Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Контрольні питання до залікуЧитайте также:
  1. V. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
  2. VІІІ. ПЕРЕЛІК питань для підготовки до ЗАЛІКУ
  3. Блок питань до заліку з навчальної практики
  4. Для підготовки до диференційованого заліку з навчальної дисципліни
  5. ДО ПИТАННЯ ОСНОВНИХ КАДРІВ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ
  6. ЗАВДАННЯ, ПИТАННЯ ДЛЯ ПОТОЧНОГО
  7. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Поняття та предмет торгового права.

2. Місце торгового права в системі права. Цивільне право та торгове право.

3. Співвідношення торговельної та підприємницької діяльності.

4. Ознаки торговельної діяльності.

5. Торгівля в широкому та вузькому розумінні.

6. Право на заняття торговельною діяльністю.

7. Промисел як різновид торгівлі.

8. Суб’єкти торговельної діяльності.

9. Незаконна торговельна діяльність, її ознаки.

10. Адміністративна відповідальність за незаконну торговельну діяльність.

11. Кримінальна відповідальність за незаконну торговельну діяльність.

12. Державна реєстрація суб’єктів торговельної діяльності.

13. Джерела торгового права.

14. Поняття ліцензії. Види ліцензій.

15. Правове регулювання ліцензування торговельної діяльності.

16. Ліцензування виробництва, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

17. Ліцензування торговельної діяльності алкогольними напоями та тютюновими виробами.

18. Ліцензії на торгівлю пестицидами та агрохімікатами.

19. Ліцензування торгівлі виробами із дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння.

20. Нагляд та контроль у сфері ліцензування.

21. Відповідальність за здійснення торговельної діяльності без ліцензії.

22. Поняття торгового патенту та його види.

23. Види діяльності, які можна здійснювати при наявності торгового патенту.

24. Суб’єкти торгового патентування.

25. Порядок придбання та використання торгового патенту.

26. Правове значення придбання торгового патенту.

27. Відповідальність суб’єктів торговельної діяльності за здійснення торгівлі без патенту.

28. Види торговельної діяльності.

29. Роздрібна торгівля.

30. Дрібна роздрібна торгівля.

31. Торгівля на ринку.

32. Продаж товарів за замовленням.

33. Продаж товарів поштою.

34. Продаж товарів на дому.

35. Оптова торгівля.

36. Правочини у сфері оптової торгівлі..

37. Торгово-виробнича діяльність.

38. Правила розміщення торгових об’єктів.

39. Дозвільні документи на розміщення об'єкта торгівлі.

40. Поняття торгового договору.

41. Суб’єкти торгового договору.

42. Об’єкти торгових угод.

43. Придбання товару за спеціальним дозволом.

44. Договір купівлі -продажу.

45. Договір поставки.

46. Контрактація сільськогосподарської продукції.

47. Енергопостачання.

48. Біржова торгівля.

49. Загальні правила торгівлі продовольчими товарами.

50. Маркування фасованих харчових продуктів.

51. Особливості торгівлі хлібом і хлібобулочними виробами, кондитерськими виробами та медом.

52. Особливості торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами.

53. Правила торгівлі продовольчими товарами на ринках.

54. Загальні правила торгівлі непродовольчими товарами.

55. Продаж товарів по акції.

56. Торгівля примірниками аудіовізуальних творів.

57. Торгівля антикварними речами.

58. Торгівля дорогоцінними металами.

59. Торгівля нафтопродуктами.

60. Визначення термінів в Законі України „Про захист прав споживачів”.

61. Право споживача на інформацію про продукцію.

62. Право споживача на належну якість продукції.

63. Права споживача у разі порушення умов договору про виконання робіт (надання послуг).

64. Права споживача у разі придбання ним товару неналежної якості.

65. Майнова відповідальність за шкоду, завдану дефектною продукцією або продукцією неналежної якості.

66. Права споживача у сфері торговельного та інших видів обслуговування.

