Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Сільськогосподарські джерела забруднення ґрунтів токсичними хімічними елементамиЧитайте также:
  1. A. Internet-джерела
  2. Адміністративне право: поняття, система, джерела.
  3. Б) нормативні акти Кабінету Міністрів України й центральних органів виконавчої влади України як джерела аграрного права
  4. Види забруднення поверхневих вод
  5. ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА
  6. Витрати на виробництво за елементами
  7. Віконуючи цю| вправу|, мі познайомимося| з основним| способом побудови| прямокутників|, а заразом| і з деякими| допоміжними| елементами| робочого| середовища| CORELDRAW| 12.

Таблиця 1

 

  Надходження забруднювальних речовин, мг/кг сухого ґрунту:
  XE при зрошенні з фосфор- ними доб- ривами з вапня- ком з азот- ними доб- ривами з органіч- ними добривами з пести- цидами
As 2-26 2-1200 0,1-24 2,2-120 3-25 22-60
Cd 2-1500 0,1-170 0,04-0,1 0,05-8,5 0,3-0,8 -
Co 2-260 1-12 0,4-3 5,4-12 0,3-24 -
Cr 20-40600 66-245 10-15 3,2-19 25,2-55 -
Cu 50-3300 1-300 2-125 1-15 2-60 15-50
F 2-7 8500- 38000 300-740 - - 18-45
Hg 0,1-55 0,01-1,2 0,05 0,3-2,9 0,09-0,2 0,8-42
Mn 60-3900 40-2000 40-1200 - 30-550 -
Mo 1-40 0,1-60 0,1-15 1-7 0,05-3 -
Ni 16-5300 7-38 10-20 7-34 7,8-30 -
Se 2-9 0,5-25 0,08-0,1 - 2,4 -
Pb 50-3000 7-225 20-1250 2-27 - 15-60
Sn 40-700 3-19 0,5-4 1,4-16 - -
Zn 700-49000 50-1450 10-450 1-42 - 1,3-25

 

В Україні найзабрудненішими залишками пестици­дів є ґрунти лісостепової зони. Тут також більша частка земель, що містять понаднормову кількість залишків фосфорорганічних сполук (умовна щільність забруднен­ня в 1,4 раза вища, ніж на Поліссі і в степових зонах).

Окрему групу забруднювачів ґрунту становлять наф­топродукти. Потрапляючи на ґрунт, вони адсорбуються його структурами. Дощі можуть вимивати водорозчин­ну фракцію і переміщувати її вглиб ґрунту. Нафта спри­чиняє утворення брилуватої структури ґрунту і, як нас­лідок, зміну його фізичних, хімічних та біологічних властивостей, яка погіршує родючість ґрунту. При забрудненні ґрунту нафтою зменшуються його вбірна ємність і обмінна здатність, що негативно впливає на доступність рухомих форм фосфору, калію, магнію. Внаслідок забруднення ґрунту нафтопродуктами масо­во гинуть ґрунтові організми і різко збільшується кіль­кість збагаченої на азот органічної речовини.

Отже, забруднюючі речовини зумовлюють у ґрунті різні негативні процеси, які залежать як від ґрунту, так і від забруднювача, і для того, щоб спрогнозувати поведін­ку сторонньої речовини у ґрунті, необхідно знати фізико-хімічні властивості ґрунту і забруднюючої речовини.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 99 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.011 сек.)