Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Література. 1. Закон України Про захист прав споживачів від 12.05.91 р.Читайте также:
  1. II. Спеціальна література
  2. X. ЛІТЕРАТУРА
  3. Використана література
  4. Давня українська література
  5. Додаткова література
  6. Додаткова література
  7. Додаткова література

1. Закон України "Про захист прав споживачів" від 12.05.91 р.

2. Порядок провадження торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування населення. Затверджено постановою КМУ від 15.06.06 р. № 833.

3. Правила торгівлі на ринках. Затверджено наказом Міністерства економіки та європейської інтеграції України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 26.02.02 р. № 57/188/84/105.

4. Правила роздрібної торгівлі продовольчими товарами. Затверджено наказом Міністерства економіки та європейської інтеграції України від 11.07.03 p. N 185

5. Правила роздрібної торгівлі непродовольчими товарами. Затверджено наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від11.03.04 р. N 98

6. Інструкція про порядок позначення роздрібних цін на товари народного споживання в підприємствах роздрібної торгівлі та громадського харчування. Затверджено наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 04.01.97 N 2

7. Інструкція про Книгу відгуків і пропозицій на підприємствах роздрібної торгівлі та громадського харчування. Затверджено наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 24.06.96 N 349

Юридична література: 71, 83, 84.

 

ТЕМА № 9. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКУ ТОРГОВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ

Всього годин __4__, у т.ч. лекції __2__, самостійна робота __2__.

Лекція № 9 (2 год.)

1. Документи, що використовуються в торговельній діяльності. Стадії торговельної діяльності та їх документація. Форми розрахунків (готівкова та безготівкова). Первинні документи бухгалтерського обліку. Прибуткові та видаткові накладні. Прийом товару за кількістю. Прийом товару за якістю.

2. Правове регулювання розрахункових операцій. Використання РРО. Облік РРО. Книги обліку розрахункових операцій: порядок реєстрації та ведення. Вимоги щодо проведення розрахунків готівкою. Ліміт каси. Книга обліку доходів та витрат суб’єктів малого підприємництва – юридичної особи. Книга обліку доходів та витрат суб’єктів малого підприємництва – фізичної особи (форма № 10).

3. Санкції за порушення порядку обліку торгових операцій. Особливості відповідальності за порушення порядку обліку торгових операцій. Планові та позапланові перевірки. Контролюючі органи.

 

Проведення практичних та семінарських занять не передбачено за причини незначної кількості годин, що виносяться на вивчення даної дисципліни. Тему № 9 студенти опрацьовують самостійно за методичними рекомендаціями.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 94 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.005 сек.)