67. Судовий захист прав споживачів.

68. Громадські організації споживачів.

69. Повноваження спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав та інтересів споживачів і його територіальних органів.

70. Повноваження органів місцевого самоврядування щодо захисту прав споживачів.

71. Відносини органів виконавчої влади, що здійснюють захист прав споживачів, з правоохоронними органами.

72. Документи, що використовуються в торговельній діяльності.

73. Прийом товару за кількістю.

74. Прийом товару за якістю.

75. Правове регулювання розрахункових операцій.

76. Використання та облік реєстраторів розрахункових операцій.

77. Санкції за порушення порядку обліку торгових операцій.

78. Поняття зовнішньої торгівлі та її види.

79. Суб’єкти зовнішньої торгівлі.

80. Зовнішньоекономічний договір (контракт).

81. Порядок укладання зовнішньоторгового контракту.

82. Джерела регулювання зовнішньоекономічних угод.

83. Правила Інкотермс.

84. Відповідальність в зовнішньоекономічній діяльності.

85. Міжурядові угоди з захисту прав та інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

86. Майнова відповідальність за порушення міжнародних договорів купівлі-продажу.

87. Загальні правила підсудності судам України справ з іноземним елементом.

 


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Конституція України.

2. Господарський кодекс України. Закон України від 16.01.03 р.

3. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.94 р.

4. Закон України «Про підтримку малого підприємництва» від 19.10.00 р.

5. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» від 15.05.03 р.

6. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.00

7. Закон України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» від 23.03.00 р.

8. Закон України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами» від 19.12.95

9. Декрет КМУ «Про податок на промисел» від 17.03.93 р. № 24-93

10. Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва. Указ Президента України від 03.07.98 р. № 727/98.

11. Порядок провадження торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування населення. Затверджено постановою КМУ від 15.06.06 р. № 833.

12. Правила торгівлі на ринках. Затверджено наказом Міністерства економіки та європейської інтеграції України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 26.02.02 р. № 57/188/84/105.

13. Роздрібна та оптова торгівля. Терміни та визначення понять. (ДСТУ 4303:2004) Затверджено наказом Держспоживстандарту України від 08.06.04 р. № 130.

14. Порядок справляння податку на промисел з фізичних осіб, які здійснюють продаж власних автотранспортних засобів. Затверджено наказом Міністерства фінансів України та Головної державної податкової інспекції України від 22.09.95 р. № 73.

15. Правила роздрібної торгівлі алкогольними напоями, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.07.96 p. N 854

16. Правила роздрібної торгівлі тютюновими виробами, затверджених наказом Міністерства економіки та європейської інтеграції України від 24.07.02 p. N 218

17. Тимчасові правила обігу в Україні побутових піротехнічних виробів. Затверджено наказом Міністерства внутрішніх справ України N 1649

18. Порядок заповнення торгового патенту. Затверджено наказом Державної головної податкової інспекції України від 25.04.96 р. № 33.

19. Правила роздрібної торгівлі продовольчими товарами. Затверджено наказом Міністерства економіки та європейської інтеграції України від 11.07.03 p. N 185

20. П и с ь м о Государственной налоговой администрации Украины от 17.02.05 р. № 1403/6/15-1216 Относительно патентования отдельных видов предпринимательской деятельности

21. Лист Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва «Про надання роз’яснень з порядку патентування» від 27.07.04 р. № 5087

22. Лист Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва «Щодо необхідності отримання торгового патенту та ліцензії» № 4-451-743/2866 від 24.05.02 р.

23. Лист Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва «Щодо придбання торгового патенту при здійсненні ломбардних операцій» № 1-532/2285 від 23.04.02 р.

