Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Введення. Буржуазна національна революція в Туреччині

Основні етапи революції | Історичне значення турецької революції | Висновки |


Читайте также:
  1. Введення
  2. Введення
  3. Введення і коригування вихідних даних
  4. Введення олійного розчину. Обробка інструментів після ін'єкції.
  5. Введення поняття від’ємного числа.
  6. Дата введення ____________

Буржуазна національна революція в Туреччині

 

Ще в 1913-1914 гг.ж Туреччина відчувала великі труднощі, так як світовій війні передували потрясінняТріполітанська і балканської воєн. Але в порівнянні з 1913-1914 рр.. економіка Туреччини до кінця світової війни виявила подальший занепад. Разом з тим в Туреччині за роки війни відбувався важливий процеспереміщення центрів господарського життя зі Стамбула в Анатолію.

Одночасно на чала посилюватиметься роль внутрішньої (анатолійської буржуазії), яка раніше зовсім не займалася зовнішньою торгівлею, а в промисловості мала дуже слабкі позиції. Режим капітуляцій і спільне прагнення капіталістичних держав консервувати феодальні або напівфеодальні відносини в Туреччині перешкоджали розвитку турецької промисловості.

За час світової війни становище змінилося. Торгова буржуазія Анатолії, посилилися у зв'язку з вивезенням сільськогосподарських продуктів у Німеччину й Австрію. По-друге в Анатолії стали створюватися дрібні підприємства, які було необхідно створити за умовами воєнного часу. Посиленню анатолійської Буржуазії сприяло і те, що режим капітуляцій фактично перестав застосуються під час війни.

Зважаючи на це анатолійська буржуазія стала усвідомлювати свою силу і висувати свої вимоги. Під час світової війни анатолійська буржуазія боролася, хоча і дуже слабко, проти засилля німців. Її діяльність не привела до позитивних для Туреччини результатами.

Після закінчення війни ця буржуазія не могла примириться з перспективою втрати придбаних позицій. Вона не бажала повертатися до попереднього стану, який позбавляє її та прибутку, і самостійності. Спроба держав Антанти припинити державне існування Туреччини штовхнула анатолійську буржуазію на шлях національної революції.


Дата добавления: 2015-07-12; просмотров: 89 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ОДЕССА, 1919 г. 6 страница| Об'єктивні передумови та особливості буржуазної революції в Туреччині

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.008 сек.)