Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Задача 4. Лаврентьєви приватизували 4-х кімнатну квартиру, розташовану на останньому поверсі вЧитайте также:
  1. VI. Общая задача чистого разума
  2. В.13. Задача Коши для уравнения колебания струны. Формула Даламбера.
  3. Введите перечень работ, установите длительность и связи между задачами
  4. Введите перечень работ, установите длительность и связи между задачами
  5. Героическая задача: путешествие в подземный мир
  6. Глава 2 Что такое кармическая задача?
  7. Глава 56 Сложная, но разрешимая задача

Лаврентьєви приватизували 4-х кімнатну квартиру, розташовану на останньому поверсі в будинку-пам'ятнику історії. Капітальний ремонт будинку ніколи не проводився і на момент приватизації не планувався у зв'язку з відсутністю засобів в міському бюджеті.

Через три роки після приватизації верхні балки, що підтримують дах, зруйнувались, і квартира стала непридатною для проживання. У зв'язку з цим Лаврентьєви звернулися в місцеву адміністрацію з вимогою про надання їм у власність рівноцінної квартири. Представник адміністрації вважав, що інша житлова площа може бути надана тільки в користування і відповідно до існуючих норм надання державного (комунального) житла. Крім того, він запропонував переселитися на маневрену площу, якщо Лаврентьєви хочуть повернутися в свою квартиру після її ремонту, який вони повинні здійснити за свій рахунок. Лаврентьєви, не маючи засобів для капітального ремонту квартири, вважали, що інше житло повинно бути надано їм негайно і не в тимчасове, а в постійне користування, при цьому житлова площа квартири не може бути менше раніше займаної, або місцева адміністрація повинна здійснити капітальний ремонт квартири за свій рахунок.

У якому порядку повинне здійснюватися переселення з урахуванням вищевикладених обставин? Якими нормативними актами регулюється питання проведення капітального ремонту приватизованого житла? Проаналізуйте доводи сторін та вирішіть справу.

Завдання для самостійної роботи студентів

Питання для самостійного опрацювання для денної форми навчання:

1.Правочин як підстава набуття права власності на житло

2.Знищення житла як підстава припинення права власності

3.Процедура оформлення права власності на житло

4.Права та обов’язки членів сім’ї власника жилого будинку (квартири).

5.Пільги в оплаті за користування житлом та за комунальні послуги

Питання для самостійного опрацювання для заочної форми навчання:

1.Суб’єкти права власності на житло

2.Спадкування житла

3.Конфіскація житла як підстава припинення права власності

4.Викуп житла для суспільних потреб чи у звя’зку із суспільною необхідністю

5.Звернення стягнення на житло боржника.

6.Процедура припинення права власності на житло

7.Квартирна плата та плата за комунальні послуги.

Проблемні питання:

1. Проблема оподаткування житла як об’єкта нерухомості.

2. Набуття права власності на об’єкти самочинного будівництва

Зміст (опис) задач, завдань та кейсів Рекомендований час (години)
Обов’язкові завдання для денної форми навчання:  
1.Робота над питаннями для самостійного опрацювання та проблемними питаннями  
2. Розв’яжіть задачі № 1,4  
Обов’язкові завдання для заочної форми навчання:  
1.Робота над питаннями для самостійного опрацювання та проблемними питаннями  
2.Виділіть особливості здійснення та припинення права спільної власності на житло 0,5
3.Розв’яжіть задачі №2,3 1,5
Додаткові завдання:
1.Ознайомтесь із процедурою реструктуризації заборгованості з квартирної плати, плати за комунальні послуги, спожиті газ та електроенергію  
2.Визначте умови та порядок встановлення (зміни) тарифів у житлово-комунальній сфері
 
     

Рекомендована література: [2,4,5,8,9,12,13,15-17,21,32-34,39,41,42,51,54,56-59,61,64-67,69,71-76]

 

Тема 6. Вирішення житлових спорів. Відповідальність за порушення житлового законодавства

Метою заняття є закріплення теоретичних знань про види юридичної відповідальності за правопорушення у житловій сфері, способи захисту житлових прав судом, нотаріусом, органом державної влади та місцевого самоврядування тощо, що передбачає опрацювання конспекту лекцій, рекомендованої літератури, вирішення задач, виконання завдань для самостійної роботи. Очікуваний результат - поглиблення існуючих та формування нових теоретичних знань, здобуття відповідних практичних навичок.

Міжпредметні зв’язки: конституційне право, кримінальне право, адміністративне право, цивільне право, господарське право.

План лекції:

1. Поняття та види юридичної відповідальності за порушення житлового законодавства.

2. Способи захисту житлових прав та інтересів

3 Захист житлових прав в судовому порядку

4. Позасудові засоби захисту житлових прав

 

План практичних занять:

1.Розгляд теоретичних питань, розкритих на лекції.

2. Розв’язування задач, перевірка результатів самостійної роботи студентів.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 46 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.009 сек.)