Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Висновок до першого розділуЧитайте также:
  1. ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО РОЗДІЛУ
  2. Висновок
  3. Висновок
  4. ВИСНОВОК
  5. Висновок
  6. ВИСНОВОК
  7. Висновок

Справді естетичне відкриття світу бачимо в безсмертних творах Леонардо да Вінчі, у кращих творах І.Рєпіна, Ф. Васильєва, пейзажах О.Саврасова, І.Левітана, А.Куїнджі, Т.Шевченка, С.Васильківського, С.Світославського… В творах цих художників поняття новизни стосується тематики, композиційного вирішення та художніх засобів.

Справжню новизну в мистецтві може створити художник, який яскраво відчуває, сприймає і знаходить у звичайному прекрасне «нове» і прагне передати його в творах. Кожен з митців пейзажистів прагне знайти в природі прекрасний, а головне неповторний мотив. [ 28; с.186 ]

Мотив води є одним з улюблених мотивів природи багатьох художників. Мотив води пробуджує у митців потяг до плідної праці та різноманітні емоції. Відображення мотивів води має встановлені ідеали та естетичне направлення. Потреба створення прекрасного виникає у живописців завдяки емоційному прояву на побачене. Живописці прагнуть передати в своїх пейзажах з мотивами води реалістично привабливі куточки нашої планети. Український ландшафт, мальовничі міста посідали усе вагоміше змістово-образне місце у творах українських живописців. Викристалізовувалося й емоційне ставлення художників до української природи – завжди трохи піднесене, поетичне, суголосне зображуваній події й настроям персонажів. [ 8; с. 81] Українські пейзажі позначені достатньою художньо-емоційною виразністю. Чарівність української природи і спонукає до подальшого поетичного її сприйняття та відображення.

Мистецтво зображення пейзажу - естетичне освоєння світу в процесі художньої творчості, яка являє собою особливий вид людської діяльності, що відображає дійсність у конкретно – чуттєвих образах відповідно до певних естетичних ідеалів. Джерелом становлення художньої творчості є виробництво і спілкування, вся суспільна практика, в процесі якої людина розвиває в собі здатність творити за законами краси.

Аналізуючи твори великих майстрів живопису, можна побачити, які можливості несе в собі пейзажна картина, що виконана внаслідок продуманого композиційного вирішення, вона характеризує певну епоху (закон типізації), порушує серйозні соціальні проблеми. Одні картини пейзажу породжують глибокі думи, інші змушують замислитися над вічними питаннями життя, оскільки вони наповнені філософським змістом.

Протягом віків людина створила за законами краси величезні матеріальні багатства, найрізноманітніші вироби, прекрасні полотна пейзажів з мотивами води в яких чудово поєднуються функціональні та художні якості. Адже, за образним висловленням М. Горького, «людина за своєю природою - художник». Але не кожний може уявити собі той складний шлях, що проходить твір від задуму художника до втілення. [ 17, с.14 ]

 

 


Дата добавления: 2015-07-10; просмотров: 118 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.011 сек.)