Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тема 35Сімейне право як наука, навчальна дисципліна та галузь законодавства

Поняття сім’ї в соціологічному і юридичному змісті. Функції сім'ї. Погляди на поняття сім`ї у сучасній науці та в чинному законодавстві.

Сімейне право як наука, навчальна дисципліна та галузь законодавства. Предмет та метод сімейного права. Елементи та поняття сімейних правовідносин. Строки в сімейному праві.

Принципи, функції та джерела сімейного права. Застосування сімейного законодавства у часі, просторі та за колом осіб. Застосування аналогії закону та аналогії права.

Порядок та межі здійснення сімейних прав та виконання обов'язків. Захист сімейних прав та інтересів.

Застосування сімейного законодавства України до іноземних громадян та осіб без громадянства.

Дія законів іноземних держав та міжнародних договорів на території України.

Тема 36

Загальні положення про шлюб

Поняття та ознаки шлюбу. Умови укладення шлюбу. Правозгідність шлюбу. Порядок укладення шлюбу. Перешкоди до укладення шлюбу.

Реєстрація шлюбу. Випадки за яких шлюб реєструється у день подачі заяви про реєстрацію шлюбу. Відкладення реєстрації шлюбу. Місце реєстрації шлюбу.

Зобов'язання наречених у разі відмови від вступу в шлюб.

 

Тема 37


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 155 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.008 сек.)