Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Припинення шлюбуЧитайте также:
  1. Глава 22 ВИКОНАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ. ПРИПИНЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
  2. Глава 25 ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТI
  3. Особливості припинення трудових правовідносин з окремими категоріями працівників
  4. Підстави виникнення і припинення відносин природокористування.
  5. Підстави виникнення та припинення права власності на природні ресурси.
  6. Правові підстави та порядок припинення фермерського господарства
  7. Правочин як підстава виникнення, зміни і припинення цивільних правовідносин. Види правочинів.

Поняття та підстави припинення шлюбу. Розірвання шлюбу. Наслідки припинення шлюбу.

Поняття та ознак недійсного шлюбу. Правові наслідки недійсного шлюбу. Три правові моделі визнання шлюбу недійсним: шлюб є недійсним; шлюб визнається недійсним за рішенням суду; шлюб, який може бути визнаний недійсним за рішенням суду.

Визнання шлюбу неукладеним.

Припинення шлюбу внаслідок смерті одного з подружжя або оголошення його померлим.

Розірвання шлюбу в державних органах реєстрації актів цивільного стану.

Розірвання шлюбу в судовому порядку.

Поновлення шлюбу.

Встановлення режиму окремого проживання подружжя та його наслідки.

Тема 40

Особисті немайнові права та обов‘язки батьків та дітей

Поняття та підстав виникнення батьківських правовідносин. Зміст батьківських прав та обов’язків.

Визначення та реєстрація походження дитини. Визначення походження дитини від матері та батька, які перебувають у шлюбі між собою. Визначення походження дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою. Визнання батьківства за рішенням суду.

Визначення місця проживання дитини.

Встановлення батьківства (материнства). Оспорювання батьківства (материнства).

Особисті права та обов`язки батьків та дітей. Відповідальність батьків за неналежне виховання дітей.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 89 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.007 сек.)