Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Задача 3. Наймач Клюєв з сім'єю з п'яти чоловік проживає в 4-х кімнатній квартиріЧитайте также:
  1. VI. Общая задача чистого разума
  2. В.13. Задача Коши для уравнения колебания струны. Формула Даламбера.
  3. Введите перечень работ, установите длительность и связи между задачами
  4. Введите перечень работ, установите длительность и связи между задачами
  5. Героическая задача: путешествие в подземный мир
  6. Глава 2 Что такое кармическая задача?
  7. Глава 56 Сложная, но разрешимая задача

Наймач Клюєв з сім'єю з п'яти чоловік проживає в 4-х кімнатній квартирі. У зв'язку з необхідністю капітального ремонту будинку сім'ї Клюєва на час ремонту надана трьохкімнатна квартира розміром 40,3 кв.м. Проте Клюєв і члени його сім'ї відмовилися від такого переселення, вимагаючи надання житлової площі в постійне користування.

Місцева адміністрація звернулася до суду з позовом про виселення Клюєвих на час капітального ремонту будинку в надану квартиру. Суд позовні вимоги адміністрації задовольнив.

Оскарживши рішення суду, Клюєв звернув увагу на те, що на першому поверсі будинку, де проживають відповідачі, в результаті капітального ремонту повинно бути обладнано приміщення під комплексний приймальний пункт побутового обслуговування. Його квартира також знаходиться на першому поверсі і, отже, після ремонту не збережеться. Твердження ж позивача про те, що їм буде надана інша квартира в цьому ж будинку, дуже затягує вирішення їх житлового питання, тому вони і заперечують проти переселення на маневрену площу.

Розберіть доводи сторін і сформулюйте вирішіть справу.

Завдання для самостійної роботи студентів

Питання для самостійного опрацювання для денної форми навчання:

1.Як співвідносяться поняття «житлове приміщення» і «житло»?

2. Які види житла ви знаєте?

3. Які відмінні ознаки в одноквартирного і багатоквартирного будинку?

4. Який порядок передачі державного житлового фонду в комунальний?

Питання для самостійного опрацювання для заочної форми навчання:

1. Які встановлено законодавством вимоги для визнання житла непридатним для проживання?

2. Який правовий режим відомчого житлового фонду у разі банкрутства, зміни форми власності або ліквідації підприємства?

3. Які об’єкти включаються у житловий фонд?

4. Які ознаки житла?

5. Правовий режим допоміжних і підсобних приміщень.

Проблемні питання:

1. Правовий режим садиби як об’єкта права власності.

2. Проблеми правового регулювання введення житлового будинку, у т.ч. самочинно збудованого, в експлуатацію

Зміст (опис) задач, завдань та кейсів Рекомендований час (години)
Обов’язкові завдання для денної форми навчання:  
1.Робота над питаннями для самостійного опрацювання та проблемними питаннями 3,5
2.Розв’яжіть задачі № 2, 3 1,5
Обов’язкові завдання для заочної форми навчання:  
1.Робота над питаннями для самостійного опрацювання та проблемними питаннями  
2.Визначте правовий режим будинків-інтернатів, готелів-притулків, маневреного житлового фонду, службового та іншого спеціального житла 0,5
3.Розв’яжіть задачі № 1,2 1,5
Додаткові завдання:
1.Опрацюйте ст.4 ЖК УРСР, Конституцію України, ЦК України, ГК України на предмет узгодженості норм вказаних нормативно-правових актів.
2.Складіть схему органів управління в сфері житлового будівництва та житлово-комунального господарства.
     

Рекомендована література: [2,6,8,13,18,19,32,33,34,36,54,56-59,61,64-65].

Модуль 2. Правова характеристика житлових відносин


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 84 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.009 сек.)