Касир        
          Записи у касовій книзі перевірив і документи у кількості _____________ прибуткових та ____________ (прописом) (прописом) видаткових одержав Бухгалтер
  Перенос _____________________  
                       

 

 

_______________________ (назва установи) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державного казначейства України від 6 жовтня 2000 р. N 100

 

 
Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ

 

КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ ГОТІВКОВИХ ОПЕРАЦІЙ
за _____________ 20__ р.
________________________________________________________
(назва установи, що обслуговується)

КПКВ, загальний фонд, види спеціального фонду КЕКВ Залишок на початок місяця За звітом касира за __.___.____ За звітом касира за __.___.____ За звітом касира за __.___.____ За звітом касира за __.___.____ За звітом касира за __.___.____ За звітом касира за __.___.____ За звітом касира за __.___.____ За звітом касира за __.___.____
надход-ження видаток залишок на кінець дня надход-ження видаток залишок на кінець дня надходження видаток залишок на кінець дня надходження видаток залишок на кінець дня надходження видаток залишок на кінець дня надходження видаток залишок на кінець дня надходження видаток залишок на кінець дня надходження видаток залишок на кінець дня
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
Усього (за КПКВ, видом коштів):                                                  
Усього:                                                  

 

Загрузка...


Виконавець: ___________ (посада) ___________ (підпис) ____________________ (ініціали і прізвище) Перевірив: ___________ (посада) __________ (підпис) _________________ (ініціали і прізвище)

 


Дата добавления: 2015-07-10; просмотров: 317 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: РОЗШИФРОВКА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ | Приклади касових і фактичних видатків. | Надійшло асигнувань | Накопичувальна відомість нарахування доходів спеціального фонду бюджетних установ | КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ | КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ ФАКТИЧНИХ ВИДАТКІВ | Бюджетних коштів | Накопичувальна відомість позабалансового обліку | Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими дебіторами | Журнал господарських операцій |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Теема 5. Облік розрахунків з дебіторами та кредиторами.| Накопичувальна відомість за касовими операціями

mybiblioteka.su - 2015-2019 год. (0.006 сек.)