Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тема №2. Ліцензування торгової діяльності.Читайте также:
  1. Ліцензування валютних операцій
  2. Ліцензування валютних операцій комерційних банків
  3. Ліцензування видів діяльності у сфері промислової безпеки
  4. Пістун І.П. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник. - Суми, 1999. - 301 с.
  5. Порядок зарахування виручки резидентів України в іноземній валюті від здійснення ними підприємницької діяльності.
  6. Стаття 14. Ліцензування, патентування та квотування у господарській діяльності
  7. Стаття 381. Ліцензування і квотування зовнішньоекономічних операцій

Поняття ліцензії. Види ліцензій. Ліцензія як документ. Види ліцензій. Правове регулювання ліцензування торговельної діяльності. Ліцензійні умови. Порядок отримання ліцензій. Відмова у видачі ліцензії. Копії ліцензії. Анулювання ліцензії. Сертифікати відповідності.

Ліцензування окремих видів торгівлі. Ліцензування виробництва, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами. Ліцензування торговельної діяльності алкогольними напоями та тютюновими виробами. Ліцензії на торгівлю пестицидами та агрохімікатами. Ліцензування торгівлі виробами із дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння. Інші види торгівлі, що підлягають ліцензуванню.

Нагляд, контроль і відповідальність у сфері ліцензування. Органи, що здійснюють нагляд та контроль у сфері ліцензування. Фінансові санкції за відсутність ліцензії на право торгівлі. Кримінальна відповідальність за здійснення торговельної діяльності без ліцензії. Суб’єкти кримінальної відповідальності.

 

ТЕМА № 3. ПАТЕНТУВАННЯ ТОРГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

Поняття торгового патенту та його види. Визначення торгового патенту. Види діяльності, які можна здійснювати при наявності торгового патенту. Суб’єкти торгового патентування. Вид торгового патенту: звичайний торговий патент, пільговий торговий патент, короткостроковий, спеціальний.

Порядок придбання та використання торгового патенту. Правове значення придбання торгового патенту. Розміщення торгового патенту. Територія дії патенту. Відповідальність суб’єктів торговельної діяльності за здійснення торгівлі без патенту. Штрафні санкції.

ТЕМА №4. ОСНОВНІ ВИДИ ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ

Види торговельної діяльності. Види торговельної діяльності з сферами її здійснення.

Роздрібна та дрібна роздрібна торгівля. Поняття роздрібної торгівлі. Магазини. Види магазинів за товарною спеціалізацією, за формами торгівлі, за товарним асортиментом. Дрібно-роздрібна торгівля: пункти некапітальної забудови (палатка торгова, кіоск, засоби пересувної торгівлі). Торгівля на ринку. Види товарів, що не дозволено продавати на ринку. Ринковий збір. Обов'язки дирекції ринку. Продаж товарів за замовленням. Продаж товарів поштою. Продаж товарів на дому.

Оптова торгівля. Ланки оптової торгівлі. Правочини у сфері оптової торгівлі. Особливості укладання договорів у сфері оптової торгівлі. Оптові бази, товарні склади, склади-холодильники, склади-магазини.

Торгово-виробнича діяльність. Об’єкти громадського харчування (їдальні ресторани, кафе, закусочні, відкриті літні майданчики, кіоски громадського харчування). Класи підприємств громадського харчування. Методи обслуговування.

Правила розміщення торгових об’єктів. Правила розміщення пункту торгівлі. Дозвільні документи на розміщення об'єкта торгівлі. Дозвіл на розміщення малої архітектурної форми. Дозвіл органу державного пожежного нагляду на початок роботи підприємств та оренду приміщень. Дозвіл органів санепідемстанції. Стаціонарна мала архітектурна форма. Пересувна мала архітектурна форма. Погодження режиму роботи. Вимоги до торговельного приміщення та обладнання. Вивіски.

 

ТЕМА №5. ОСНОВНІ ДОГОВОРИ В СФЕРІ ТОРГІВЛІ.

Поняття торгового договору та суб’єкти торгового договору. Правочини в сфері торгівлі. Форми договорів. Умови дійсності договорів. Продавець. Споживач. Торгова дієздатність суб’єктів.

Об’єкти торгових угод. Товар. Ознаки товару. Речі, вилучені з цивільного обігу. Речі, обмежені в цивільному обігу. Придбання товару за спеціальним дозволом.

Договір купівлі -продажу. Правове регулювання. Істотні умови договору купівлі-продажу.

Договір поставки. Правове регулювання договору поставки. Істотні умови. Предмет договору. Правові наслідки порушення умов щодо кількості. Асортимент (номенклатура) товару. Строк договору. Ціна договору

Контрактація сільськогосподарської продукції. Правове регулювання контрактації сільськогосподарської продукції. Характеристика договору (двосторонній, консенсуальний, платний, плановий характер). Сторони договору. Істотні умови.

Енергопостачання. Нормативне регулювання. Істотні умови. Загальна кількість енергії. Показники якості енергії. Строки постачання енергії.

Біржова торгівля. Правові основи здійснення торговельно-біржової діяльності. Локальні акти регулювання діяльності бірж. Вимоги до статутів товарних бірж. Суб’єкти біржової торгівлі.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 121 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.013 сек.)