Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Мета: ”Вивчити та охарактеризувати методи визначення кількісного складу персоналу”.

Визначення чисельності управлінського персоналу. | Приклад. | Визначення чисельності персоналу з використанням норм обслуговування. |


Читайте также:
  1. I Организационно-методический раздел
  2. I. Методические указания
  3. I. МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК
  4. I. Общие методические рекомендации
  5. I. Организационно - методический раздел
  6. I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
  7. I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Практичне заняття № 2.

 

Тема: ”Методи визначення кількісного складу персоналу”.

Мета: ”Вивчити та охарактеризувати методи визначення кількісного складу персоналу”.

Структура заняття:

- ознайомлення з теоретичними відомостями та нормативно-правовими документами;

- розв’язання ситуаційних завдань;

- оформлення результатів роботи;

- захист роботи.

 

1. Теоретичні відомості:

Кадрове планування є найважливішим елементом кадрової політики, допомагає при визначенні її завдань, стратегії і цілей, сприяє їх виконанню через відповідні заходи.

 

 

Рис..1. Цілі кадрового планування

Кадрове планування – це складова частина планування на підприємстві, зміст якого полягає у забезпеченні людей робочими місцями у належний час і в необхідній кількості, згідно з їх здібностями, нахилом і вимогами виробництва.

 

 

Рис..2. Завдання кадрового планування

 

В теорії та практиці кадрової роботи є різні точки зору на методи кадрового планування, але найбільш розповсюдженою є така схема (рис. 3).

 

 

Рис..3. Послідовність дій кадрового планування

Завданням планування залучення персоналу є задоволення у перспективі потреби в кадрах за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел (рис..4-.6).

 

 

Рис..4. Джерела залучення персоналу

 

 

Рис..5. Джерела покриття потреб у персоналі

 

Переваги внутрішніх джерел залучення персоналу:

1. Поява можливостей для службового росту.

2. Низькі витрати на залучення кадрів.

3. Претендентів на посаду добре знає колектив.

4. Претендент на посаду добре знає організацію.

5. Збереження рівня оплати праці, який склався в організації.

6. Швидке заповнення вакантної посади без адаптації.

7. Вивільнення посади для просування молодих кадрів.

8. Зростання продуктивності праці.

9. Вирішується проблема зайнятості власних кадрів.

10. Підвищується мотивація задоволеності працею.

 

 

Рис..6. Шляхи покриття потреб у персоналі

 

Недоліки внутрішніх джерел залучення персоналу:

1. Обмежування можливості відбору кадрів.

2. Можлива поява напруження або суперництво у колективі при появі декількох претендентів на одну посаду.

3. Поява панібратства при вирішенні ділових питань.

4. Небажання відмовляти працівнику, який довго працює в організації.

5. Зниження активності рядових працівників, які претендують на вищу посаду.

6. Переведення на нову посаду кількісно не задовольняє потреби у кадрах. Задовольняється потреба тільки якісна, але на підвищення кваліфікації необхідні додаткові витрати.

Переваги зовнішніх джерел залучення персоналу:

1. Широкі можливості вибору кадрів.

2. Поява нових імпульсів для розвитку організації.

3. Новий працівник легко досягає визнання колективу.

4. Приймання на роботу покриває потребу в кадрах.

5. Недоліки зовнішніх джерел залучення персоналу:

6. Більш високі витрати на залучення кадрів.

7. Зростання плинності власних кадрів.

8. Погіршується психологічний клімат у колективі.

9. Високий ступінь ризику при проходженні випробувального строку.

10. Претендент погано знає нову організацію.

11. Довгий період адаптації персоналу.

12. Блокування можливостей службового росту для працівників.

 


Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 133 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
СВЕТОВЫЕ КОРОБА| Визначення потреб у персоналі.

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.007 сек.)