24. Правила комісійної торгівлі ювелірними виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 27.10.04 р. N 678

25. Правила роздрібної торгівлі транспортними засобами і номерними агрегатами. Затверджено наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 31.07.02 р. N 228

26. Правила торгівлі антикварними речами. Затверджено наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України та Міністерства культури і мистецтв України від 29.12.01 р. N 322/795

27. Методичні рекомендації про атестацію об’єктів роздрібної торгівлі та порядок віднесення їх до певних атестаційних категорій. Затверджено наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 19 вересня 2002 р. N 276

28. Правила роздрібної торгівлі непродовольчими товарами. Затверджено наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від11.03.04 р. N 98

29. Рекомендації щодо організації продажу товарів методом самообслуговування. Затверджено наказом Міністерства економіки від 20.07.00 р. N 153

30. Інструкція про порядок позначення роздрібних цін на товари народного споживання в підприємствах роздрібної торгівлі та громадського харчування. Затверджено наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 04.01.97 N 2

31. Правила роботи дрібнороздрібної торговельної мережі. Затверджено наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 08.07.96 р. N 369

32. Інструкція про Книгу відгуків і пропозицій на підприємствах роздрібної торгівлі та громадського харчування. Затверджено наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 24.06.96 N 349

33. Правила продажу товарів на замовлення та вдома у покупців. Затверджено наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 29.03.99 р. N 199

34. Правила роздрібної торгівлі картоплею та плодоовочевою продукцією. Затверджено наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 08.07.97 N 344.

35. Правила продажу товарів поштою. Затверджено наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України та Державного комітету зв'язку України 17.03.99 N 153/48

36. Лист Міністерство закордонних справ україни Щодо держав-учасниць Конвенції про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу товарів від 14 червня 1974 року від 27.10.03 р. N 72/17-612-4085

37. Правила роздрібної торгівлі примірниками аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних. Затверджено постановою КМУ від 04.11.97 р. N 1209

38. Правила роздрібної торгівлі нафтопродуктами. Затверджено постановою КМУ від 20.12.97 р. N 1442

39. Правила торгівлі у розстрочку. Затверджено постановою КМУ від 01.07.98 р. N 997

40. Закон україни «Про пожежну безпеку» від 17.1293 р.

41. Інструкція про облік роздрібного товарообороту і товарних запасів. Затверджено наказом Міністерства статистики України N 389 від 28.12.96 р.

42. Закон України «Про безпечність та якість харчових продуктів» від 23.12.97 р.

43. Угода про загальні умови поставок товарів між організаціями держав – учасниць СНД від 20.03.92 р. При виконанні договорів поставок слід керуватися також:

44. Інструкцією про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання за кількістю (затверджена постановою Держарбітражу СРСР від 15 червня 1965 року № П-6;

45. Інструкцією про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання за якістю (затверджена постановою Держарбітражу СРСР від 15 червня 1965 року № П-7.

46. Роз’яснення Президії Вищого арбітражного суду України „Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з поставкою продукції і товарів неналежної якості та некомплектних” від 12.11.93 р. № 01-6/1205 та

47. Роз’яснення Президії Вищого арбітражного суду України Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з відшкодуванням збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобов’язань за договором поставки від 30.03.93 р. № 02-5/218.

48. Закон України „Про електроенергетику” від 16.10.97 р.

49. Постанова КМУ „Про регулювання відносин на оптовому ринку електричної енергії” від 19.07.00 р.

50. Положення про порядок відключення споживачів від джерел енергопостачання, затверджене постановою КМУ від 31.08.95 р.

51. Закон України "Про захист прав споживачів" від 12.05.91 р.

52. Закон України Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг від 06.07.95 р.

53. Указ Президента України Про застосування штрафних санкцій за порушення норм

54. з регулювання обігу готівки від 12.06.95 р. N 436/95

55. Постанова Правління Національного банку України Про затвердження Інструкції про касові операції в банках України від 14.08.2003 N 337

56. Порядок реєстрації та ведення книг обліку розрахункових операцій і розрахункових книжок. Затверджено наказом Державної податкової адміністрації України від 01.12.2000 N 614

57. Порядок реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій за товари (послуги). Затверджено наказом Державної податкової адміністрації України від 01.12.00 р. N 614

58. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність 16.03.91 р.

