Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тема 9. Проведення переговорів як метод подолання конфліктівЧитайте также:
  1. I. Внесение сведений в форму ДТС-1 при использовании метода определения таможенной стоимости по цене сделки с ввозимыми товарами
  2. I. Флагелляция как метод БДСМ
  3. II. Внесение сведений в форму ДТС-2 при использовании метода определения таможенной стоимости по цене сделки с идентичными товарами
  4. II. Методика работы со стилями
  5. II. Методы и методики диагностики неосознаваемых побуждений.
  6. II. Организационно-методическое и информационное обеспечение олимпиады
  7. II. Організаційно-методичні вказівки

 

Сутність та значення переговорів. Визначення поняття інтерес, проблема та гранична позиція. Переговірний процес та його функції. Моделі поводження партнерів у переговірному процесі («Зникаючий», «Поступливий», «Заперечливий», «Наступаючий»). Технології спілкування в переговірному процесі. Технології керування емоціями в переговірному процесі. Д. Скотт і її технології управління емоціями («заземлення», «візуалізація», «проектування», «очищення аури»). Правила самоконтролю емоцій (емоційна витримка; раціоналізація емоцій і підтримка високої самооцінки) і їхнє застосування в переговірному процесі. Маніпулятивні технології в переговірному процесі. Технології стратегій і тактик у переговірному процесі. Типи стратегій: «виграш-виграш», «програш-виграш», «програш-програш», «виграш-виграш». Тактики переговорів: «видиме співробітництво», «дезорієнтація партнера», «провокація почуття жалості в партнера», «ультимативна тактика», «лавірування резервами поступок». Тактичні прийоми: «закриті двері», «візування», «зовнішня небезпека» та інші.

Посередництво – метод подолання й вирішення соціальних конфліктів. Моделі посередницької діяльності: фасилітація, консультаційне посередництво, посередництво з елементами арбітражу.Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 72 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.01 сек.)