Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Накопичувальна відомість за касовими операціями

Читайте также:
  1. А СВІДОМІСТЬ
  2. Відомість №1
  3. Зміни в балансі, викликані господарськими операціями
  4. Накопичувальна відомість витрачання матеріалів
  5. Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими дебіторами
  6. Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами

 

№ з/п Дата звіту касира Дебет субрахунку 30__ Кредит субрахунку 30__
до кредиту субрахунків до дебету субрахунків
                    Разом                     Разом
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
Усього:                                            

 

Залишок на початок місяця……….________________ Залишок на кінець місяця……….._______________

 

Виконавець : ____________________ ______________________ ______________________ Сума оборотів за меморіальним ордером _________________

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

Перевірив: ________________ __________________ _______________________

(посада) (підпис) (ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер : ___________________ ________________________ «____» _______________________ 20__ р.

(підпис) (ініціали і прізвище)

Додаток на ____________ аркушах

 

 

________________________ (назва установи)   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ     МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР № 3 за _________________ 20 __ р.   Типова форма № 382 (бюджет) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державного казначейства України 27.07.2000 р. № 68 Код за ДКУД  

Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків) 

№ з/п Дата виписки органу Державного казначейства (установи банку) Дебет субрахунку __ Кредит субрахунку __
до кредиту субрахунків до дебету субрахунків
                    Разом                     Разом
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
Усього:                                            

 

Загрузка...

Залишок на початок місяця……….________________ Залишок на кінець місяця……….._______________

 

Виконавець : ____________________ ______________________ ______________________ Сума оборотів за меморіальним ордером _________________

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

Перевірив: ________________ __________________ _______________________

(посада) (підпис) (ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер : ___________________ ________________________ «____» _______________________ 20__ р.

(підпис) (ініціали і прізвище)

Додаток на ____________ аркушах


 

 

________________________ (назва установи)   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ   МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР № 16 за _________________ 20 __ р.   Типова форма № 380 (бюджет) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державного казначейства України 05.06.2003 р. № 117 Код за ДКУД  

 


Дата добавления: 2015-07-10; просмотров: 165 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Приклади касових і фактичних видатків. | Надійшло асигнувань | Накопичувальна відомість нарахування доходів спеціального фонду бюджетних установ | КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ | КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ ФАКТИЧНИХ ВИДАТКІВ | Бюджетних коштів | Теема 5. Облік розрахунків з дебіторами та кредиторами. | Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими дебіторами | Журнал господарських операцій | Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Типова форма № КО-4| Накопичувальна відомість позабалансового обліку

mybiblioteka.su - 2015-2019 год. (0.01 сек.)