Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

ВИСНОВКИ. Багата кількість художників пейзажистів відображала пейзаж з мотивами водиЧитайте также:
  1. Висновки
  2. ВИСНОВКИ
  3. Висновки
  4. ВИСНОВКИ
  5. ВИСНОВКИ
  6. Висновки
  7. Висновки

Багата кількість художників пейзажистів відображала пейзаж з мотивами води. Розгляд творчих здобутків митців які використовували мотиви води в живописі пейзажу показав, що індивідуальна потреба у відтворенні саме реалістичного зображення існувала завжди. Мотив води спонукав на творчу діяльність митців. Художники прагнули відтворити на полотні свої почуття та емоційний стан від побаченого та відчутого.

Вплив живопису пейзажу потрібен для того, щоб глибше відчути, усвідомити безмежну велич і красу світу, місце і роль людини в ньому. Вивчаючи об'єкти живої та неживої природи, потрібно систематично звертатися до сфери дитячих почуттів. Поряд з інтелектуальним пізнанням природи доцільно вміти організовувати емоційно естетичне її освоєння школярами. Учням слід зрозуміти, що світ природи є джерелом естетичних емоцій і почуттів. Це активізує їх, забезпечує краще засвоєння знань не тільки з образотворчого мистецтва, а й підводить до глибокого пізнання природи.

Живопис пейзажу поєднує виразні можливості малюнка та кольору. Поєднання кольорів є головним виразним засобом живопису в усіх його різновидах. Неможливо мати достатнє уявлення про потенціал живопису, обмежуючись навіть найкращими репродукціями творів. Тому так важливо й необхідно ширше використовувати в естетичному вихованні унікальні образотворчі твори художніх і краєзнавчих музеїв, а також широко використовувати новітні інноваційні технології на уроках образотворчого мистецтва.

Уся навчальна робота з живопису пейзажу нерозривно пов’язана з практичним використанням закономірностей композиції, малюнка, лінійної і повітряної перспективи, розподілу світлотіні на об’ємній формі. Водночас вивчаються закономірності кольорознавства, методика живопису та зразки його класичної спадщини. Заняття з живопису пейзажу органічно пов’язано з практичною роботою з композиції. Знання закономірностей композиції допомагають виконувати поставлені завдання з творчої роботи над пейзажем.

Безумовно, на будь – якому уроці здійснюються одночасно декілька принципів та методів навчання. Урок це логічно закінчений цілісний елемент навчально-виховного процесу. В ньому, в складному взаємозв’язку представлені мета, зміст, засоби та методи навчання, проявляється особистість і майстерність вчителя, індивідуальні і вікові особливості учнів, відбувається реалізація цілей та поставлених завдань.

Від спланування, організації та вмілого проведення уроку залежить вирішення завдань навчання та виховання учнів.

Завданням вчителя по даній темі є розкрити перед учнями гармонію оточуючого середовища, навчити цінувати те, що ми звикли бачити кожного дня.

Одним з головних завдань вчителя образотворчого мистецтва є формування творчих здібностей учнів та розкриття творчого потенціалу особистості.

Гіпотезою дипломної роботи доведено, що використання пейзажу з мотивом води у навчальному процесі сприяє розвитку творчих здібностей.

Метою дипломної роботи було бажання донести до людей та учнів красу та неповторність зображень води в пейзажі, а також передати особливу атмосферу його мальовничих куточків.

 

 


Дата добавления: 2015-07-10; просмотров: 68 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.011 сек.)