59. Закон України Про міжнародне приватне право 23.06.05 р.

60. Закон України Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції від 17.07.97 р.

61. Інструкція про порядок заповнення інформаційної картки реєстрації зовнішньоекономічного договору (контракту). Затверджено наказом Міністерства економіки України від 15.12.05 N 505)

62. Нойффер И. Т. Основы законодательства против недобросове­стной конкуренции // Основы немецкого торгового и хозяйст­венного права. — М., 1995. — С. 77.

63. Пилипенко А. Я., Щербина В. С. Господарське право: Курс лек­щй: Навч. посібник для юрид. фак. вузів. — К.: Вентурі, 1996.

64. Саніахметова Н. О. Нове в законодавстві України про підпри­ємництво та його захист. — К.: Блщ-Інформ, 1996.

65. Саніахметова Н. О. Правовий захист підприємництва в Украї­ні: Навч. посібник. — К.: Юрінком Інтер, 1999.

66. Шакун В. I., Мельник П. В.. Попович В. М. Правові основи підприємницької діяльності. — К.: Правові джерела, 1997.

67. Білоус Ж. Деякі проблеми визначення умов господарського договору/ Предпринимательство, хозяйство и право, 2000, № 5.

68. Волков Д. Существенные условия и признание договора не заключенным/ Юридическая практика, 1998, № 8

69. Крысенко Т.В. Торговля: организация, налоговый и бухгалтерский учет: практическое пособие/ Крысенко Т.В., Шингур И.М. – К: Редакция газеты «Бухгалтерия. Налоги. Бизнес», 2002. – 240 с.

70. Новиков С. Выездная торговля: правила и организация выездной торговли. – Харьков, ООО Центр «Консульт», 2002. – 240 с.

71. Попов А.А. «Торговое право». – Харьков, «РА-Каравелла», 2000. – 328 с.

72. Предпринимательское право в вопросах и ответах: Учебное пособие / Под редакцией Саниахметовой Н.А. – Харьков.: «Одиссей», 2000. 560 с.

73. Горлачёва О.И. Сетевой Маркетинг. Путь от «маршрутки» до Мерседеса. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 288 с.

74. Евсеева Т., Синилов В. Оптовая торговля алкогольными напитками // ГлавБух, №30/01, 30.07.2001, с.54

75. Ильяш Л. Оптовая торговля нефтепродуктами // ГлавБух, №16/02, 22.04.2002, с.55

76. Замазий С. Тендерные закупки: обязанность, установленная законом//Налоги и бухгалтерский учёт, №71/01, 02.09.2002, с.40

77. Кедрус Е. Новый «елемент» в торговле, или о хождении «защищённых» копий сертификатов соответствия // Бухгалтерская неделя, № 49(101), 08.12.2003, с.18

78. Костюк Д. Минимальные цены на алкоголь//Налоги и бухгалтерский учёт, №74/03, 15.09.2003, с.36

79. Кучерак Д. Оформление первичных документов//ГлавБух, №28/02, 15.07.2002, с.51

80. Макарова М.В. Електрона комерція: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.:видавничий центр «Академія», 2002. – 272 с.

81. Меджибовська Н.С. Електронна комерція: навчальний посібник. –К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 384 с.

82. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Книга первая: Общие положения: Изд. 4-е, стериотипное. – М.: «Статут», 2001. С.479

83. Іваненко Л., Язвінська О. Реалізація права споживачів на придбання товару належної якості // Право України. – 2003. - №8. – С.75

84. Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. – М., 2003. – С.106

85. Омелянович Л.О. Состояние и проблемы торговли Украины // Экономика Украины. – 1995. - № 7. – С.47-51

 

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 90 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.026 сек.)