Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Введення і коригування вихідних даних

Коротких замикань (КЗ) на ПК | Розрахунок початкових діючих значень періодичних складових струмів при несиметричних коротких замиканнях на ПК | Розрахунок перехідного процесу у синхронному генераторі при раптовому КЗ у статорному колі. | Дослідження статичної стійкості електричної системи | Дослідження динамічної стійкості синхронного генератора | ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ | Розрахунок режиму пуску синхронного двигуна | Дослідження стійкості синхронних двигунів при короткочасних порушеннях електропостачання | Алгоритм розрахунку | Підготовка розрахункової схеми системи |


Читайте также:
  1. Аналіз спілкування (етап самокоригування). На цьому етапі зіставляють мету, засоби з результатами взаємодії, моделювання подальшого спілкування.
  2. Варіанти вихідних даних
  3. Варіанти даних для виконання домашнього завдання
  4. Варіанти даних для індивідуального розрахунку
  5. Введення
  6. Введення
  7. Введення

Відкрити вікно для введення даних можна різними способами

1) У головному меню клацнути команду Файл та підкоманду Новый.

2) У головному меню клацнути команду Данные. Ввод и редактирование.

3) Клацнути кнопку введення і коригування вихідних даних.

У верхній частині вікна перераховані усі елементи, які можуть зустрітися у розрахунковій схемі. Покажчик миші у виді стрілки у цій частині вікна перетворюється у форму руки. Для розкриття діалогового вікна введення даних відповідного елемента розрахункової схеми (генератора, трансформатора, лінії) показувач миші слід помістити на назві необхідного елемента і зробити подвійне клацання. У розкрите вікно елемента у відповідні поля введення вносяться необхідні вихідні дані елемента, такі ж, що і при розрахунку струмів КЗ без комп'ютера. Активізацію поля введення та встановлення положення курсору рекомендується виконувати за допомогою миші. При переміщенні показувача миші над полем введення він змінює форму ― перетворюється із стрілки у вертикальну риску із насічками. Якщо у цей момент зробити клацання, то у полі введенню з'явитися курсор, і дані можна вводити. Переміщення між полями можна виконувати також за допомогою клавіші Tab. Після введення необхідних вихідних даних шляхом натиснення кнопки вікно вибраного елементу закривається, а введена інформація з’являється у списку з заголовком «Информация о системе электроснабжения».

Після введення вихідних даних усіх елементів для їх збереження в оперативній пам’яті комп’ютера обов’язково слід клацнути кнопку Выход с сохранением.

Для розкриття вікна для коригування вихідних даних будь якого елемента слід або виділити його, клацнувши один раз його стрічку у списку «Информация о системе электроснабжения», та клацнути кнопку Изменить в нижньому лівому куті вікна Ввод/Корректировка данных, або подвійно клацнути його стрічку у списку.

Для додавання нового елементу слід виконати такі ж дії, що й при первинному введенні елементів системи.

Для видалення елемента слід виділити його у списку та клацнути кнопку Удалить элемент в нижній частині вікна вводу.

Після коригування вихідних даних слід обов’язково клацнути кнопку Выход с сохранением.

Вище і далі наведено найбільш раціональний порядок роботи за допомогою миші. У крайніх випадках можливо виконувати розрахунки без використання миші за допомогою клавіш Enter, Tab, клавіш управління курсором та функціональних клавіш F2, F10. Так натиснення клавіші F10 активізує головне меню програми, а клавіша F2 відкриває вікно для введення та коригування вихідних даних.

Введені вихідні дані слід записати у файл під особистим ім'ям, для чого слід у головному меню клацнути послідовно команди Файл, Сохранить как…. У вікні, що при цьому з’являється, слід задати ім'я файлу, тип файлу даних ― tnr присвоюється автоматично. Файл вихідних даних зберігається у папці з ім'ям Tonar 7M, чи в іншому місті, вказаному користувачем.

 


Дата добавления: 2015-07-12; просмотров: 123 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Головне меню, підменю| Алгоритм та інструкція до програми PPSMW розрахунку перехідних процесів у синхронних машинах

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.008 сек.)