Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Задача 3. В. Марголіна, яка перебуває на обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умовЧитайте также:
  1. VI. Общая задача чистого разума
  2. В.13. Задача Коши для уравнения колебания струны. Формула Даламбера.
  3. Введите перечень работ, установите длительность и связи между задачами
  4. Введите перечень работ, установите длительность и связи между задачами
  5. Героическая задача: путешествие в подземный мир
  6. Глава 2 Что такое кармическая задача?
  7. Глава 56 Сложная, но разрешимая задача

В. Марголіна, яка перебуває на обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов, звернулась до юриста за консультацією щодо того, які права на отримання житлової площі вона має і як можна прискорити цей процес. Розуміючи, що останнім часом шансів отримати безкоштовне державне житло стає все менше, вона просила роз'яснити їй можливі способи поліпшення житлових умов, які передбачені законом. При цьому пояснила, що готова вкласти власні засоби в придбання житла, якщо держава надасть їй певні пільги або субсидії як черговику. У зв'язку з тим, що вона з чоловіком і дитиною проживає в однокімнатній квартирі (житлова площа 15 кв.м) у будинку житлово-будівельного кооперативу, її цікавить також питання про можливість поліпшення житлових умов за рахунок тих квартир, що звільняються в кооперативі. Всі члени кооперативу виплатили свої пайові внески. Яке роз'яснення повинен дати юрист?

Завдання для самостійної роботи студентів

Питання для самостійного опрацювання для денної форми навчання:

1. Який порядок та мета ведення Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов?

2. Які правові наслідки штучного погіршення житлових умов?

3. Які пільги передбачені чинним законодавством при прийнятті на квартирний облік?

4. Охарактеризуйте процедуру ведення обліку громадян, потребуючих поліпшення житлових умов. Зняття з обліку.

5. Які особливості обліку соціально незахищених громадян?

Питання для самостійного опрацювання для заочної форми навчання:

1.Які види обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов ви знаєте?

2.Охарактеризуйте процедуру зняття з обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

3. Які вимоги ставляться до жилих приміщень, що надаються в порядку поліпшення умов проживання?

4. Які умови і порядок надання жилого приміщення, що звільнилось у квартирі?

5. Яке призначення ордеру та підстави і правові наслідки визнання ордеру недійсним.

 

Проблемні питання:

1. Збереження процедури ведення квартирного обліку за ЖК УРСР при формуванні нових підходів до забезпечення громадян житлом.

2. Багатоманітність категорій громадян, що мають пільги при розподілі та надані житла.

Зміст (опис) задач, завдань та кейсів Рекомендований час (години)
Обов’язкові завдання для денної форми навчання:  
1.Робота над питаннями для самостійного опрацювання та проблемними питаннями 2,5
2.Розв’яжіть задачі №1,2 1,5
Обов’язкові завдання для заочної форми навчання:  
1.Робота над питаннями для самостійного опрацювання та проблемними питаннями  
2.Вивчення нормативно-правових актів, що регулюють питання забезпечення житлом окремих категорій громадян 0,5
3.Розв’яжіть задачі № 2,3 1,5
Додаткові завдання:
1.Здійсніть аналіз способів забезпечення громадян житлом в Україні
2.Визначте проблеми існуючої системи забезпечення житлом в Україні
     

Рекомендована література: [2,4,6,20,22,24-26,28,29,35,38,44,46,50]

 

Тема 4. Договір найму житла

Метою заняття є закріплення теоретичних знань про найом житла, його укладення, зміну та припинення, особливості договору найму житла різного призначення, що має здійснюватись шляхом опрацювання конспекту лекцій, рекомендованої літератури, вирішення практичних задач, виконання завдань для самостійної роботи. Очікуваний результат - поглиблення існуючих та формування нових теоретичних знань, здобуття відповідних практичних навичок.

Міжпредметні зв’язки: конституційне право, цивільне право, земельне право, адміністративне право.

 

 

План лекції:

1. Правове регулювання відносин найму житла

2. Поняття, форма і зміст договору найму житла державної та комунальної форми власності.

3. Договір піднайму жилого приміщення, його форма і зміст.

4. Договір найму соціального житла: предмет, сторони, форма, умови.

5. Юридична природа договорів найму житла різного призначення: службового житла, житлової площі в гуртожитках, житлі для тимчасового проживання.

План практичних занять:

1.Розгляд теоретичних питань, розкритих на лекції.

2. Розв’язування задач, перевірка результатів самостійної роботи студентів.

Задачі, завдання, ділові ігри та кейси для практичних занять:


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 64 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.008 сек.)