Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Програми спостережень за якістю морських водЧитайте также:
  1. III. Зміст програми
  2. Алгоритм та інструкція до програми PPSMW розрахунку перехідних процесів у синхронних машинах
  3. Анімаційні програми для сімейного дозвілля
  4. Види постів спостережень, програми і терміни спостережень
  5. Журнал спостережень і обробки результатів випробування
  6. Журнал спостережень і обробки результатів експерименту
  7. Завдання і пункти спостережень за станом вод морів і океанів

Спостереження здійснюють по скороченій або повній програмі.

Скорочена програма включає: 1) нафтові вуглеводні (мг/дм3); 2) розчинений кисень (мг/дм3); 3) водневий показник (рН); 4) візуальні спостереження (наявність плівок, масляних плям, інших домішок; розвиток, скупчення, відмирання водоростей; загибель риби й інших тварин; викид молюсків на берег; збільшення каламутності; незвичайне забарвлення, піна та ін.) (табл. 1).

Повна програма включає скорочену і додаткову: 1) хлоровані вуглеводні, у тому числі пестициди (мкг/дм3); 2) важкі метали Hg, Pb, Cd, Cu (мкг/дм3); 3) феноли (мкг/дм3); 4) СПАР (мкг/дм3); 5) додаткові інгредієнти, специфічні для району спостережень (нітратний азот, кремній та інші); 6) гідрометеорологічні постереження (солоність води, прозорість, температура води і повітря, швидкість і напрямок вітру, хвилювання моря); 7) гідробіологічні показники.

Гідробіологічні показники визначають за скороченою програмою: фітопланктон (загальна чисельність клітин, кл/дм3; видовий склад, число і список видів); зоопланктон (загальна чисельність організмів, екз./дм3; видовий склад, число і список видів); мікробні показники (загальна чисельність мікроорганізмів кл/см3; кількість сапрофітних бактерій, кл/см3, концентрація хлорофілу фітопланктону, мкг/дм3).

За повною програмою гідробіологічні спостереження додатково включають визначення загальної біомаси зоопланктона, фітопланктона і мікробних показників, чисельність основних систематичних груп і видів. Для мікробних показників визначають також кількісний розподіл індикаторних груп морської мікрофлори (сапрофітні, нафтоокислюючи, ксилолокислюючи, фенолокислюючи, ліполітичні бактерії, кл/см3), інтенсивність фотосинтезу фітопланктону.

У пунктах 1 категорії за скороченою програмою спостереження
здійснюються 2 рази на місяць (1 і 3 декада), по повній – 1 раз на місяць (2 декада). У пунктах 2 категорії спостереження проводяться 5-6 разів на рік по повній програмі, а в пунктах 3 категорії – 2-4 рази на рік по повній програмі.

При появі нових джерел забруднення, зміні потужності, складу форм існуючих, зміні виду водокористування та інших умов категорія пункту і перелік показників, що спостерігаються, можуть змінитсь.

 

Програма спостережень за якістю морських вод

за фізико-хімічними показниками

Таблиця 1

 

Показники Розмірність Програма спостережень
        Повна Скорочена
Нафтові вуглеводи мг/л + +
Розчинений кисень мг/л, % + +
Водневий показник рН + +
Візуальні спостереження за станом поверхні + +
Хлоровані вуглеводи, в т.ч. пестициди мкг/л +  
Важкі метали (Hg, Pb, Cd, Cu) мкг/л +  
Феноли мг/л    
СПАР мг/л +  
Додаткові інгредієнти, які є специфічними для даного водного об'єкта: азот нітритний, кремній мг/л мкг/л +  
Солоність води %0 +  
Температура води і повітря °С +  
Швидкість і напрямок вітру м/с +  
Прозорість води M +  

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 153 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.007 сек.)