Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Висновки до другого розділуЧитайте также:
  1. VIII. Сигналы, применяемые для обозначения поездов, локомотивов и другого железнодорожного подвижного состава
  2. АВТОНОМИЯ ДРУГОГО- В АВТОНОМИИ ОТ ДРУГОГО
  3. Благо другого
  4. БЛАГОДАРИТЬ ДРУГОГО
  5. В поисках обоюдной выгоды я поддерживаю баланс между чуткостью к интересам другого и мужеством заявить о своих интересах.
  6. ВИДЕТЬ ДРУГОГО
  7. ВИДЕТЬ СЕБЯ В РОЛИ ДРУГОГО

Мистецтво потрібне людям, незалежно від їхнього віку, фаху чи національної належності. Воно має унікальну властивість бути зрозумілим без перекладу, як зрозумілі людині прояви радості і болю, горя і щастя, любові і ненависті.

Спілкуючись з творами мистецтва, людина стає добрішою, збагачується духовно, прагне зробити світ, в якому живе, ще прекраснішим.

Роботи художника покликані дарувати людям радість, естетичну насолоду, пробуджувати добрі почуття, виховувати художній смак. Вони змушують замислитись над тим, що відбувається навколо нас. Тому хочеться, щоб побачивши живописне полотно, фах художника в очах глядача не тільки не втратив би своєї привабливості, а навпаки, викликав більшу повагу, не залишаючи місця легковажності у ставленні до творчої праці. [ 32; с.3-4 ]

Створення пейзажу з мотивами води надає вир почуттів з естетичним направленням та формує художні здібності й смак.

Добре продумана, вивчена і відчута композиція пейзажу та планомірна робота над виявленням образного вирішення сприяють формуванню у тих, хто малює, знань і технічних навичок при виконанні живописного полотна. Щоб розповісти про стан природи, який змінюється залежно від пори року, часу дня, погоди, треба відтворити властиві даному станові тональні і кольорові особливості. Як завжди в живописі ті чи інші технічні засоби підкреслюють загальний настрій твору, підсилюють його емоційний вплив на глядача. [15; с.21-24]

Справжню новизну в мистецтві може створити художник, який яскраво відчуває, сприймає і знаходить у звичайному прекрасне «нове» і прагне передати його в творі.

Від якості матеріалів і приладдя залежить успішне виконання композиції. Хороші матеріали сприяють успішній роботі, підвищують якість виконання. А без певних знань та вмінь, а головне бажання і працелюбності не можна правильно виконати задуману композицію. Для того, щоб створити картину необхідно дотримуватись законів композиції, її закономірностей, законів перспективи, характерних особливостей малюнка та живопису, а також гармонійного поєднання кольорів та їх відтінків. Також необхідно дотримуватись методики виконання пейзажу з мотивами води. Це створення багатьох замальовок, етюдів, ескізів, композиційний пошук, робота над елементами пейзажу, робота над картоном, перша прописка, друга прописка та кінцева проробка деталей.

Під час малювання пейзажу слід прагнути досягти поставленої мети. Малюючи пейзаж, потрібно розвивати зорову пам'ять, оскільки цікаві для зображення короткочасні стани природи неможливо намалювати з натури. Час швидко спливає і важко вловити захід чи схід сонця, полудень чи вечір з натури. А в творчій композиції цікаво зображувати їх з великою життєвою переконливістю. Тому корисно писати етюди не лише з натури, а й з пам’яті. [ 11; с.68 ]

Збільшений етюд - це ще не картина, в якій має бути глибоко продуманий композиційний задум, що створюється на підставі виконаних етюдів, малюнків, спостережень і художньої уяви. У практиці таких відомих художників, як Т. Шевченко, І. Левітан, К. Коровін, С. Васильківський, А. Куїнджі, та ін. часто написані безпосередньо з натури етюди завдяки своїм високим художнім якостям сприймалися як пейзажні картини.

Інколи виконаний з натури етюд є основою для створення композиційного ескізу майбутнього пейзажу. Проте художник у роботі над ескізом доповнює його, використовуючи при цьому інші підготовчі нові чи щойно виконані етюди, малюнки, начерки для створення першопланових образів пейзажу або для поліпшення загального колористичного вирішення.

Художнику потрібно подолати дуже складний шлях вивчення природи і набуття художньої майстерності, щоб створити пейзаж, який емоційно хвилював би глядача, а природа його сприймалася б у нерозривному зв’язку з почуттями і настроєм людини.

Робота художника це не простий творчий процес з великим багажем знань і вмінь. Тільки від плідної праці можна отримати результат.

 


Дата добавления: 2015-07-10; просмотров: 131 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.007 сек.)